ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 แพทย์แผนไทย

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

สบย.
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน


IPD Sticker

Water Electric charge

PIS Web
รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคาKM srisangwornsahakorn srisangwornกระดานข่าวศรีสังวร

เรื่องตอบเข้าชมผู้ส่งวันที่เวลา
  ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ ลงคะแนนหยั่งเสียงเลือ... (0) (31)   ict001 18 ม.ค. 61   15:55
  รับสมัครนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา (0) (281)   hum009 04 ม.ค. 61   17:41
  เชิญรับนิตยสาร-วารสาร เพื่อวางไว้ให้ญาติ... (0) (68)   osm004 28 ธ.ค. 60   14:46
  รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ (0) (170)   hum009 26 ธ.ค. 60   15:40
  ตรวจราชการ รอบ 1 ปี 2561 (3) (358)   ict010 21 ธ.ค. 60   11:20
  เชิญส่งผลงานมหกรรมคุณภาพ รพ. (1) (108)   ph1006 15 ธ.ค. 60   12:20
  อนุมัติแผนการลงทุน 2561 (1) (212)   osm001 31 ต.ค. 60   13:57
  หลักเกณฑ์การให้ข้อมูลการรักษาพยาบาลและคว... (0) (77)   ict003 18 ต.ค. 60   11:27
  งบลงทุนโรงพยาบาล (3) (1070)   osm001 02 มี.ค. 60   16:20
  Reccomendation จาก สรพ. : Re-acc. 2 (26-... (0) (771)   osm004 28 ต.ค. 59   16:12
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ (0) (29)   hum009 19 ม.ค. 61   16:02
  เบอร์โทรศัพท์ภายในใหม่ พ.ศ.2561 ของโรงพย... (2) (97)   ict002 19 ม.ค. 61   14:40
  การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัช... (0) (13)   hum009 19 ม.ค. 61   14:07
  โครงสร้าง รพ.ศรีสังวรสุโขทัย (0) (43)   hum009 17 ม.ค. 61   11:23
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ. คร้ั... (0) (39)   ado019 16 ม.ค. 61   11:01
  ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเขตสุขภาพที่ 2 ประจ... (1) (43)   nur004 12 ม.ค. 61   14:08
  "คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ... (0) (4)   ict002 11 ม.ค. 61   06:40
  แจ้งขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารโรง... (0) (43)   ado015 03 ม.ค. 61   11:59
  ขอความร่วมมือข้าราชการทุกท่านตอบแบบสำรวจ (0) (59)   hum009 29 ธ.ค. 60   10:41
  เวรตรวจการมค.61 (0) (97)   nur008 27 ธ.ค. 60   09:23
  ขอเชิญส่งผลงานนำเสนอในที่ประชุมวิชาการป้... (0) (39)   nur004 26 ธ.ค. 60   13:56
  คู่มือการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA 2... (0) (63)   hum008 18 ธ.ค. 60   11:23
  แจ้งมารับผลตรวจสมรรถภาพร่างกายได้ที่ห้อง... (0) (107)   osm002 15 ธ.ค. 60   16:44
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพ... (0) (174)   hum009 13 ธ.ค. 60   14:53
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบ... (0) (114)   hum009 13 ธ.ค. 60   14:29
  EBOOK Service Plan 60-64 (0) (54)   ict010 12 ธ.ค. 60   11:00
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อปฏิบัติงา... (0) (124)   hum009 08 ธ.ค. 60   14:53
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานบริการ (0) (116)   hum009 08 ธ.ค. 60   14:47
  โครงการประกวดร้องเพลง และกีฬาสี (3) (330)   osm004 08 ธ.ค. 60   09:18
  แจ้ง...ผลการพิจารณาทุน สหกรณ์ ปี 2560 (0) (158)   ict001 08 ธ.ค. 60   08:58

กระดานข่าวล่าสุดทั้งหมด! / ไปกระดานข่าว!!   

เสนอราคาวัสดุ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

เรื่องวันที่
  รพ.ต้องการซื้อโทรทัศน์ LED 02 เม.ย. 58
  รพ.ต้องการซื้อเครื่องปรับอากาศ 22 ม.ค. 58
  รพ.ศรัสังวรสุโขทัยต้องการซื้อตู้เย็น 09 ก.ค. 57
  รพ.ต้องการซื้อตู้เย็น 09 ก.ค. 57
  รพ.ต้องการซื้อครุภัณฑ์ฯ ดังนี้ 08 ม.ค. 57
  โรงพยาบาลฯ ต้องการซื้อพัดลมโคจร 23 ธ.ค. 56
  รพ.ต้องการซื้อครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ดังนี้ 04 มิ.ย. 56
  รพ.ต้องการซื้อพัดลมติดเพดาน และเครื่องปรับอากาศ 04 ก.พ. 56
  รพ.ต้องการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 17 ม.ค. 55

ไปกระดานข่าวเสนอราคาวัสดุ   

ระบบรายงานข้อมูล

เรื่องวันที่
  เบอร์โทรศัพท์ภายในใหม่ พ.ศ.2561 ของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 14 ม.ค. 61
  รายงาน..ผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจ MI 11 ก.ค. 59
  รายงานแฟ้มประวัติผู้ป่วยในยังไม่ได้ลงรับ หลังจากจำหน่ายแล้ว 24 พ.ค. 59
  อันดับโรคผู้ป่วยใน (IPD) แยกตามแผนก 05 พ.ค. 59
  ค้นหาหาผู้ป่วยที่ Re Admit 05 พ.ค. 59
  ค้นหาผู้ป่วยในแบบกำหนดช่วง ICD10 แยกหอผู้ป่วย 05 พ.ค. 59
  สถิติผู้ป่วยใน เดือนตค.-ธค.58 18 ม.ค. 59
  รายงานสิทธิประชากรจังหวัดสุโขทัยเดือนมีนาคม 2557 24 เม.ย. 57
  รายงานสิทธิประชากรจังหวัดสุโขทัยเดือนกุมภาพันธ์ 2557 05 มี.ค. 57
  รายงานสิทธิประชากรจังหวัดสุโขทัยเดือนธันวาคม 2556 18 ธ.ค. 56
  รายงานสิทธิประชากรจังหวัดสุโขทัยเดือนพฤศจิกายน 2556 15 พ.ย. 56
  รายงานสิทธิประชากรจังหวัดสุโขทัยเดือนตุลาคม 2556 04 พ.ย. 56
  รายงานสิทธิประชากรอำเภอศรีสำโรงแยกรายรพ.สต.เดือนพฤษภาคม 2556 31 พ.ค. 56

ไปกระดานข่าวระบบรายงานศูนย์ข้อมูล   

Document Form

ฟอร์มเอกสารต่างๆที่ใช้ภายในโรงพยาบาล

opd schedule
ตารางแพทย์เวร

ข่าวสารศรีสังวร

 หัวข้อ :: ประกวดราคา
 ประกาศราคากลางซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 โครงการ (เภสัชกรรม)... (4) 18.01.18
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 2561 (เภสัชกรรม)... (5) 18.01.18
 ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารเพาะเชื้อแบคทีเรียฯ จำนวน 1 รายการ (พัสดุ)... (20) 16.01.18
 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดฯ จำนวน 1 รายการ (พัสดุ)... (36) 16.01.18
 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางเคมีฯ จำนวน 1 รายการ (พัสดุ)... (28) 15.01.18
ดูทั้งหมด .. เรื่อง ประกวดราคา !

 หัวข้อ :: ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2560... (158) 05.01.18
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2560... (154) 05.01.18
 รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน งปม. 2561... (152) 05.01.18
 รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน งปม. 2560... (183) 05.01.18
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2558... (17050) 09.04.15
ดูทั้งหมด .. เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง !


srisangworn EMS

ContentXP

 
 สักการะแม่ย่า พ่อขุน
 ประเมินการสูญเสีย
 มาตรฐานHA บูรญาการ
 มาตรฐานHA เฉลิมฉลองฯ60ปี
 คำประกาศสิทธิ์ผู้ป่วย
 e-learning::Database
 มาตรการเรื่องไข้หวัดนก
 สาระน่ารู้ ไข้เลือดออก
 แนวทางรักษาผู้ป่วยงูกัด
 เคล็ดลับการเลิกสูบบุหรี่
 การคำนวณดัชนีมวลกาย
 ICD10  Guideline
 Hosxp Training
 คู่มือเทคนิคบริหาร
 การให้รหัสโรค-หัตถการ
 การคีย์วิธีใช้ยา: Hosxp
 SIMPLE
 ICD10TM+ICD2010
 การบริหารยากำพร้ากลุ่มAntidotes
 คู่มือการบริการทางห้องปฏิบัติการ
 คู่มือมาตรฐานพฤติกรรมบริการ
 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
 แผนรองรับอุบัติเหตุหมู่
hdc

ssj

swdata

dcd

accident

OP/PP

narenthon

winaimoph

law

GovChannel

srisangworn cscd member

e_book from moph

CPR

eye diseaseWeb site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331
Webmaster : sswadmin@hotmail.com / CMS : Postnuke

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.371201 Seconds