ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 แพทย์แผนไทย

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

สบย.
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน


IPD Sticker

Water Electric charge

PIS Web
รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคาKM srisangwornsahakorn srisangworn


เลือกหน้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  หน้าทั้งหมด:41 > ต่อไป : หัวข้อหลัก
แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปี งปม. 2561
เมื่อ วันพุธ 18 ตุลาคม 2017 - 09:36 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 13 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
สรุปแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปี งปม. 2561
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

อ่านต่อไป (383 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ประกาศราคากลางซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ
เมื่อ วันจันทร์ 16 ตุลาคม 2017 - 09:46 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 27 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
เพื่อใช้ในกิจกรรมของ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย ดังนี้

อ่านต่อไป (970 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ประกาศราคากลางซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ
เมื่อ วันพฤหัสบดี 12 ตุลาคม 2017 - 16:36 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 52 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
เพื่อใช้ในกิจกรรมของ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย ดังนี้

อ่านต่อไป (665 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 2561
เมื่อ วันอังคาร 10 ตุลาคม 2017 - 14:49 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 59 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 2561

อ่านต่อไป (259 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เมื่อ วันอังคาร 26 กันยายน 2017 - 16:09 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 112 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
สอบราคาจ้างซ่อมหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย

อ่านต่อไป (211 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เมื่อ วันอังคาร 26 กันยายน 2017 - 16:00 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 83 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
สอบราคาจ้างซ่อมแซมระบบสุขภัณฑ์ห้องน้ำผู้ป่วย

อ่านต่อไป (211 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมฯ
เมื่อ วันจันทร์ 25 กันยายน 2017 - 16:17 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 72 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อชุดข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดสามารถต่อก้านเพื่อเพิ่มความแข็งแรงได้
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อไป (211 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ
เมื่อ วันพฤหัสบดี 14 กันยายน 2017 - 10:19 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 101 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ พร้อมวัด IBP CO2

อ่านต่อไป (211 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
เมื่อ วันอังคาร 12 กันยายน 2017 - 13:36 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 106 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี.
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน

อ่านต่อไป (206 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ฯ
เมื่อ วันพุธ 23 สิงหาคม 2017 - 11:24 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 213 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียม แบบใช้สารยึดกระดูก ชนิดสามารถต่อก้านเพื่อเพิ่มความแข็งแรงได้ จำนวน 50 ชุด
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

อ่านต่อไป (200 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
เลือกหน้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  หน้าทั้งหมด:41 > ต่อไป : หัวข้อหลัก


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331
Webmaster : sswadmin@hotmail.com / CMS : Postnuke

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.208081 Seconds