ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน


happinometer Sticker

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

สำนักบริหารยุทธศาสตร์
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsIPD Sticker

Water Electric charge

PIS Web

รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคาKM srisangwornsahakorn srisangwornกระดานข่าวศรีสังวร

เรื่องตอบเข้าชมผู้ส่งวันที่เวลา
  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ (0) (485)   hum009 07 ม.ค. 62   15:17
  กรอบวงเงินP4P ต.ค.-ธ.ค. 2561 (0) (141)   ado008 04 ม.ค. 62   13:40
  แผนรองรับอุบัติเหตุ (0) (60)   ems002 27 ธ.ค. 61   16:56
  แผนปฏิบัติการ CUP ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (75)   osm006 24 ธ.ค. 61   09:48
  การตรวจราชการ และนิเทศ ติดตามงาน ปีงบประ... (0) (174)   osm006 14 ธ.ค. 61   14:30
  ส่งแบบ ปย.1,2 พ.ศ.2561 (1) (244)   ado017 07 ธ.ค. 61   10:21
  แบบประเมิน HPI (แบบประเมินสุขภาวะองค์กร... (0) (180)   scp001 08 พ.ย. 61   10:30
  แบบประเมิน Happinometer (เครื่องมือวัดคว... (0) (377)   scp001 08 พ.ย. 61   09:43
  คะแนนคุณภาพ P4P (0) (324)   hum009 04 ต.ค. 61   15:01
  เอกสารคุณภาพ RiskRegister (0) (629)   ph1002 24 ก.ค. 61   11:16
  การย้ายออนไลน์กรณีข้ามจังหวัด (0) (540)   hum007 23 เม.ย. 61   09:41
  หลักเกณฑ์การให้ข้อมูลการรักษาพยาบาลและคว... (0) (156)   ict003 18 ต.ค. 60   11:27
  บทความวิชาการในการจัดการระบบยา (0) (26)   ph1006 09 ม.ค. 62   14:10
  แจ้งปิดระบบเครือข่ายสารสนเทศ (ชั่วคราว) (0) (69)   ict003 09 ม.ค. 62   12:00
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ต.ค.- ธ.ค. 61 (0) (38)   lib003 09 ม.ค. 62   09:50
  ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเขตสุขภาพที่ 2 (0) (27)   nur004 08 ม.ค. 62   15:50
  เชิญชวนส่งผลงานวิจัยลงวารสารวิชาการกรมสน... (0) (43)   nur004 28 ธ.ค. 61   09:44
  แนวทางการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บ... (0) (9)   ict003 26 ธ.ค. 61   09:06
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (40)   ado021 27 ธ.ค. 61   10:24
  เวรตรวจการ มค.62 (0) (74)   nur008 26 ธ.ค. 61   08:46
  ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ (1) (68)   nur004 20 ธ.ค. 61   14:05
  แจ้งงานศพ (0) (93)   ado004 19 ธ.ค. 61   09:11
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานรา... (0) (181)   hum009 18 ธ.ค. 61   10:56
  ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่สมาชิกสมาคมศิษย์เก... (0) (50)   nur004 17 ธ.ค. 61   11:25
  แจ้งงานศพ (0) (62)   ado004 17 ธ.ค. 61   10:09
  ประกาศผลการคัดเลือก ลชค. สู่ พกส. (0) (222)   hum009 14 ธ.ค. 61   17:32
  20th HA National Forum (0) (124)   opr001 12 ธ.ค. 61   09:51
  ประกาศรายชื่อ ลชค. ผู้มีสิทธิเข้ารับการป... (0) (140)   hum009 07 ธ.ค. 61   13:40
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ต.ค. - พ.ย. 61 ... (0) (83)   lib003 07 ธ.ค. 61   10:52
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (59)   ado021 04 ธ.ค. 61   16:26
  แจ้งงานศพ (0) (95)   ado004 03 ธ.ค. 61   10:49
  ประกาศ..ผลการพิจารณาทุนการศึกษาบุตรสมาชิ... (0) (167)   ict002 30 พ.ย. 61   17:32

กระดานข่าวล่าสุดทั้งหมด! / ไปกระดานข่าว!!   

เสนอราคาวัสดุ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

เรื่องวันที่
  ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 15 พ.ย. 61
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 2561 (เภสัชกรรม) 28 ก.พ. 61
  รพ.ต้องการซื้อโทรทัศน์ LED 02 เม.ย. 58
  รพ.ต้องการซื้อเครื่องปรับอากาศ 22 ม.ค. 58
  รพ.ศรัสังวรสุโขทัยต้องการซื้อตู้เย็น 09 ก.ค. 57
  รพ.ต้องการซื้อตู้เย็น 09 ก.ค. 57
  รพ.ต้องการซื้อครุภัณฑ์ฯ ดังนี้ 08 ม.ค. 57
  โรงพยาบาลฯ ต้องการซื้อพัดลมโคจร 23 ธ.ค. 56
  รพ.ต้องการซื้อครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ดังนี้ 04 มิ.ย. 56
  รพ.ต้องการซื้อพัดลมติดเพดาน และเครื่องปรับอากาศ 04 ก.พ. 56
  รพ.ต้องการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 17 ม.ค. 55

ไปกระดานข่าวเสนอราคาวัสดุ   

ระบบรายงานข้อมูล

เรื่องวันที่
  เบอร์โทรศัพท์ภายในใหม่ พ.ศ.2561 ของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 14 ม.ค. 61
  รายงาน..ผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจ MI 11 ก.ค. 59
  รายงานแฟ้มประวัติผู้ป่วยในยังไม่ได้ลงรับ หลังจากจำหน่ายแล้ว 24 พ.ค. 59
  อันดับโรคผู้ป่วยใน (IPD) แยกตามแผนก 05 พ.ค. 59
  ค้นหาหาผู้ป่วยที่ Re Admit 05 พ.ค. 59
  ค้นหาผู้ป่วยในแบบกำหนดช่วง ICD10 แยกหอผู้ป่วย 05 พ.ค. 59
  สถิติผู้ป่วยใน เดือนตค.-ธค.58 18 ม.ค. 59
  รายงานสิทธิประชากรจังหวัดสุโขทัยเดือนมีนาคม 2557 24 เม.ย. 57
  รายงานสิทธิประชากรจังหวัดสุโขทัยเดือนกุมภาพันธ์ 2557 05 มี.ค. 57
  รายงานสิทธิประชากรจังหวัดสุโขทัยเดือนธันวาคม 2556 18 ธ.ค. 56
  รายงานสิทธิประชากรจังหวัดสุโขทัยเดือนพฤศจิกายน 2556 15 พ.ย. 56
  รายงานสิทธิประชากรจังหวัดสุโขทัยเดือนตุลาคม 2556 04 พ.ย. 56
  รายงานสิทธิประชากรอำเภอศรีสำโรงแยกรายรพ.สต.เดือนพฤษภาคม 2556 31 พ.ค. 56

ไปกระดานข่าวระบบรายงานศูนย์ข้อมูล   

Document Form

ฟอร์มเอกสารต่างๆที่ใช้ภายในโรงพยาบาล

opd schedule
ตารางแพทย์เวร

ข่าวสารศรีสังวร

 หัวข้อ :: ประกวดราคา
 ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมแรงดันเพื่อห้ามเลือดไฟฟ้า... (1) 17.01.19
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 2562 (กง.เภสัชกรรม)... (11) 16.01.19
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบำบัดรักษา 6 ชั้นฯ... (331) 19.12.18
 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบำบัดรักษา 6 ชั้นฯ... (394) 06.12.18
 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบำบัดรักษา 6 ชั้นฯ... (529) 16.11.18
ดูทั้งหมด .. เรื่อง ประกวดราคา !

 หัวข้อ :: ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อฯ ปี งปม. 2561... (257) 26.12.18
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2561... (300) 20.12.18
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2561... (311) 20.12.18
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2561... (1454) 07.09.18
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2561... (1457) 05.09.18
ดูทั้งหมด .. เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง !


srisangworn EMS

ContentXP

 
 สักการะแม่ย่า พ่อขุน
 แผนรองรับอุบัติเหตุหมู่
 ประเมินการสูญเสีย
 มาตรฐานHA บูรญาการ
 มาตรฐานHA เฉลิมฉลองฯ60ปี
 คำประกาศสิทธิ์ผู้ป่วย
 e-learning::Database
 มาตรการเรื่องไข้หวัดนก
 สาระน่ารู้ ไข้เลือดออก
 แนวทางรักษาผู้ป่วยงูกัด
 เคล็ดลับการเลิกสูบบุหรี่
 การคำนวณดัชนีมวลกาย
 ICD10  Guideline
 Hosxp Training
 คู่มือเทคนิคบริหาร
 การให้รหัสโรค-หัตถการ
 การคีย์วิธีใช้ยา: Hosxp
 SIMPLE
 ICD10TM+ICD2010
 การบริหารยากำพร้ากลุ่มAntidotes
 คู่มือการบริการทางห้องปฏิบัติการ
 คู่มือมาตรฐานพฤติกรรมบริการ
 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
hdc

ssj

swdata

dcd

accident

OP/PP

narenthon

winaimoph

law

GovChannel

srisangworn cscd member

e_book from moph

CPR

eye diseaseWeb site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331
Webmaster : sswadmin@hotmail.com / CMS : Postnuke

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.406102 Seconds