ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 แพทย์แผนไทย

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

สบย.
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงานIPD Sticker

Water Electric charge

PIS Web
รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคาKM srisangwornsahakorn srisangworn


Nicardipine injection
แก้ไขล่าสุด : 2006-10-18 14:28:48 (5236 คนอ่าน)
[ | ]

 
High-alert drug guidesNicardipine injectionข้อบ่งใช้
ใช้ควบคุมความดันโลหิต เมื่อยาลดความดันโลหิตชนิดรับประทานใช้แล้วไม่ได้ผล หรือกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถรับประทานยาได้ โดยใช้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ และใช้ควบคุมความดันโลหิต ในผู้ป่วยที่มีภาวะ Hypertensive crisis เช่น ในผู้ป่วยที่มีภาวะ Eclamsia, Hypertensive encephalopathy หรือในผู้ป่วยที่ต้องการลดความดันโลหิตอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆ

รูปแบบยาที่มีใช้ในโรงพยาบาล
 • Nicardipine 2 mg/ 2 ml inj. in 1 ampule
 • Nicardipine 10 mg/ 10 ml inj. in 1 ampule


ขนาดใช้ยา
 • เริ่มต้นด้วยการเจือจางยาให้มีความเข้มข้นเป็น 0.1 mg/ ml แล้วให้ยาในอัตราเร็ว 50 ml/ hr จากนั้นสามารถเพิ่มขนาดยาได้อีกครั้งละ 25 ml/ hr ทุก 5 หรือ 15 นาที แล้วแต่ความรีบด่วนในการการลดความดันโลหิต จนสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยได้
 • ขนาดยาสูงสุดที่ใช้ห้ามเกิน 150 ml/ hr เมื่อได้ระดับความดันโลหิตตามต้องการแล้ว ให้ลดอัตราเร็วลงเหลือ 30 ml/ hr หรือ ปรับขนาดยาตามความการตอบสนองของผู้ป่วย แล้วเปลี่ยนเป็นยารับประทาน


วิธีการผสมและความคงตัวของยา
เจือจางยาได้ในน้ำเกลือทุกชนิด ยกเว้น Ringer’s lactate solution โดยนำยา 1 amp. ( 10 mg/ 10 ml )ละลายในสารละลายปริมาตร 90 ml เพื่อให้ได้ความเข้มข้น 0.1 mg/ ml ซึ่งสารละลายที่เจือจางแล้ว จะมีความคงตัวได้ 24 ชม. ที่อุณหภูมิห้อง

Monitoring
 • Blood pressure และ Heart rate ในระหว่างการให้ยา และหลังจากการให้ยาแล้ว


อาการเมื่อได้รับยาเกินขนาด
 • Hypotension, Bradycardia, Slurred speech, Flushing, ใจสั่น, สับสน, ซึมเศร้า


แนวทางการสั่งใช้ยา
 • แพทย์ควรระบุชื่อยาให้ชัดเจน ไม่ใช้ชื่อย่อ กำหนดอัตราเร็วในการให้ยาและความเข้มข้นของสารละลายให้
 • เนื่องจากยามีผลต่อหลอดเลือดและการเต้นของหัวใจ ดังนั้นแพทย์ควรสั่งใช้ยาด้วยความระมัดระวังในกลุ่มผู้ป่วย CHF, CHD


แนวทางการจ่ายยาและการบริหารยา
 • ตรวจสอบชื่อยาอย่างระมัดระวัง หากคำสั่งหรือลายมือแพทย์ไม่ชัดเจน ต้องปรึกษาแพทย์ผู้สั่งใช้ยาเพื่อยืนยันคำสั่งอีกครั้ง
 • เนื่องจากเป็นยาฉุกเฉิน จึงควรมีการตรวจสอบทั้งปริมาณและคุณภาพของยา ให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
 • กรณีที่ให้ยาทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย ควรมีการเปลี่ยนตำแหน่งให้ยาทุก 12 ชม.

อ้างอิง :
 • 1.Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, Lance LL. Drug information handbook. 12th ed. Ohio: Lexi-Comp; 2004 – 2005. p. 1089 -91.
 • 2.Gahart BL, Nazareno AR. 2005 Intravenous medications. 21st ed. Philladephia: mosby; 2005. p 851 – 53.

[ | ]


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331
Webmaster : sswadmin@hotmail.com / CMS : Postnuke

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.056990 Seconds