ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 แพทย์แผนไทย

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

สบย.
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงานIPD Sticker

Water Electric charge

PIS Web
รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคาKM srisangwornsahakorn srisangworn


กระดานข่าวล่าสุดทั้งหมด
เรื่องตอบเข้าชมผู้ส่งวันที่เวลา
  ปรับแผนการลงทุน ปี 2561 (1) (30)   ict010 20 เม.ย. 61   15:24
  การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วย "บัต... (0) (17)   ict003 20 เม.ย. 61   13:35
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานช่วยเหลื... (0) (69)   hum009 19 เม.ย. 61   14:30
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ (0) (86)   hum009 19 เม.ย. 61   12:08
  แจ้งทุกหน่วยงาน เข้าตรวจสอบรายชื่อเจ้าหน้าที่ในสัง... (0) (190)   ict001 10 เม.ย. 61   14:03
  แบบติดตาม ปย.2 (0) (112)   ado017 09 เม.ย. 61   16:11
  ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชก... (0) (320)   hum007 19 ก.พ. 61   15:52
  แบบประเมินเงินเดือนข้าราชการ (สูตร) (0) (396)   hum007 16 ก.พ. 61   11:14
  หลักเกณฑ์การให้ข้อมูลการรักษาพยาบาลและความยินยอมขอ... (0) (123)   ict003 18 ต.ค. 60   11:27
  EBOOK HA Standard 2018 (0) (6)   ict010 20 เม.ย. 61   16:09
  ประชาสัมพันธ์ส่งผลงาน R2Rประกวด R2R ดีเด... (0) (7)   nur004 20 เม.ย. 61   14:31
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานช่วยเหล... (0) (128)   hum009 11 เม.ย. 61   17:31
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบนักวิชาการคอมพ... (0) (102)   hum009 11 เม.ย. 61   17:22
  ขอความร่วมมือข้าราชการที่จะเกษียณอายุในป... (0) (86)   hum007 09 เม.ย. 61   14:47
  ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็น (0) (63)   hum007 09 เม.ย. 61   14:44
  รายงานการชี้แจงนโยบายอาหารปลอดภัย (0) (60)   ado017 05 เม.ย. 61   11:42
  วาระการประชุม กบห. ครั้งที่ 4/2561 (0) (24)   ado021 04 เม.ย. 61   10:24
  ผลการวิเคราะห์แผน ป.ป.ช. ปี 2561 (1) (147)   ict010 03 เม.ย. 61   17:41
  รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (0) (96)   hum009 03 เม.ย. 61   14:23
  ประชุมทำแผนพัสดุปี 62 ครั้งที่ 1 (1) (31)   ict010 02 เม.ย. 61   15:36
  ขอเชิญร่วมสรรหาและคัดเลือกคนดีศรีสาธารณส... (0) (158)   hum009 30 มี.ค. 61   16:46
  อนุมัติแผนการลงทุน 2561 (2) (234)   ict010 29 มี.ค. 61   14:27
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผช.แพทย์... (0) (143)   hum004 28 มี.ค. 61   16:11
  เวรตรวจการเมย.61 (0) (86)   nur008 27 มี.ค. 61   16:03
  ประกาศรับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (0) (290)   hum009 27 มี.ค. 61   14:10
  คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (0) (89)   ict010 27 มี.ค. 61   14:10
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (25)   ado021 27 มี.ค. 61   10:16
  แนวทางการดำเนินงานคณะรับเรื่องราวร้องทุก... (0) (88)   ado017 26 มี.ค. 61   09:00
  รายงานการประชุมวางแนวทางการป้องกันภัยคุก... (0) (115)   ado017 22 มี.ค. 61   09:28
  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิช... (0) (763)   hum009 21 มี.ค. 61   13:31
  กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี... (0) (149)   ado021 20 มี.ค. 61   16:13
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบ (0) (192)   hum004 20 มี.ค. 61   10:07
  แก้ไข ประกาศวงเงิน P4P เดือนมีนาคม 2561 (0) (141)   hum009 19 มี.ค. 61   16:19
  คำสั่งคณะกรรกมารดูแลร้านอาหารสวัสดิการ (0) (162)   ado017 16 มี.ค. 61   16:57
  รายงานผลการดำนินงานคู่มือตามภารกิจหลัก (0) (101)   ado017 15 มี.ค. 61   16:40
  คู่มืออาหารปลอดภัย (0) (77)   ado017 15 มี.ค. 61   15:43
  รายงานการประชุม ITA (0) (110)   ado017 13 มี.ค. 61   13:01
  ผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน (0) (202)   ict010 09 มี.ค. 61   09:24
  คำสั่ง คกก.จัดวางระบบควบคุมภายใน รพ. (1) (148)   psy002 09 มี.ค. 61   09:05
  แจ้งปิดระบบเครือข่ายสารสนเทศ (ชั่วคราว) (0) (191)   ict003 08 มี.ค. 61   11:08
  คำสั่งแต่งตั้ง คกก จัดทำแผนยุทธศาสตร์ รพ... (0) (126)   ict010 07 มี.ค. 61   10:20
  วาระการประชุม กบห. ครั้งที่ 3/2561 (0) (63)   ado021 07 มี.ค. 61   10:02
  คำสั่ง คกก.รับและวิจฉัยเรื่องร้องทุกข์กา... (0) (95)   ado017 07 มี.ค. 61   09:57
  คำสั่งแต่งตั้ง คกก รับเรื่องราวร้องทุกข์... (0) (100)   ict010 07 มี.ค. 61   09:32
  แจ้งติดประกาศและนโยบายโรงพยาบาลศรีสังวรส... (0) (119)   ado021 06 มี.ค. 61   15:35
  แก้ไขประกาศวงเงิน P4P เดือนต.ค.60 - ก.พ.... (0) (140)   hum009 06 มี.ค. 61   13:18
  คำสั่ง คกก.โรงพยาบาลคุณธรรม (0) (104)   ado017 06 มี.ค. 61   13:03
  นโยบาย ขั้นตอนการตรวจสอบภายใน (0) (98)   ado017 06 มี.ค. 61   11:33
  คำสั่ง คกก.พัฒนาคุณภาพ รพ. (0) (109)   ado017 06 มี.ค. 61   11:22
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพ... (0) (174)   hum009 05 มี.ค. 61   16:29
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพ... (0) (114)   hum009 05 มี.ค. 61   14:57
  คำสั่ง คกก. จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (0) (114)   ado017 05 มี.ค. 61   10:59
  รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ... (0) (89)   ado017 05 มี.ค. 61   10:07
  รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี... (0) (99)   ado017 05 มี.ค. 61   09:44
  จุลสาร RDU NEWS @Srisangworn (1) (206)   ph1006 04 มี.ค. 61   12:22
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพยาบาล... (0) (131)   hum009 28 ก.พ. 61   17:42
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงา... (0) (136)   hum009 28 ก.พ. 61   17:41
  รับสมัครผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย... (0) (409)   hum004 22 ก.พ. 61   14:26
  แจ้งเวียนงานศพ (0) (145)   ado004 21 ก.พ. 61   11:25
  แจ้งเวียนงานศพ (0) (144)   ado004 21 ก.พ. 61   11:14
  แจ้งเวียนงานศพ (0) (147)   ado004 20 ก.พ. 61   14:00
  ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเล... (0) (275)   hum007 19 ก.พ. 61   15:38
  ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดในงานแสดงผลงานสา... (1) (176)   nur004 19 ก.พ. 61   13:16
  คุณภาพ คุณธรรม คุณค่า สู่ศรัทธาประชาชน (0) (163)   icu024 19 ก.พ. 61   13:16
  หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการประชาสั... (0) (125)   mso030 16 ก.พ. 61   22:30
  หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการประชาสั... (0) (126)   mso030 16 ก.พ. 61   22:28
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานรา... (0) (155)   hum009 16 ก.พ. 61   12:23
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข... (0) (86)   ado017 14 ก.พ. 61   09:15
  คำสั่ง คกก.ประชาสัมพันธ์ รพ. (0) (96)   ado017 14 ก.พ. 61   09:08
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนั... (0) (410)   hum009 13 ก.พ. 61   18:08
  รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพ... (0) (330)   hum009 13 ก.พ. 61   18:07
  แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต ปี 2561 (0) (102)   ado017 12 ก.พ. 61   14:06
  เชิญชวนให้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้... (0) (142)   hum007 12 ก.พ. 61   11:25
  รายงานการประชุม กบห.ครั้งที่2/2561 (0) (41)   ado021 12 ก.พ. 61   11:02
  แจ้งเวียนงานศพ (0) (95)   ado004 12 ก.พ. 61   10:48
  ผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปรา... (0) (104)   ado017 09 ก.พ. 61   16:22
  ขอทราบระเบียบการขอบ้านพัก รพ. (0) (44)   pew012 09 ก.พ. 61   12:09
  คู่มือการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA 2... (1) (298)   ict010 08 ก.พ. 61   16:00
  Antibiogram (July - December 2017) (0) (154)   lab016 08 ก.พ. 61   15:16
  เอกสารประกอบการบรรยายงานมหกรรมคุณภาพ รพ.... (0) (47)   ph1006 07 ก.พ. 61   16:32
  รายงานการประชุม กบห.ครั้งที่1/2561 (0) (47)   ado021 06 ก.พ. 61   17:05
  cefixime ใบขอใช้ยา (0) (85)   ph2011 02 ก.พ. 61   15:23
  อนุมัติแผน cup ปี 61 (0) (47)   ict010 01 ก.พ. 61   11:03
  ขอปรับรุงการใช้งานดูภาพ X-Ray Digital (5) (312)   ict002 31 ม.ค. 61   10:51
  เวรตรวจการกพ.61 (0) (118)   nur008 30 ม.ค. 61   10:11
  กบข. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ (0) (136)   ict011 26 ม.ค. 61   14:46
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ ... (0) (291)   hum009 25 ม.ค. 61   14:57
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ (0) (293)   hum009 19 ม.ค. 61   16:02
  เบอร์โทรศัพท์ภายในใหม่ พ.ศ.2561 ของโรงพย... (2) (544)   ict002 19 ม.ค. 61   14:40
  การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัช... (0) (191)   hum009 19 ม.ค. 61   14:07
  ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ ลงคะแนนหยั่งเสียงเลือ... (0) (150)   ict001 18 ม.ค. 61   15:55
  โครงสร้าง รพ.ศรีสังวรสุโขทัย (0) (188)   hum009 17 ม.ค. 61   11:23
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ. คร้ั... (0) (96)   ado019 16 ม.ค. 61   11:01
  ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเขตสุขภาพที่ 2 ประจ... (1) (221)   nur004 12 ม.ค. 61   14:08

ไปกระดานข่าว!!   


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331
Webmaster : sswadmin@hotmail.com / CMS : Postnuke

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.168050 Seconds