ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

สบย.
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน
IPD Sticker

Water Electric charge

PIS Web

รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคาKM srisangwornsahakorn srisangworn


เลือกหน้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  หน้าทั้งหมด:50 > ต่อไป : หัวข้อหลัก
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 2561 (กง.เภสัชกรรม)
เมื่อ วันศุกร์ 03 สิงหาคม 2018 - 14:10 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 52 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 โครงการ 5 รายการ

อ่านต่อไป (743 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกไตแบบวัดค่าโซเดียมในเลือดอัตโนมัติ
เมื่อ วันพฤหัสบดี 26 กรกฎาคม 2018 - 14:22 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 126 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกไตแบบวัดค่าโซเดียมในเลือดอัตโนมัติ
ด้วยวิธัประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อไป (293 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ประกวดราคาซื้อเครื่องซักและอบถุงมือผ่าตัด
เมื่อ วันพฤหัสบดี 26 กรกฎาคม 2018 - 14:21 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 105 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องซักและอบถุงมือผ่าตัด
ด้วยวิธัประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อไป (276 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง
เมื่อ วันอังคาร 24 กรกฎาคม 2018 - 13:00 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 123 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.
ด้วยวิธัประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อไป (319 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 2561 (กง.เภสัชกรรม)
เมื่อ วันพฤหัสบดี 19 กรกฎาคม 2018 - 16:28 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 138 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 โครงการ 3 รายการ

อ่านต่อไป (553 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 2561 (กง.เภสัชกรรม)
เมื่อ วันพุธ 18 กรกฎาคม 2018 - 13:27 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 99 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 โครงการ 3 รายการ

อ่านต่อไป (562 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 2561 (กง.เภสัชกรรม)
เมื่อ วันพฤหัสบดี 12 กรกฎาคม 2018 - 15:21 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 108 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 โครงการ 3 รายการ

อ่านต่อไป (768 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมแซมหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ
เมื่อ วันพฤหัสบดี 05 กรกฎาคม 2018 - 10:47 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 106 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมแซมหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ

อ่านต่อไป (306 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จำนวน 1 รายการ
เมื่อ วันพุธ 20 มิถุนายน 2018 - 15:33 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 176 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จำนวน 1 รายการ

อ่านต่อไป (339 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ
เมื่อ วันพุธ 13 มิถุนายน 2018 - 15:37 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 170 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคาประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ

อ่านต่อไป (289 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
เลือกหน้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  หน้าทั้งหมด:50 > ต่อไป : หัวข้อหลัก


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331
Webmaster : sswadmin@hotmail.com / CMS : Postnuke

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.391902 Seconds