วิธีการใช้ยาในhosxp
แก้ไขล่าสุด : 2009-05-06 10:06:36 (174016 คนอ่าน)

 

การคีย์วิธีการใช้ยาในโปรแกรม Hosxp มีรูปแบบ ดังอธิบายด้านล่าง

สำหรับ เอกสารรวบรวมวิธีการใช้ยาทั้งหมด สามารถ Download ได้ที่นี้

 

การคีย์วิธีใช้ยา

          1   2    p     t 

                                    ตัวเลขตัวแรก     หมายถึง ขนาดรับประทาน เช่น 1 เม็ด, 1 ช้อนชา, .5 =  1/2

                                                            .75 = 3/4 , .6 = 2/3, .3 = 1/3, .25 =  1/4 เป็นต้น

                                    ตัวเลขตัวที่สอง   หมายถึง จำนวนครั้งที่รับประทานยา เช่น 1 = วันละ 1 ครั้ง,

2 = วันละ 2 ครั้ง, 3 = วันละ 3 ครั้ง เป็นต้น

                                    อักษรตัวที่สาม หมายถึง เวลาที่รับประทานยา เช่น a = ก่อนอาหาร,

p = หลังอาหาร,h = ก่อนนอน

                                    อักษรตัวที่สี่        หมายถึง รูปแบบที่ให้รับประทาน เช่น t = ยาเม็ด, s = ช้อนชา,

                                                            J = ช้อนโต๊ะ, c = ซีซี, m = ช้อนตวง

วิธีใช้ยาที่ใช้บ่อยๆ

Paracetamol    2prt pcm          2 tab prn เวลาปวด มีไข้ทุก 4-6 ชั่วโมง

                        1prs pcm         1 ช้อนชา เวลาปวดหรือมีไข้

                        .6prc pcm        0.6 ซีซี เวลาปวด หรือมีไข้ ทุก 4-6 ชั่วโมง

1x1                  11at                 1 เม็ด ก่อนอาหารเช้า

                        11pt                 1 เม็ด หลังอาหารเช้า

                        11ht                 1 เม็ด ก่อนนอน

                        11eodpt           1 เม็ด วันเว้นวัน หลังอาหารเช้า

1x2                  12at                 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า เย็น

                        12pt                 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้า เย็น

                        12pt ชท            1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้า เที่ยง

1x3                  13pt                 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารเช้า กลางวัน เย็น

prn                   1prt dizz           1 เม็ด ทุก 6-8 ชั่วโมง เวลามีอาการมึนเวียนศีรษะ

                        1prt fever         1 เม็ด ทุก 6-8 ชั่วโมง เวลามีไข้สูง

                        1prt nv             1 เม็ด ทุก 6-8 ชั่วโมง เวลามีคลื่นไส้ อาเจียน

                        1prt pain          1 เม็ด ทุก 6-8 ชั่วโมง เวลามีอาการปวด

                        1prt ht prn        1 เม็ด ก่อนนอน เวลานอนไม่หลับ

 นอกเหนือจากวิธีการ key ยาเม็ด ยาน้ำ ข้างต้นแล้วรูปแบบยาอื่นๆก็สามารถคีย์ได้โดยใช้คำย่อนำหน้า เช่น

 

ยาหยอดตา = ed

Rt. eye 1-2 drop x 2     ® edr2

Lt. eye 1-2 drop x 3     ® edl3

Both eye 1-2 drop x 4 ® edb4

ยาหยอดหู = ea

Rt. ear 6 x 2                 ® ear62

Lt. ear 6 x 2                 ® eal62

Both ear 1 x 2              ® eab2

ยาป้ายตา = ep

ป้ายตาขวา x hs             ® epr1hs

ยาทา = ap

ทาวันละ 2 เวลา             ® ap2

ป้ายปาก 3 เวลา             ® mp3

ยาพ่น = mdi      Accuhaler = acuh        nasal spray = nss

พ่น 2 x 2                       ® mdi22

พ่น 2 x 3                       ® mdi23

พ่น 1 puff prn               ® mdi1puff, mdi2puff

Seretide 1 x2               ® acuh12

Nasal spray 2 x 1         ® nss21

Nasal spray 2 x1 hs     ® nss21hs

ยาน้ำ    2/3 = .6, ¾ = .75 , 1/3 = .3, ¼ = .25, 1.1/4 = 1.25, 1.1/3 = 1.3, 1.3/4 = 1.75, 1.1/2 = 1.5

2/3 ชช x 3 pc               ® .63ps

1/3 ชช x3 ac                ® .33as

1.3/4 ชช x 3pc             ® 1.753ps

 

ในประโยคที่ให้พิมพ์ * นำหน้าก่อนเหล่านี้ จะมีเครื่องหมาย *** ในประโยคด้วยทุกครั้ง เครื่องหมาย *** บ่งบอกว่าในวิธีใช้ที่เรียกขึ้นมาสามารถแก้ไขได้

หรือถ้าต้องการ Key วิธีใช้เองนอกเหนือจากรหัสที่ set ไว้ให้ สามารถเลือกคีย์เพิ่มได้จากรูปแบบที่ set ไว้ โดยใส่เครื่องหมาย * ไว้ข้างหน้าตามด้วยวิธีใช้ที่เราต้องการ ในประโยคที่ให้พิมพ์ * นำหน้าก่อนเหล่านี้ จะมีเครื่องหมาย *** ในประโยคด้วยทุกครั้ง เครื่องหมาย *** บ่งบอกว่าในวิธีใช้ที่เรียกขึ้นมาสามารถแก้ไขได้เช่น

-          ต้องการคีย์วิธีรับประทานยาเอง

*2pt(***2pt)             ® รับประทาน......เม็ด วันละ 2 ครั้งหลังอาหาร

*3at(***3at)             ® รับประทาน.....เม็ด วันละ 3 ครั้งก่อนอาหาร    

*cpcm                    ® รับประทาน....ซีซี ทุก 4-6 ชั่วโมง เวลาปวดหรือมีไข้

*c4ac                     ® รับประทาน.....ซีซี วันละ4 ครั้ง ก่อนอาหาร

st***                        ® รับประทานทันที.......เม็ด

*1atalternate          ® รับประทาน....เม็ด สลับกับ .....เม็ด ก่อนอาหารเช้า

*1pteod                  ® รับประทาน.....เม็ด หลังอาหารเช้า วันเว้นวัน

           

            จากตัวอย่างที่ให้ไว้เป็นหลักการคร่าวๆในการคีย์วิธีใช้ยาในคอมพิวเตอร์ ซึ่งคู่มือเล่มนี้ได้รวบรวมรหัสที่ใช้สำหรับคีย์วิธีใช้ยาครอบคลุมเกือบทั้งหมดแล้ว หากท่านไม่สามารถคีย์ได้สามารถใช้หนังสือเล่มนี้อ้างอิงเพื่อค้นหารหัสการคีย์วิธีใช้ได้