ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

สำนักบริหารยุทธศาสตร์
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs
IPD Sticker

Water Electric charge

PIS Web

รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคาKM srisangwornsahakorn srisangworn


เลือกหน้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  หน้าทั้งหมด:55 > ต่อไป : หัวข้อหลัก
ประกวดราคาระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาฯ
เมื่อ วันอังคาร 11 มิถุนายน 2019 - 14:44 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 38 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา
ขนาดไม่ต่ำกว่า 200 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อไป (301 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 2562 (กง.เภสัชกรรม)
เมื่อ วันพุธ 29 พฤษภาคม 2019 - 17:09 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 87 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 โครงการ 2 รายการ

อ่านต่อไป (454 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ประกวดราคาซื้อรถกระบะพยาบาลฉุกเฉินระดับ ALS ฯ
เมื่อ วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2019 - 16:24 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 101 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อรถกระบะพยาบาลฉุกเฉินระดับ ALS ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ และรถลากบรรจุอุปกรณ์
สำหรับห้องฉุกเฉินสนาม MERT พร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ ของโรงพยาบาลสนาม จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อไป (370 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 ชุด
เมื่อ วันศุกร์ 24 พฤษภาคม 2019 - 16:41 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 118 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ VRV/VRF พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อไป (472 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 1 ระบบ
เมื่อ วันศุกร์ 24 พฤษภาคม 2019 - 16:41 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 110 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา
ขนาดไม่ต่ำกว่า 200 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อไป (472 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 2562 (กง.เภสัชกรรม)
เมื่อ วันศุกร์ 24 พฤษภาคม 2019 - 11:51 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 105 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 โครงการ 2 รายการ

อ่านต่อไป (465 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 2562 (กง.พัสดุ)
เมื่อ วันศุกร์ 17 พฤษภาคม 2019 - 10:30 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 99 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา
ขนาดไม่ต่ำกว่า 200 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อไป (407 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 2562 (กง.พัสดุ)
เมื่อ วันศุกร์ 17 พฤษภาคม 2019 - 10:30 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 91 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ VRV/VRF
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อไป (404 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา 4 รายการ
เมื่อ วันศุกร์ 17 พฤษภาคม 2019 - 10:03 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 79 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 4 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อไป (286 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบำบัดรักษา 6 ชั้นฯ
เมื่อ วันอังคาร 07 พฤษภาคม 2019 - 16:31 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 94 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,440 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อไป (352 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
เลือกหน้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  หน้าทั้งหมด:55 > ต่อไป : หัวข้อหลัก


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331
Webmaster : sswadmin@hotmail.com / CMS : Postnuke

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.197084 Seconds