ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 แพทย์แผนไทย

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

สบย.
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงานIPD Sticker

Water Electric charge

PIS Web
รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคาKM srisangwornsahakorn srisangwornกระดานข่าวศรีสังวร

เรื่องตอบเข้าชมผู้ส่งวันที่เวลา
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบ (0) (57)   hum004 20 มี.ค. 61   10:07
  ประกาศวงเงิน P4P เดือนมีนาคม 2561 (0) (33)   hum009 19 มี.ค. 61   16:19
  ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการป... (0) (198)   hum007 19 ก.พ. 61   15:52
  แบบประเมินเงินเดือนข้าราชการ (สูตร) (0) (273)   hum007 16 ก.พ. 61   11:14
  หลักเกณฑ์การให้ข้อมูลการรักษาพยาบาลและคว... (0) (107)   ict003 18 ต.ค. 60   11:27
  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิช... (0) (6)   hum009 21 มี.ค. 61   13:31
  กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี... (0) (21)   ado021 20 มี.ค. 61   16:13
  คำสั่งคณะกรรกมารดูแลร้านอาหารสวัสดิการ (0) (65)   ado017 16 มี.ค. 61   16:57
  รายงานผลการดำนินงานคู่มือตามภารกิจหลัก (0) (30)   ado017 15 มี.ค. 61   16:40
  คู่มืออาหารปลอดภัย (0) (23)   ado017 15 มี.ค. 61   15:43
  รายงานการประชุม ITA (0) (39)   ado017 13 มี.ค. 61   13:01
  ผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน (0) (67)   ict010 09 มี.ค. 61   09:24
  คำสั่ง คกก.จัดวางระบบควบคุมภายใน รพ. (1) (72)   psy002 09 มี.ค. 61   09:05
  แจ้งปิดระบบเครือข่ายสารสนเทศ (ชั่วคราว) (0) (79)   ict003 08 มี.ค. 61   11:08
  คำสั่งแต่งตั้ง คกก จัดทำแผนยุทธศาสตร์ รพ... (0) (61)   ict010 07 มี.ค. 61   10:20
  วาระการประชุม กบห. ครั้งที่ 3/2561 (0) (59)   ado021 07 มี.ค. 61   10:02
  คำสั่ง คกก.รับและวิจฉัยเรื่องร้องทุกข์กา... (0) (56)   ado017 07 มี.ค. 61   09:57
  คำสั่งแต่งตั้ง คกก รับเรื่องราวร้องทุกข์... (0) (48)   ict010 07 มี.ค. 61   09:32
  แจ้งติดประกาศและนโยบายโรงพยาบาลศรีสังวรส... (0) (70)   ado021 06 มี.ค. 61   15:35
  แก้ไขประกาศวงเงิน P4P เดือนต.ค.60 - ก.พ.... (0) (133)   hum009 06 มี.ค. 61   13:18
  คำสั่ง คกก.โรงพยาบาลคุณธรรม (0) (53)   ado017 06 มี.ค. 61   13:03
  นโยบาย ขั้นตอนการตรวจสอบภายใน (0) (32)   ado017 06 มี.ค. 61   11:33
  คำสั่ง คกก.พัฒนาคุณภาพ รพ. (0) (53)   ado017 06 มี.ค. 61   11:22
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพ... (0) (113)   hum009 05 มี.ค. 61   16:29
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพ... (0) (79)   hum009 05 มี.ค. 61   14:57

กระดานข่าวล่าสุดทั้งหมด! / ไปกระดานข่าว!!   

เสนอราคาวัสดุ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

เรื่องวันที่
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 2561 (เภสัชกรรม) 28 ก.พ. 61
  รพ.ต้องการซื้อโทรทัศน์ LED 02 เม.ย. 58
  รพ.ต้องการซื้อเครื่องปรับอากาศ 22 ม.ค. 58
  รพ.ศรัสังวรสุโขทัยต้องการซื้อตู้เย็น 09 ก.ค. 57
  รพ.ต้องการซื้อตู้เย็น 09 ก.ค. 57
  รพ.ต้องการซื้อครุภัณฑ์ฯ ดังนี้ 08 ม.ค. 57
  โรงพยาบาลฯ ต้องการซื้อพัดลมโคจร 23 ธ.ค. 56
  รพ.ต้องการซื้อครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ดังนี้ 04 มิ.ย. 56
  รพ.ต้องการซื้อพัดลมติดเพดาน และเครื่องปรับอากาศ 04 ก.พ. 56
  รพ.ต้องการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 17 ม.ค. 55

ไปกระดานข่าวเสนอราคาวัสดุ   

ระบบรายงานข้อมูล

เรื่องวันที่
  เบอร์โทรศัพท์ภายในใหม่ พ.ศ.2561 ของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 14 ม.ค. 61
  รายงาน..ผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจ MI 11 ก.ค. 59
  รายงานแฟ้มประวัติผู้ป่วยในยังไม่ได้ลงรับ หลังจากจำหน่ายแล้ว 24 พ.ค. 59
  อันดับโรคผู้ป่วยใน (IPD) แยกตามแผนก 05 พ.ค. 59
  ค้นหาหาผู้ป่วยที่ Re Admit 05 พ.ค. 59
  ค้นหาผู้ป่วยในแบบกำหนดช่วง ICD10 แยกหอผู้ป่วย 05 พ.ค. 59
  สถิติผู้ป่วยใน เดือนตค.-ธค.58 18 ม.ค. 59
  รายงานสิทธิประชากรจังหวัดสุโขทัยเดือนมีนาคม 2557 24 เม.ย. 57
  รายงานสิทธิประชากรจังหวัดสุโขทัยเดือนกุมภาพันธ์ 2557 05 มี.ค. 57
  รายงานสิทธิประชากรจังหวัดสุโขทัยเดือนธันวาคม 2556 18 ธ.ค. 56
  รายงานสิทธิประชากรจังหวัดสุโขทัยเดือนพฤศจิกายน 2556 15 พ.ย. 56
  รายงานสิทธิประชากรจังหวัดสุโขทัยเดือนตุลาคม 2556 04 พ.ย. 56
  รายงานสิทธิประชากรอำเภอศรีสำโรงแยกรายรพ.สต.เดือนพฤษภาคม 2556 31 พ.ค. 56

ไปกระดานข่าวระบบรายงานศูนย์ข้อมูล   

Document Form

ฟอร์มเอกสารต่างๆที่ใช้ภายในโรงพยาบาล

opd schedule
ตารางแพทย์เวร

ข่าวสารศรีสังวร

 หัวข้อ :: ประกวดราคา
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 2561 (กง.เภสัชกรรม)... (4) 19.03.18
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อยาฯ (ฝ.พัสดุ)... (32) 15.03.18
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 2561 (ฝ.พัสดุ)... (35) 15.03.18
 ประกวดราคาซื้อเครื่องซักและอบถุงมือผ่าตัด (ฝ.พัสดุ)... (35) 15.03.18
 ประกาศราคากลางซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 โครงการ (เภสัชกรรม)... (45) 14.03.18
ดูทั้งหมด .. เรื่อง ประกวดราคา !

 หัวข้อ :: ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2561... (27) 15.03.18
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคา 2561... (30) 15.03.18
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2560... (30) 15.03.18
 รายงานผลการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง งปม. 2561... (302) 09.02.18
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2560... (1555) 05.01.18
ดูทั้งหมด .. เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง !


srisangworn EMS

ContentXP

 
 สักการะแม่ย่า พ่อขุน
 ประเมินการสูญเสีย
 มาตรฐานHA บูรญาการ
 มาตรฐานHA เฉลิมฉลองฯ60ปี
 คำประกาศสิทธิ์ผู้ป่วย
 e-learning::Database
 มาตรการเรื่องไข้หวัดนก
 สาระน่ารู้ ไข้เลือดออก
 แนวทางรักษาผู้ป่วยงูกัด
 เคล็ดลับการเลิกสูบบุหรี่
 การคำนวณดัชนีมวลกาย
 ICD10  Guideline
 Hosxp Training
 คู่มือเทคนิคบริหาร
 การให้รหัสโรค-หัตถการ
 การคีย์วิธีใช้ยา: Hosxp
 SIMPLE
 ICD10TM+ICD2010
 การบริหารยากำพร้ากลุ่มAntidotes
 คู่มือการบริการทางห้องปฏิบัติการ
 คู่มือมาตรฐานพฤติกรรมบริการ
 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
 แผนรองรับอุบัติเหตุหมู่
hdc

ssj

swdata

dcd

accident

OP/PP

narenthon

winaimoph

law

GovChannel

srisangworn cscd member

e_book from moph

CPR

eye diseaseWeb site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331
Webmaster : sswadmin@hotmail.com / CMS : Postnuke

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.475016 Seconds