ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs

IPD Sticker

Water Electric charge

PIS Web

รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคาKM srisangwornsahakorn srisangwornกระดานข่าวศรีสังวร

เรื่องตอบเข้าชมผู้ส่งวันที่เวลา
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติรา... (0) (51)   hum007 16 ส.ค. 62   09:43
  การใช้งานระบบสารสนเทศฯ (ข้อมูลบุคลากรราย... (0) (54)   hum007 15 ส.ค. 62   15:44
  แบบประเมินลูกจ้างประจำ (0) (67)   hum004 14 ส.ค. 62   14:53
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ต.ค.61 - ก.ค. 62 (0) (55)   lib003 08 ส.ค. 62   11:18
  สรุปการตรวจราชการกรณีปกติ จ.สุโขทัย รอบท... (0) (90)   osm007 26 ก.ค. 62   10:59
  การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ใหม่) (0) (89)   hum007 24 ก.ค. 62   11:45
  แจ้งเวียนแบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปต่างปร... (0) (110)   hum009 19 ก.ค. 62   14:45
  การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ... (0) (187)   hum009 04 ก.ค. 62   15:28
  การตรวจราชการ และนิเทศ ติดตามงาน รอบที่ ... (0) (149)   osm006 28 มิ.ย. 62   13:59
  แจ้งยกเลิกการจัดทำบัตรสมาชิก กบข. แบบพลา... (0) (126)   hum007 17 มิ.ย. 62   15:28
  ขอเร่งรัดให้ดำเนินการส่งโครงการเพื่อรับก... (3) (330)   osm006 13 มิ.ย. 62   09:12
  การปรับแผนการลงทุน ปีงบประมาณ 2562 (1) (357)   osm006 17 พ.ค. 62   11:42
  เอกสารคุณภาพ RiskRegister (1) (1132)   ph1002 24 เม.ย. 62   15:28
  ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภ... (0) (172)   nur061 10 เม.ย. 62   16:38
  แนวทางการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บ... (1) (405)   ado017 21 มี.ค. 62   15:22
  แผนปฏิบัติการ CUP ประจำปีงบประมาณ 2562 (4) (495)   ado017 19 มี.ค. 62   08:31
  แผนรองรับอุบัติเหตุ (0) (224)   ems002 27 ธ.ค. 61   16:56
  การย้ายออนไลน์กรณีข้ามจังหวัด (สายงานทั่... (0) (813)   hum007 23 เม.ย. 61   09:41
  หลักเกณฑ์การให้ข้อมูลการรักษาพยาบาลและคว... (0) (180)   ict003 18 ต.ค. 60   11:27
  แจ้งงานศพ (1) (79)   ado021 20 ส.ค. 62   12:44
  ประกาศผลสอบวิศวกรโยธา (0) (90)   hum009 13 ส.ค. 62   15:18
  ประกาศวงเงิน P4P เดือนกรกฎาคม 2562 (0) (40)   hum009 30 ก.ค. 62   15:54
  ตารางเวรตรวจการสิงหาคม 2562 (0) (72)   nur008 30 ก.ค. 62   08:29
  RDU NEWS @Srisangworn (0) (38)   ph1006 26 ก.ค. 62   11:47
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งวิศวกรโ... (0) (119)   hum009 22 ก.ค. 62   11:44
  แจ้งปิดระบบเครือข่ายสารสนเทศ (ชั่วคราว) (0) (67)   ict003 18 ก.ค. 62   10:39
  เชิญเข้าร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพการนำเส... (0) (53)   nur004 15 ก.ค. 62   10:26
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (38)   ado025 12 ก.ค. 62   10:07
  คีย์ข้อมูลหลังการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่201... (0) (48)   nur003 11 ก.ค. 62   15:10
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ต.ค.61 - มิ.ย. 6... (0) (52)   lib003 08 ก.ค. 62   09:43
  แบบลงเวลาปฏิบัติงาน(ใหม่) (0) (38)   nur008 05 ก.ค. 62   11:12
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (28)   ado021 02 ก.ค. 62   09:26
  แผนพัฒนาบุคลากร (ขาขึ้น) ปี 2563 (0) (44)   scp001 02 ก.ค. 62   08:08
  ให้บุคลากร รพ. เก็บลายนิ้วมือบนระบบใหม่ (0) (121)   ict003 01 ก.ค. 62   11:13
  ประกาศวงเงิน P4P เดือนมิถุนายน 2562 (0) (44)   hum009 27 มิ.ย. 62   11:40
  ตารางปฏิบัติงานเวรตรวจการกค.62 (0) (105)   nur008 26 มิ.ย. 62   11:26
  เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนผง... (0) (69)   nur004 24 มิ.ย. 62   16:31
  ขยายระยะเวลารับสมัครวิศวกรโยธา (0) (167)   hum009 24 มิ.ย. 62   10:14
  workshop happy money program (0) (21)   scp001 20 มิ.ย. 62   15:51

กระดานข่าวล่าสุดทั้งหมด! / ไปกระดานข่าว!!   

เสนอราคาวัสดุ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

เรื่องวันที่

ไปกระดานข่าวเสนอราคาวัสดุ   

ระบบรายงานข้อมูล

เรื่องวันที่

ไปกระดานข่าวระบบรายงานศูนย์ข้อมูล   

Document Form

ฟอร์มเอกสารต่างๆที่ใช้ภายในโรงพยาบาล

opd schedule
ตารางแพทย์เวร

ข่าวสารศรีสังวร

 หัวข้อ :: ประกวดราคา
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 2562 (กง.เภสัชกรรม)... (10) 14.08.19
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ... (7) 13.08.19
 ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป... (23) 06.08.19
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 2562 (กง.เภสัชกรรม)... (80) 25.07.19
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 2562 (กง.เภสัชกรรม)... (138) 22.07.19
ดูทั้งหมด .. เรื่อง ประกวดราคา !

 หัวข้อ :: ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2562... (233) 25.06.19
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2562... (193) 25.06.19
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2562... (223) 25.06.19
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2562... (800) 22.03.19
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2562... (801) 22.03.19
ดูทั้งหมด .. เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง !


srisangworn EMS

ContentXP

 
 สักการะแม่ย่า พ่อขุน
 แผนรองรับอุบัติเหตุหมู่
 ประเมินการสูญเสีย
 มาตรฐานHA บูรญาการ
 มาตรฐานHA เฉลิมฉลองฯ60ปี
 คำประกาศสิทธิ์ผู้ป่วย
 e-learning::Database
 มาตรการเรื่องไข้หวัดนก
 สาระน่ารู้ ไข้เลือดออก
 แนวทางรักษาผู้ป่วยงูกัด
 เคล็ดลับการเลิกสูบบุหรี่
 การคำนวณดัชนีมวลกาย
 ICD10  Guideline
 Hosxp Training
 คู่มือเทคนิคบริหาร
 การให้รหัสโรค-หัตถการ
 การคีย์วิธีใช้ยา: Hosxp
 SIMPLE
 ICD10TM+ICD2010
 การบริหารยากำพร้ากลุ่มAntidotes
 คู่มือการบริการทางห้องปฏิบัติการ
 คู่มือมาตรฐานพฤติกรรมบริการ
 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
hdc

ssj

ITA

swdata

dcd

accident

OP/PP

narenthon

winaimoph

law

GovChannel

srisangworn cscd member

e_book from moph

CPR

eye diseaseWeb site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331
Webmaster : sswadmin@hotmail.com / CMS : Postnuke

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.404717 Seconds