ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 แพทย์แผนไทย

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

สบย.
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน


IPD Sticker

Water Electric charge

PIS Web
รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคาKM srisangwornsahakorn srisangworn


เลือกหน้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  หน้าทั้งหมด:43 > ต่อไป : หัวข้อหลัก
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสียฯ
เมื่อ วันจันทร์ 18 ธันวาคม 2017 - 16:20 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 0 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดรองรับ 450 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อไป (377 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 2561
เมื่อ วันพุธ 13 ธันวาคม 2017 - 16:15 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 26 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านต่อไป (419 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
รายละเอียดประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสียฯ
เมื่อ วันพุธ 13 ธันวาคม 2017 - 16:07 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 29 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดรองรับ 450 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อไป (226 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกฯ จำนวน 28 รายการ
เมื่อ วันพุธ 13 ธันวาคม 2017 - 08:57 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 39 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกด้วยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน 28 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อไป (243 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 2561
เมื่อ วันอังคาร 12 ธันวาคม 2017 - 15:00 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 35 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านต่อไป (591 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ประกาศราคากลางซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 โครงการ
เมื่อ วันพฤหัสบดี 07 ธันวาคม 2017 - 09:15 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 57 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
เพื่อใช้ในกิจกรรมของ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย ดังนี้

อ่านต่อไป (883 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 2561
เมื่อ วันพฤหัสบดี 07 ธันวาคม 2017 - 09:15 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 66 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านต่อไป (774 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ
เมื่อ วันพุธ 06 ธันวาคม 2017 - 11:16 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 83 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราราซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อไป (249 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ประกาศราคากลางซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
เมื่อ วันอังคาร 28 พฤศจิกายน 2017 - 10:20 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 125 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
เพื่อใช้ในกิจกรรมของ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย ดังนี้

อ่านต่อไป (651 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 2561
เมื่อ วันอังคาร 28 พฤศจิกายน 2017 - 10:11 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 118 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านต่อไป (383 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
เลือกหน้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  หน้าทั้งหมด:43 > ต่อไป : หัวข้อหลัก


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331
Webmaster : sswadmin@hotmail.com / CMS : Postnuke

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.212406 Seconds