ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน


happinometer Sticker

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

สำนักบริหารยุทธศาสตร์
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsIPD Sticker

Water Electric charge

PIS Web

รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคาKM srisangwornsahakorn srisangworn


เลือกหน้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  หน้าทั้งหมด:52 > ต่อไป : หัวข้อหลัก
ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมแรงดันเพื่อห้ามเลือดไฟฟ้า
เมื่อ วันพฤหัสบดี 17 มกราคม 2019 - 16:29 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 1 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมแรงดันเพื่อห้ามเลือดไฟฟ้า
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อไป (305 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 2562 (กง.เภสัชกรรม)
เมื่อ วันพุธ 16 มกราคม 2019 - 14:47 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 11 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 โครงการ 4 รายการ

อ่านต่อไป (634 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบำบัดรักษา 6 ชั้นฯ
เมื่อ วันพุธ 19 ธันวาคม 2018 - 11:21 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 331 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสุดขทัย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,440 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อไป (379 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบำบัดรักษา 6 ชั้นฯ
เมื่อ วันพฤหัสบดี 06 ธันวาคม 2018 - 15:53 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 394 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
(ร่าง)
ประกาศจังหวัดสุดขทัย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,440 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อไป (1148 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบำบัดรักษา 6 ชั้นฯ
เมื่อ วันศุกร์ 16 พฤศจิกายน 2018 - 18:59 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 529 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
(ร่าง)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,440 ตารางเมตร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อไป (1299 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักขัาราชการระดับ 8-9
เมื่อ วันจันทร์ 22 ตุลาคม 2018 - 16:29 ::: ผู้บันทึก: ict001 ::: 734 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักขัาราชการระดับ 8-9 (1 ยูนิต) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 162 ตารางเมตร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อไป (320 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 2562 (กง.เภสัชกรรม)
เมื่อ วันพฤหัสบดี 18 ตุลาคม 2018 - 16:27 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 701 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 โครงการ 5 รายการ

อ่านต่อไป (760 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อ วันศุกร์ 05 ตุลาคม 2018 - 16:08 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 833 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อไป (406 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักฯ
เมื่อ วันพุธ 03 ตุลาคม 2018 - 16:37 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 789 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 8-9 (1 ยูนิต)
เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 162 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อไป (349 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป
เมื่อ วันจันทร์ 24 กันยายน 2018 - 16:43 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 778 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA แบบแขวนเพดานดิจิตอล 1 จอภาพ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อไป (353 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
เลือกหน้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  หน้าทั้งหมด:52 > ต่อไป : หัวข้อหลัก


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331
Webmaster : sswadmin@hotmail.com / CMS : Postnuke

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.203704 Seconds