ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs







IPD Sticker

Water Electric charge

PIS Web





รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา



KM srisangworn



sahakorn srisangworn



กระดานข่าวศรีสังวร

เรื่องตอบเข้าชมผู้ส่งวันที่เวลา
  สรพ.แจ้งผลการรับรองและส่งสรุปผลรายงานการ... (0) (47)   opr001 02 เม.ย. 63   13:05
  แบบฟอร์มรายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัด... (0) (33)   fin020 01 เม.ย. 63   17:01
  แบบฟอร์มรายงานการเฝ้าระวังโรคโควิด - 19 ... (1) (63)   mmw003 01 เม.ย. 63   12:08
  สำรวจพัสดุ/ครุภัณฑ์ COVID-19 (0) (80)   osm007 31 มี.ค. 63   13:53
  ประกาศวงเงิน P4P เดือนมีนาคม 2563 (0) (29)   fin031 30 มี.ค. 63   13:46
  รับย้าย/โอนข้าราชการ (0) (91)   hum007 26 มี.ค. 63   16:10
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุค... (0) (247)   hum009 25 มี.ค. 63   16:02
  ระบบลงทะเบียนขอส่งยาให้ผู้ป่วยทางไปรษณีย... (0) (83)   scp001 25 มี.ค. 63   12:00
  การรับสมัครข้าราชการฯ พยาบาลวิชาชีพ (ด้า... (0) (169)   hum007 23 มี.ค. 63   10:46
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักง... (0) (458)   hum009 23 มี.ค. 63   08:15
  ขอความร่วมมือข้าราชการตอบแบบสำรวจความคิด... (0) (228)   hum007 07 ก.พ. 63   10:43
  การตรวจราชการ และนิเทศ ติดตามงาน ปงม. 25... (2) (342)   osm006 04 ก.พ. 63   09:49
  สำรวจครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง 3-5 ปี (พ.ศ.2... (0) (386)   osm007 25 ธ.ค. 62   15:03
  ขออนุมัติสมัครสอบเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรต... (0) (311)   hum007 13 ธ.ค. 62   15:35
  การสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆ ใ... (0) (314)   hum007 04 ธ.ค. 62   11:49
  แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2563 (5) (557)   osm007 29 พ.ย. 62   11:05
  แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณฯ (CUP Plan) ... (2) (810)   osm006 22 พ.ย. 62   10:37
  ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภ... (0) (409)   nur061 10 เม.ย. 62   16:38
  แนวทางการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บ... (1) (826)   ado017 21 มี.ค. 62   15:22
  หลักเกณฑ์การให้ข้อมูลการรักษาพยาบาลและคว... (0) (195)   ict003 18 ต.ค. 60   11:27
  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบ... (0) (12)   hum007 03 เม.ย. 63   15:03
  ขยายเวลาการเปิดระบบออนไลน์สำหรับการตอบแบ... (0) (9)   hum007 03 เม.ย. 63   15:00
  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ (0) (22)   hum007 27 มี.ค. 63   16:43
  เวรตรวจการเดือนเมษายน 2563 (0) (75)   nur008 27 มี.ค. 63   09:01
  รายงานงบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2563_GFMIS (0) (18)   fin022 24 มี.ค. 63   10:07
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการ... (0) (120)   hum009 20 มี.ค. 63   10:23
  เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ... (0) (301)   hum009 19 มี.ค. 63   15:23
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลื... (0) (97)   hum009 18 มี.ค. 63   17:09
  รับสมัครพยาบาลวิชาชีพเพื่อคัดเลือกเข้าอบ... (0) (115)   hum009 17 มี.ค. 63   18:23
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ (0) (517)   hum009 17 มี.ค. 63   10:54
  รับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง... (0) (53)   hum007 16 มี.ค. 63   11:37
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (30)   ado025 13 มี.ค. 63   08:55
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ก.พ. 63 (1) (0) (47)   lib003 12 มี.ค. 63   10:01
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานบ... (0) (204)   hum004 05 มี.ค. 63   15:30
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(พนักงานบริกา... (0) (137)   hum004 03 มี.ค. 63   13:56
  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการในตำแหน่งต่าง... (0) (1403)   hum009 02 มี.ค. 63   09:45
  เวรตรวจการมีค.63 (0) (86)   nur008 27 ก.พ. 63   15:00
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (31)   ado025 27 ก.พ. 63   13:59
  แจ้งงานศพ (0) (56)   ado025 27 ก.พ. 63   13:31
  เชิญชวนส่งผลงานวิชาการภาคเหนือ ประจำปี 2... (1) (62)   nur004 27 ก.พ. 63   10:26

กระดานข่าวล่าสุดทั้งหมด! / ไปกระดานข่าว!!   

เสนอราคาวัสดุ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

เรื่องวันที่

ไปกระดานข่าวเสนอราคาวัสดุ   

ระบบรายงานข้อมูล

เรื่องวันที่

ไปกระดานข่าวระบบรายงานศูนย์ข้อมูล   

Document Form

ฟอร์มเอกสารต่างๆที่ใช้ภายในโรงพยาบาล

opd schedule
ตารางแพทย์เวร

ข่าวสารศรีสังวร

 หัวข้อ :: ประกวดราคา
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ... (36) 27.03.20
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3 รายการ... (32) 27.03.20
 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตฯ... (58) 25.03.20
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้าฯ... (49) 25.03.20
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฯ... (54) 24.03.20
ดูทั้งหมด .. เรื่อง ประกวดราคา !

 หัวข้อ :: ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2563... (208) 13.03.20
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2563... (460) 24.02.20
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2562... (418) 24.02.20
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2562... (3339) 06.12.19
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2562... (3859) 11.11.19
ดูทั้งหมด .. เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง !


srisangworn EMS

ContentXP

 
 สักการะแม่ย่า พ่อขุน
 แผนรองรับอุบัติเหตุหมู่
 ประเมินการสูญเสีย
 มาตรฐานHA บูรญาการ
 มาตรฐานHA เฉลิมฉลองฯ60ปี
 คำประกาศสิทธิ์ผู้ป่วย
 e-learning::Database
 มาตรการเรื่องไข้หวัดนก
 สาระน่ารู้ ไข้เลือดออก
 แนวทางรักษาผู้ป่วยงูกัด
 เคล็ดลับการเลิกสูบบุหรี่
 การคำนวณดัชนีมวลกาย
 ICD10  Guideline
 Hosxp Training
 คู่มือเทคนิคบริหาร
 การให้รหัสโรค-หัตถการ
 การคีย์วิธีใช้ยา: Hosxp
 SIMPLE
 ICD10TM+ICD2010
 การบริหารยากำพร้ากลุ่มAntidotes
 คู่มือการบริการทางห้องปฏิบัติการ
 คู่มือมาตรฐานพฤติกรรมบริการ
 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
hdc

ssj

ITA

swdata





dcd

accident

OP/PP

narenthon

winaimoph

law

GovChannel

srisangworn cscd member

e_book from moph

CPR

eye disease



Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.425950 Seconds