ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 แพทย์แผนไทย

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

สบย.
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงานIPD Sticker

Water Electric charge

PIS Web

รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคาKM srisangwornsahakorn srisangwornกระดานข่าวศรีสังวร

เรื่องตอบเข้าชมผู้ส่งวันที่เวลา
  โครงการสิ่งดีๆ ณ ที่แห่งนี้ศรีสังวร (0) (74)   mso122 20 มิ.ย. 61   13:07
  การพิจารณาการขอย้ายข้าราชการและลูกจ้างปร... (0) (63)   hum007 18 มิ.ย. 61   13:47
  แจ้ง Link Web ระบบบริหารเครื่องมือแพทย์แ... (0) (106)   ict001 01 มิ.ย. 61   16:17
  เอกสารประชุม-นิเทศ 6-6-61 (1) (60)   ict010 28 พ.ค. 61   15:59
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกหัวหน้าพยาบาล (0) (266)   hum008 25 พ.ค. 61   11:05
  การย้ายออนไลน์กรณีข้ามจังหวัด (0) (175)   hum007 23 เม.ย. 61   09:41
  ปรับแผนการลงทุน ปี 2561 (1) (111)   ict010 20 เม.ย. 61   15:24
  การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วย... (0) (180)   ict003 20 เม.ย. 61   13:35
  แบบติดตาม ปย.2 (0) (282)   ado017 09 เม.ย. 61   16:11
  ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการป... (0) (409)   hum007 19 ก.พ. 61   15:52
  แบบประเมินเงินเดือนข้าราชการ (สูตร) (0) (501)   hum007 16 ก.พ. 61   11:14
  หลักเกณฑ์การให้ข้อมูลการรักษาพยาบาลและคว... (0) (133)   ict003 18 ต.ค. 60   11:27
  รับสมัครช่างฝีมือทั่วไป 1 อัตรา (0) (10)   hum009 22 มิ.ย. 61   11:49
  สำรวจข้อมูล"ลูกจ้างชั่วคราว" ท... (0) (19)   hum009 22 มิ.ย. 61   09:37
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณ... (0) (15)   hum009 22 มิ.ย. 61   09:11
  ประกาศผลสอบพนักงานทั่วไป (0) (32)   hum009 21 มิ.ย. 61   09:01
  งานแพทย์แผนไทย (10) (5450)   reh015 19 มิ.ย. 61   20:26
  งานสัปดาห์เภสัชกรรม 61 (0) (41)   ph1006 18 มิ.ย. 61   14:03
  คุณธรรมหลัก 4 ประการ (0) (29)   ict010 15 มิ.ย. 61   09:17
  รายงานการประชุม คกก.บริหารเงินบริจาค รพ. (1) (46)   ado017 14 มิ.ย. 61   12:47
  รายงานผลการดำนินงานคู่มือตามภารกิจหลัก (1) (166)   ado017 14 มิ.ย. 61   12:38
  กรณีตัวอย่างการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (2) (27)   hum008 13 มิ.ย. 61   16:00
  คู่มือมาตรฐานอาหารปลอดภัย (2) (32)   ado017 13 มิ.ย. 61   14:18
  ผลการวิเคราะห์ข้อร้องเรียน (0) (28)   ado017 13 มิ.ย. 61   10:40
  คู่มือข้อร้องเรียนร้องทุกข์ (0) (20)   ict010 13 มิ.ย. 61   09:31
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานทั่วไป (0) (45)   hum009 12 มิ.ย. 61   15:32
  คำสั่ง คกก.บริหารเงินบริจาค รพ (0) (26)   ado017 10 มิ.ย. 61   14:35
  คู่มือการเก็บรักษาวัคซีนและแอนตี้ซีรั่ม (0) (19)   ph1039 08 มิ.ย. 61   21:19
  รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 (0) (21)   fin022 07 มิ.ย. 61   15:01
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ (0) (91)   hum009 05 มิ.ย. 61   15:59
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือ... (0) (145)   hum008 05 มิ.ย. 61   11:02
  แนวทางรักษาผู้ป่วยที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้... (2) (104)   ph1006 02 มิ.ย. 61   18:00

กระดานข่าวล่าสุดทั้งหมด! / ไปกระดานข่าว!!   

เสนอราคาวัสดุ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

เรื่องวันที่
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 2561 (เภสัชกรรม) 28 ก.พ. 61
  รพ.ต้องการซื้อโทรทัศน์ LED 02 เม.ย. 58
  รพ.ต้องการซื้อเครื่องปรับอากาศ 22 ม.ค. 58
  รพ.ศรัสังวรสุโขทัยต้องการซื้อตู้เย็น 09 ก.ค. 57
  รพ.ต้องการซื้อตู้เย็น 09 ก.ค. 57
  รพ.ต้องการซื้อครุภัณฑ์ฯ ดังนี้ 08 ม.ค. 57
  โรงพยาบาลฯ ต้องการซื้อพัดลมโคจร 23 ธ.ค. 56
  รพ.ต้องการซื้อครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ดังนี้ 04 มิ.ย. 56
  รพ.ต้องการซื้อพัดลมติดเพดาน และเครื่องปรับอากาศ 04 ก.พ. 56
  รพ.ต้องการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 17 ม.ค. 55

ไปกระดานข่าวเสนอราคาวัสดุ   

ระบบรายงานข้อมูล

เรื่องวันที่
  เบอร์โทรศัพท์ภายในใหม่ พ.ศ.2561 ของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 14 ม.ค. 61
  รายงาน..ผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจ MI 11 ก.ค. 59
  รายงานแฟ้มประวัติผู้ป่วยในยังไม่ได้ลงรับ หลังจากจำหน่ายแล้ว 24 พ.ค. 59
  อันดับโรคผู้ป่วยใน (IPD) แยกตามแผนก 05 พ.ค. 59
  ค้นหาหาผู้ป่วยที่ Re Admit 05 พ.ค. 59
  ค้นหาผู้ป่วยในแบบกำหนดช่วง ICD10 แยกหอผู้ป่วย 05 พ.ค. 59
  สถิติผู้ป่วยใน เดือนตค.-ธค.58 18 ม.ค. 59
  รายงานสิทธิประชากรจังหวัดสุโขทัยเดือนมีนาคม 2557 24 เม.ย. 57
  รายงานสิทธิประชากรจังหวัดสุโขทัยเดือนกุมภาพันธ์ 2557 05 มี.ค. 57
  รายงานสิทธิประชากรจังหวัดสุโขทัยเดือนธันวาคม 2556 18 ธ.ค. 56
  รายงานสิทธิประชากรจังหวัดสุโขทัยเดือนพฤศจิกายน 2556 15 พ.ย. 56
  รายงานสิทธิประชากรจังหวัดสุโขทัยเดือนตุลาคม 2556 04 พ.ย. 56
  รายงานสิทธิประชากรอำเภอศรีสำโรงแยกรายรพ.สต.เดือนพฤษภาคม 2556 31 พ.ค. 56

ไปกระดานข่าวระบบรายงานศูนย์ข้อมูล   

Document Form

ฟอร์มเอกสารต่างๆที่ใช้ภายในโรงพยาบาล

opd schedule
ตารางแพทย์เวร

ข่าวสารศรีสังวร

 หัวข้อ :: ประกวดราคา
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จำนวน 1 รายการ... (9) 20.06.18
 ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ... (33) 13.06.18
 ยกเลิกประกาศประกวดราคา จำนวน 1 รายการ (ฝ.พัสดุ)... (37) 11.06.18
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 2561 (ฝ.พัสดุ)... (33) 08.06.18
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จำนวน 1 รายการ... (69) 30.05.18
ดูทั้งหมด .. เรื่อง ประกวดราคา !

 หัวข้อ :: ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2561... (30) 15.06.18
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2561... (22) 15.06.18
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2561... (28) 15.06.18
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2561... (814) 15.03.18
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2561... (764) 15.03.18
ดูทั้งหมด .. เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง !


srisangworn EMS

ContentXP

 
 สักการะแม่ย่า พ่อขุน
 ประเมินการสูญเสีย
 มาตรฐานHA บูรญาการ
 มาตรฐานHA เฉลิมฉลองฯ60ปี
 คำประกาศสิทธิ์ผู้ป่วย
 e-learning::Database
 มาตรการเรื่องไข้หวัดนก
 สาระน่ารู้ ไข้เลือดออก
 แนวทางรักษาผู้ป่วยงูกัด
 เคล็ดลับการเลิกสูบบุหรี่
 การคำนวณดัชนีมวลกาย
 ICD10  Guideline
 Hosxp Training
 คู่มือเทคนิคบริหาร
 การให้รหัสโรค-หัตถการ
 การคีย์วิธีใช้ยา: Hosxp
 SIMPLE
 ICD10TM+ICD2010
 การบริหารยากำพร้ากลุ่มAntidotes
 คู่มือการบริการทางห้องปฏิบัติการ
 คู่มือมาตรฐานพฤติกรรมบริการ
 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
 แผนรองรับอุบัติเหตุหมู่
hdc

ssj

swdata

dcd

accident

OP/PP

narenthon

winaimoph

law

GovChannel

srisangworn cscd member

e_book from moph

CPR

eye diseaseWeb site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331
Webmaster : sswadmin@hotmail.com / CMS : Postnuke

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.398510 Seconds