ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

สบย.
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsIPD Sticker

Water Electric charge

PIS Web

รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคาKM srisangwornsahakorn srisangwornกระดานข่าวศรีสังวร

เรื่องตอบเข้าชมผู้ส่งวันที่เวลา
  กรอบวงเงินP4P ปี 59-60 (2) (27)   ado008 20 ก.ย. 61   15:13
  เสนอความต้องการครุภัณฑ์ และสิ่งสร้าง ประ... (1) (145)   ict010 13 ก.ย. 61   11:32
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ต.ค.60-ส.ค.61 (0) (23)   lib003 11 ก.ย. 61   09:05
  แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2561 (0) (37)   ict002 27 ส.ค. 61   17:12
  แบบประเมินพนักงานกระทรวงฯ (0) (133)   hum009 17 ส.ค. 61   15:20
  แบบประเมินพนักงานราชกา่ร (1) (257)   hum008 08 ส.ค. 61   15:15
  แบบประเมินลูกจ้างประจำ (0) (189)   hum004 08 ส.ค. 61   11:45
  เอกสารคุณภาพ RiskRegister (0) (303)   ph1002 24 ก.ค. 61   11:16
  แจ้ง Link Web ระบบบริหารเครื่องมือแพทย์แ... (0) (240)   ict001 01 มิ.ย. 61   16:17
  การย้ายออนไลน์กรณีข้ามจังหวัด (0) (331)   hum007 23 เม.ย. 61   09:41
  การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วย... (0) (345)   ict003 20 เม.ย. 61   13:35
  แบบติดตาม ปย.2 (0) (489)   ado017 09 เม.ย. 61   16:11
  ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการป... (0) (576)   hum007 19 ก.พ. 61   15:52
  แบบประเมินเงินเดือนข้าราชการ (สูตร) (0) (680)   hum007 16 ก.พ. 61   11:14
  หลักเกณฑ์การให้ข้อมูลการรักษาพยาบาลและคว... (0) (146)   ict003 18 ต.ค. 60   11:27
  รับย้ายบุคคลภายในเพื่อปฏิบัติงานรักษาควา... (0) (43)   hum009 11 ก.ย. 61   16:24
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนาย... (0) (91)   hum009 11 ก.ย. 61   16:22
  ผลการวิเคราะห์ข้อร้องเรียน (1) (114)   ado019 11 ก.ย. 61   08:52
  รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (0) (14)   fin022 10 ก.ย. 61   15:36
  จุลสาร RDU NEWS @Srisangworn ฉบับที่ 9 ป... (0) (28)   ph1006 05 ก.ย. 61   14:46
  จุลสาร RDU NEWS @Srisangworn ฉบับที่ 7แล... (1) (81)   ph1006 05 ก.ย. 61   14:00
  ประกาศวงเงิน P4P สิงหาคม 2561 (แก้ไข) (0) (67)   hum009 31 ส.ค. 61   14:27
  แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (0) (129)   hum004 30 ส.ค. 61   15:28
  ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ พยาบาลวิช... (0) (110)   hum009 30 ส.ค. 61   09:46
  โปรแกรมดูเอกสารสแกนผู้ป่วยใน (0) (56)   webmaster 29 ส.ค. 61   12:39
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (48)   ado021 28 ส.ค. 61   11:45
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล คร... (0) (21)   ado021 28 ส.ค. 61   11:44
  ตารางเวรตรวจการเดือนกันยายน 2561 (0) (67)   nur008 28 ส.ค. 61   09:35
  แบบสำรวจความต้องการใช้งานอุปกรณ์ IT ปี ง... (1) (84)   ict002 27 ส.ค. 61   17:27
  แจ้งงานศพ (0) (102)   ado004 21 ส.ค. 61   10:24
  ประกาศผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพป... (0) (113)   hum009 17 ส.ค. 61   14:46
  ผลการวิเคราะห์แผน ป.ป.ช. ปี 2561 (3) (359)   ado019 14 ส.ค. 61   13:09
  คู่มือข้อร้องเรียนร้องทุกข์ (1) (145)   ado019 09 ส.ค. 61   11:25
  รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561 (0) (44)   fin022 08 ส.ค. 61   11:38
  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่... (0) (340)   hum009 07 ส.ค. 61   14:51

กระดานข่าวล่าสุดทั้งหมด! / ไปกระดานข่าว!!   

เสนอราคาวัสดุ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

เรื่องวันที่
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 2561 (เภสัชกรรม) 28 ก.พ. 61
  รพ.ต้องการซื้อโทรทัศน์ LED 02 เม.ย. 58
  รพ.ต้องการซื้อเครื่องปรับอากาศ 22 ม.ค. 58
  รพ.ศรัสังวรสุโขทัยต้องการซื้อตู้เย็น 09 ก.ค. 57
  รพ.ต้องการซื้อตู้เย็น 09 ก.ค. 57
  รพ.ต้องการซื้อครุภัณฑ์ฯ ดังนี้ 08 ม.ค. 57
  โรงพยาบาลฯ ต้องการซื้อพัดลมโคจร 23 ธ.ค. 56
  รพ.ต้องการซื้อครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ดังนี้ 04 มิ.ย. 56
  รพ.ต้องการซื้อพัดลมติดเพดาน และเครื่องปรับอากาศ 04 ก.พ. 56
  รพ.ต้องการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 17 ม.ค. 55

ไปกระดานข่าวเสนอราคาวัสดุ   

ระบบรายงานข้อมูล

เรื่องวันที่
  เบอร์โทรศัพท์ภายในใหม่ พ.ศ.2561 ของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 14 ม.ค. 61
  รายงาน..ผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจ MI 11 ก.ค. 59
  รายงานแฟ้มประวัติผู้ป่วยในยังไม่ได้ลงรับ หลังจากจำหน่ายแล้ว 24 พ.ค. 59
  อันดับโรคผู้ป่วยใน (IPD) แยกตามแผนก 05 พ.ค. 59
  ค้นหาหาผู้ป่วยที่ Re Admit 05 พ.ค. 59
  ค้นหาผู้ป่วยในแบบกำหนดช่วง ICD10 แยกหอผู้ป่วย 05 พ.ค. 59
  สถิติผู้ป่วยใน เดือนตค.-ธค.58 18 ม.ค. 59
  รายงานสิทธิประชากรจังหวัดสุโขทัยเดือนมีนาคม 2557 24 เม.ย. 57
  รายงานสิทธิประชากรจังหวัดสุโขทัยเดือนกุมภาพันธ์ 2557 05 มี.ค. 57
  รายงานสิทธิประชากรจังหวัดสุโขทัยเดือนธันวาคม 2556 18 ธ.ค. 56
  รายงานสิทธิประชากรจังหวัดสุโขทัยเดือนพฤศจิกายน 2556 15 พ.ย. 56
  รายงานสิทธิประชากรจังหวัดสุโขทัยเดือนตุลาคม 2556 04 พ.ย. 56
  รายงานสิทธิประชากรอำเภอศรีสำโรงแยกรายรพ.สต.เดือนพฤษภาคม 2556 31 พ.ค. 56

ไปกระดานข่าวระบบรายงานศูนย์ข้อมูล   

Document Form

ฟอร์มเอกสารต่างๆที่ใช้ภายในโรงพยาบาล

opd schedule
ตารางแพทย์เวร

ข่าวสารศรีสังวร

 หัวข้อ :: ประกวดราคา
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 2561 (ฝ.พัสดุ)... (49) 13.09.18
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง... (46) 11.09.18
 ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปฯ... (104) 05.09.18
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกไตฯ... (102) 03.09.18
 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปฯ... (126) 30.08.18
ดูทั้งหมด .. เรื่อง ประกวดราคา !

 หัวข้อ :: ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2561... (71) 07.09.18
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2561... (109) 05.09.18
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2561... (113) 03.09.18
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2561... (113) 03.09.18
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2561... (573) 15.06.18
ดูทั้งหมด .. เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง !


srisangworn EMS

ContentXP

 
 สักการะแม่ย่า พ่อขุน
 ประเมินการสูญเสีย
 มาตรฐานHA บูรญาการ
 มาตรฐานHA เฉลิมฉลองฯ60ปี
 คำประกาศสิทธิ์ผู้ป่วย
 e-learning::Database
 มาตรการเรื่องไข้หวัดนก
 สาระน่ารู้ ไข้เลือดออก
 แนวทางรักษาผู้ป่วยงูกัด
 เคล็ดลับการเลิกสูบบุหรี่
 การคำนวณดัชนีมวลกาย
 ICD10  Guideline
 Hosxp Training
 คู่มือเทคนิคบริหาร
 การให้รหัสโรค-หัตถการ
 การคีย์วิธีใช้ยา: Hosxp
 SIMPLE
 ICD10TM+ICD2010
 การบริหารยากำพร้ากลุ่มAntidotes
 คู่มือการบริการทางห้องปฏิบัติการ
 คู่มือมาตรฐานพฤติกรรมบริการ
 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
 แผนรองรับอุบัติเหตุหมู่
hdc

ssj

swdata

dcd

accident

OP/PP

narenthon

winaimoph

law

GovChannel

srisangworn cscd member

e_book from moph

CPR

eye diseaseWeb site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331
Webmaster : sswadmin@hotmail.com / CMS : Postnuke

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.394276 Seconds