ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 แพทย์แผนไทย

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

สบย.
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน


IPD Sticker

Water Electric charge

PIS Web
รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคาKM srisangwornsahakorn srisangworn


กระดานข่าวล่าสุดทั้งหมด
เรื่องตอบเข้าชมผู้ส่งวันที่เวลา
  แก้ไขประกาศรับย้ายนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (0) (38)   hum009 22 ก.ย. 60   15:33
  กบข. ขอเชิญลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดทาง e-mail (0) (60)   hum007 19 ก.ย. 60   10:55
  แบบสอบถามข้อมูลการรับรู้ข่าวสารฯ กรมบัญชีกลาง (0) (35)   ict003 18 ก.ย. 60   16:28
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (0) (257)   hum009 18 ก.ย. 60   13:57
  ประกาศรับย้ายนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (0) (127)   hum008 13 ก.ย. 60   15:40
  ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ ส่งคำขวัญวันออมแห่งชาติ (0) (61)   ict001 13 ก.ย. 60   14:33
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานทั่วไป (0) (232)   hum009 13 ก.ย. 60   13:39
  สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (0) (103)   hum007 07 ก.ย. 60   11:45
  พิจารณาการขอย้ายข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ พกส. 25... (0) (148)   hum007 07 ก.ย. 60   11:12
  ประกาศรับสมัครรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ (0) (157)   hum008 06 ก.ย. 60   17:17
  Planfin ปี 2561 (0) (67)   ict010 05 ก.ย. 60   17:10
  ควบคุมภายใน (0) (252)   ado017 25 ก.ค. 60   11:32
  งบลงทุนโรงพยาบาล (3) (740)   osm001 02 มี.ค. 60   16:20
  Reccomendation จาก สรพ. : Re-acc. 2 (26-27 พ.ค.59) (0) (612)   osm004 28 ต.ค. 59   16:12
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วครา... (0) (64)   hum009 22 ก.ย. 60   16:56
  รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2560 (0) (8)   ado021 22 ก.ย. 60   15:03
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานทั่วไป (0) (63)   hum009 22 ก.ย. 60   10:04
  แจ้งเวียนงานศพ (0) (42)   ado004 19 ก.ย. 60   11:32
  แจ้งเวียนงานศพ (0) (44)   ado004 18 ก.ย. 60   11:57
  ด่่วนที่สุด_ร่างแผน HRD service plan ระด... (0) (31)   scp001 16 ก.ย. 60   23:44
  ทุนส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยสำหรับพยาบ... (0) (15)   nur004 15 ก.ย. 60   15:47
  กำหนดวันหยุดราชการประจำปี (0) (101)   hum009 14 ก.ย. 60   09:40
  แจ้งเวียนงานศพ (0) (64)   ado004 11 ก.ย. 60   16:07
  แจ้งเวียนงานศพ (0) (58)   ado004 11 ก.ย. 60   14:56
  การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างและเพิ่มค่าจ้... (0) (147)   hum009 07 ก.ย. 60   09:22
  การป้องกันแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศในหน่... (0) (28)   ado008 06 ก.ย. 60   19:29
  ข้าราชการที่เกษียณ สมัครเป็นวุฒิอาสาธนาค... (0) (84)   hum004 06 ก.ย. 60   14:22
  เอกสาร SWOT แผนฯ รพ (1) (125)   osm001 05 ก.ย. 60   10:08
  ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้... (5) (972)   icu003 01 ก.ย. 60   12:35
  เชิญชวนส่งผลงานนำเสนองานวิชาการโรงพยาบาล... (0) (52)   nur004 31 ส.ค. 60   16:24
  วาระการประชุม กบห. ครั้งที่ 7/2560 (0) (42)   ado021 31 ส.ค. 60   12:36
  ตารางปฏิบัติงานของทันตแพทย์ (42) (17330)   webmaster 30 ส.ค. 60   20:42
  ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ (87) (43450)   webmaster 30 ส.ค. 60   20:41
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นช่างฝ... (0) (73)   hum009 29 ส.ค. 60   16:32
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (57)   ado021 29 ส.ค. 60   11:51
  ตารางเวรตรวจกการ กย.60 (0) (100)   nur008 28 ส.ค. 60   09:07
  RDU NEWS @Srisangworn...to be continue (3) (61)   ph1006 25 ส.ค. 60   09:43
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งช่างฝีม... (0) (52)   hum009 25 ส.ค. 60   09:01
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักง... (0) (256)   hum009 23 ส.ค. 60   11:50
  Re: บัญชีครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง (1) (300)   osm001 18 ส.ค. 60   14:05
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่... (0) (343)   hum009 09 ส.ค. 60   17:13
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน... (0) (297)   hum009 09 ส.ค. 60   16:23
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน... (0) (350)   hum009 08 ส.ค. 60   16:32
  ข้อมูลการประชุม/อบรม รายบุคคล (ต.ค.59 - ... (0) (115)   osm004 07 ส.ค. 60   14:58
  ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบพนักงาน... (0) (648)   hum009 01 ส.ค. 60   14:38
  ขยายระยะเวลาการตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครั... (0) (255)   hum004 31 ก.ค. 60   15:00
  วาระการประชุม กบห. ครั้งที่ 6/2560 (0) (76)   ado021 31 ก.ค. 60   12:06
  ขอเชิญประชุม "ผู้อำนวยการฯ พบเจ้าหน... (0) (228)   hum009 31 ก.ค. 60   10:42
  ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร รพ.ประชุมครั้งที่... (0) (57)   ado021 27 ก.ค. 60   11:24
  แจ้งเวียนงานศพ (0) (76)   ado004 27 ก.ค. 60   11:10
  จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561 รพ.ศรี... (0) (73)   scp001 27 ก.ค. 60   10:35
  ตารางเวรตรวจการสค.60 (0) (117)   nur008 26 ก.ค. 60   15:01
  ตรวจสุขภาพ ปี 2560 (4) (544)   osm002 21 ก.ค. 60   17:19
  บัญชีรายการยาปี60 (0) (39)   ph1006 21 ก.ค. 60   15:51
  เลื่อนวัน เวลา และสถานที่สอบพนักงานราชกา... (0) (587)   hum009 21 ก.ค. 60   15:02
  แก้ไขประกาศกรอบวงเงิน P4P ธค 59-มค 60 (0) (262)   hum008 19 ก.ค. 60   15:28
  บทคัดย่องานวิจัยงาน R2Rthailand_2560 (0) (79)   nur004 14 ก.ค. 60   14:53
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ (0) (741)   hum009 13 ก.ค. 60   16:21
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือ... (0) (314)   ado008 13 ก.ค. 60   12:39
  ประชาสัมพันธ์หัวข้อ(Theme) การจัดงานประเ... (0) (84)   ado021 13 ก.ค. 60   11:17
  ขอแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2561-2564 (0) (203)   ado008 05 ก.ค. 60   15:10
  การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามนายกรัฐมนตรี 4... (0) (61)   ado021 04 ก.ค. 60   17:37
  ประกาศกรอบวงเงิน P4P (0) (409)   ado008 28 มิ.ย. 60   14:40
  วาระการประชุม กบห. ครั้งที่ 5/2560 (0) (76)   ado021 28 มิ.ย. 60   09:46
  ตารางเวรตรวจการ ก.ค.60 (0) (132)   nur008 26 มิ.ย. 60   16:12
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราช... (0) (1432)   hum009 24 มิ.ย. 60   16:05
  การจัดทำแผนวัสดุประจำปี 2561 (0) (303)   ict001 21 มิ.ย. 60   11:49
  สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA ประจำปี 2560 (0) (98)   ado008 19 มิ.ย. 60   16:25
  แบบสอบถามอาการข้างเคียงภายหลังฉีดวัคซีนไ... (0) (206)   nur004 15 มิ.ย. 60   09:44
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (75)   ado021 09 มิ.ย. 60   16:31
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดั... (8) (359)   ado008 09 มิ.ย. 60   15:24
  แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อร่างพรบ.หลั... (0) (14)   ado021 08 มิ.ย. 60   09:38
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ช่... (0) (180)   hum009 07 มิ.ย. 60   15:23
  แจ้งเวียนงานศพ (0) (141)   ado004 02 มิ.ย. 60   11:09
  แจ้งเวียนงานศพ (0) (152)   ado004 02 มิ.ย. 60   11:09
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบผู้ช่วยทันตแพท... (0) (155)   hum009 30 พ.ค. 60   16:32
  ตารางเวรตรวจการมิย.60 (0) (88)   nur008 29 พ.ค. 60   13:03
  แผน ICS และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (0) (114)   ems007 28 พ.ค. 60   22:42
  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (0) (244)   hum009 26 พ.ค. 60   14:40
  ขอเชิญส่งผลงานวิชาการนำเสนอในงานประชุมวิ... (0) (112)   nur004 26 พ.ค. 60   10:40
  เชิญชวนส่งผลงานวิชาการนำเสนอในงานชมรมเคร... (0) (64)   nur004 26 พ.ค. 60   10:30
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วครา... (0) (145)   hum009 24 พ.ค. 60   16:14
  แบบฟอร์มขอย้ายหน่วยงานของกลุ่มการพยาบาล (0) (95)   nur008 18 พ.ค. 60   10:32
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่... (0) (388)   hum009 16 พ.ค. 60   13:22
  ข้อมูลประชุม- อบรม : ต.ค. 59 - มี.ค.60 (... (4) (293)   icu003 11 พ.ค. 60   13:32
  วาระการประชุม กบห. ครั้งที่ 4/2560 (0) (98)   ado021 08 พ.ค. 60   12:15
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่... (0) (430)   hum009 04 พ.ค. 60   13:42
  ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร รพ.ประชุมครั้งที่... (0) (54)   ado021 03 พ.ค. 60   09:30
  เอกสารยกระดับโรงพยาบาล ปี 2560_ปรับใหม่ (2) (440)   osm001 02 พ.ค. 60   10:31
  ประกาศ สสจ.สท. เรื่องมาตรการป้องกันการทุ... (0) (64)   ado021 02 พ.ค. 60   10:14
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (54)   ado021 01 พ.ค. 60   15:06
  เวรตรวจการ พค.60 (0) (116)   nur008 26 เม.ย. 60   08:44
  ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดในงาน ผลง... (0) (89)   nur004 19 เม.ย. 60   13:26
  ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมนำเสนองานเ... (0) (82)   nur004 19 เม.ย. 60   13:19
  ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย 2560 (0) (453)   ict003 07 เม.ย. 60   16:57
  ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด R2R ดีเด่นประจำ... (0) (100)   nur004 07 เม.ย. 60   13:48
  ภาพกิจกรรมรณรงค์"ล้างส้วมพร้อมกันรั... (3) (172)   mav003 07 เม.ย. 60   10:13
  ภาพกิจกรรมรับบริจาคโลหิต (5) (154)   mav003 07 เม.ย. 60   10:04
  เชิญประชุม กบห. ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่... (0) (104)   ado021 05 เม.ย. 60   14:20

ไปกระดานข่าว!!   


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331
Webmaster : sswadmin@hotmail.com / CMS : Postnuke

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.156207 Seconds