ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs

IPD Sticker

Water Electric charge

PIS Web

รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคาKM srisangwornsahakorn srisangwornกระดานข่าวศรีสังวร

เรื่องตอบเข้าชมผู้ส่งวันที่เวลา
  ย้ายหมุนเวียน แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร... (0) (20)   hum007 16 ต.ค. 62   16:51
  รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล (0) (99)   hum009 16 ต.ค. 62   09:04
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลบุคคลเข้า... (0) (92)   hum009 15 ต.ค. 62   14:40
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (0) (139)   hum004 15 ต.ค. 62   13:59
  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ : เจ้าพนักง... (0) (66)   hum009 15 ต.ค. 62   13:09
  พิจารณาการขอย้ายภายในจังหวัดข้าราชการ,ลู... (0) (66)   hum007 10 ต.ค. 62   15:26
  สรุปข้อมูลตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2562 (1) (110)   osm006 08 ต.ค. 62   09:52
  การประเมินแบบ ปค.4 และ ปค.5 ปี 2562 (1) (73)   ado017 07 ต.ค. 62   07:47
  แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณฯ (CUP Plan) ... (1) (309)   osm006 11 ก.ย. 62   10:22
  การใช้งานระบบสารสนเทศฯ (ข้อมูลบุคลากรราย... (0) (353)   hum007 15 ส.ค. 62   15:44
  ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภ... (0) (240)   nur061 10 เม.ย. 62   16:38
  แนวทางการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บ... (1) (515)   ado017 21 มี.ค. 62   15:22
  หลักเกณฑ์การให้ข้อมูลการรักษาพยาบาลและคว... (0) (184)   ict003 18 ต.ค. 60   11:27
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งเจ้าพนั... (0) (851)   hum009 10 ต.ค. 62   13:29
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ต.ค.61 - ก.ย. 62... (0) (40)   lib003 08 ต.ค. 62   09:39
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผช.แพทย์... (0) (79)   hum004 07 ต.ค. 62   15:27
  ประกาศวงเงิน P4P เดือนกันยายน 2562 (0) (56)   hum009 01 ต.ค. 62   14:30
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (ผช.แพทย์แผนไ... (0) (84)   hum004 30 ก.ย. 62   15:15
  ตารางเวรตรวจการเดือนตุลาคม 62 (0) (67)   nur008 27 ก.ย. 62   15:19
  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ (0) (370)   hum009 27 ก.ย. 62   10:47
  RDU NEWS @Srisangworn (1) (135)   ph1006 26 ก.ย. 62   15:05
  แบบฟอร์มใบOTใหม่ (0) (41)   nur008 26 ก.ย. 62   14:19
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (0) (220)   hum004 26 ก.ย. 62   13:31
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วครา... (0) (338)   hum004 17 ก.ย. 62   14:02
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (37)   ado021 17 ก.ย. 62   13:51
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือ... (0) (330)   hum007 13 ก.ย. 62   11:20
  เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุม... (0) (71)   nur004 12 ก.ย. 62   17:05
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ต.ค.61 - ส.ค. 62 (0) (57)   lib003 10 ก.ย. 62   10:47
  แจ้งงานศพ (0) (72)   ado021 09 ก.ย. 62   11:43
  แบบสอบถาม เรื่อง การเข้ารับบริการทางทันต... (0) (106)   den045 09 ก.ย. 62   09:45
  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (0) (541)   hum004 06 ก.ย. 62   10:28
  ประกาศรับสมัคร ผช.แพทย์แผนไทย (0) (384)   hum004 06 ก.ย. 62   10:24
  ประกาศวงเงิน P4P เดือนสิงหาคม 2562 (0) (47)   hum009 04 ก.ย. 62   18:19

กระดานข่าวล่าสุดทั้งหมด! / ไปกระดานข่าว!!   

เสนอราคาวัสดุ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

เรื่องวันที่

ไปกระดานข่าวเสนอราคาวัสดุ   

ระบบรายงานข้อมูล

เรื่องวันที่

ไปกระดานข่าวระบบรายงานศูนย์ข้อมูล   

Document Form

ฟอร์มเอกสารต่างๆที่ใช้ภายในโรงพยาบาล

opd schedule
ตารางแพทย์เวร

ข่าวสารศรีสังวร

 หัวข้อ :: ประกวดราคา
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ... (5) 18.10.19
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ... (6) 18.10.19
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ฯ... (4) 18.10.19
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 2563 (กง.เภสัชกรรม)... (19) 16.10.19
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 2563 (กง.เภสัชกรรม)... (13) 16.10.19
ดูทั้งหมด .. เรื่อง ประกวดราคา !

 หัวข้อ :: ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2562... (258) 23.08.19
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2562... (243) 23.08.19
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2562... (847) 25.06.19
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2562... (781) 25.06.19
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2562... (798) 25.06.19
ดูทั้งหมด .. เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง !


srisangworn EMS

ContentXP

 
 สักการะแม่ย่า พ่อขุน
 แผนรองรับอุบัติเหตุหมู่
 ประเมินการสูญเสีย
 มาตรฐานHA บูรญาการ
 มาตรฐานHA เฉลิมฉลองฯ60ปี
 คำประกาศสิทธิ์ผู้ป่วย
 e-learning::Database
 มาตรการเรื่องไข้หวัดนก
 สาระน่ารู้ ไข้เลือดออก
 แนวทางรักษาผู้ป่วยงูกัด
 เคล็ดลับการเลิกสูบบุหรี่
 การคำนวณดัชนีมวลกาย
 ICD10  Guideline
 Hosxp Training
 คู่มือเทคนิคบริหาร
 การให้รหัสโรค-หัตถการ
 การคีย์วิธีใช้ยา: Hosxp
 SIMPLE
 ICD10TM+ICD2010
 การบริหารยากำพร้ากลุ่มAntidotes
 คู่มือการบริการทางห้องปฏิบัติการ
 คู่มือมาตรฐานพฤติกรรมบริการ
 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
hdc

ssj

ITA

swdata

dcd

accident

OP/PP

narenthon

winaimoph

law

GovChannel

srisangworn cscd member

e_book from moph

CPR

eye diseaseWeb site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.369130 Seconds