ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

สบย.
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงานIPD Sticker

Water Electric charge

PIS Web

รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคาKM srisangwornsahakorn srisangworn


กระดานข่าวล่าสุดทั้งหมด
เรื่องตอบเข้าชมผู้ส่งวันที่เวลา
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ปี 2561(2) (0) (28)   smo006 19 ก.ค. 61   16:19
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ปี 2561(1) (0) (24)   smo006 19 ก.ค. 61   16:14
  ประกาศรับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (0) (94)   hum009 16 ก.ค. 61   15:34
  ตรวจสุขภาพประจำปี 2561 (1) (355)   osm002 02 ก.ค. 61   11:45
  โครงการสิ่งดีๆ ณ ที่แห่งนี้ศรีสังวร (0) (209)   mso122 20 มิ.ย. 61   13:07
  การพิจารณาการขอย้ายข้าราชการและลูกจ้างประจำ (0) (154)   hum007 18 มิ.ย. 61   13:47
  แจ้ง Link Web ระบบบริหารเครื่องมือแพทย์และคอมพิวเต... (0) (142)   ict001 01 มิ.ย. 61   16:17
  เอกสารประชุม-นิเทศ 6-6-61 (1) (70)   ict010 28 พ.ค. 61   15:59
  การย้ายออนไลน์กรณีข้ามจังหวัด (0) (215)   hum007 23 เม.ย. 61   09:41
  ปรับแผนการลงทุน ปี 2561 (1) (126)   ict010 20 เม.ย. 61   15:24
  การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วย "บัต... (0) (222)   ict003 20 เม.ย. 61   13:35
  แบบติดตาม ปย.2 (0) (334)   ado017 09 เม.ย. 61   16:11
  ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชก... (0) (471)   hum007 19 ก.พ. 61   15:52
  แบบประเมินเงินเดือนข้าราชการ (สูตร) (0) (545)   hum007 16 ก.พ. 61   11:14
  หลักเกณฑ์การให้ข้อมูลการรักษาพยาบาลและความยินยอมขอ... (0) (140)   ict003 18 ต.ค. 60   11:27
  จุลสาร RDU NEWS @Srisangworn ฉบับที่7 (0) (5)   ph1006 21 ก.ค. 61   12:15
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (5)   ado021 20 ก.ค. 61   16:31
  test 20180719 (0) (6)   hio002 19 ก.ค. 61   13:22
  รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (0) (17)   fin022 17 ก.ค. 61   09:45
  ประกาศผลสอบช่างฝีมือทั่วไป (0) (42)   hum009 13 ก.ค. 61   17:00
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งช่างฝีม... (0) (92)   hum009 10 ก.ค. 61   11:46
  ศรีสังวร Happy money program (0) (16)   scp001 10 ก.ค. 61   08:05
  ประกาศผลสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพย... (0) (106)   hum009 05 ก.ค. 61   11:58
  แจ้งปิดระบบเครือข่ายสารสนเทศ (ชั่วคราว) (0) (53)   ict003 04 ก.ค. 61   16:53
  เพลง ๖๐ ปี ศรีสังวรฯ คลอดแล้ว (19) (37515)   ict002 02 ก.ค. 61   16:28
  ตารางเวรตรวจการ กค.61 (0) (81)   nur008 27 มิ.ย. 61   15:48
  ถอดบทเรียน กายภาพบำบัดในผู้ป่วยปัสสาวะเล... (0) (59)   reh016 27 มิ.ย. 61   14:06
  เพลงมาร์ชศรีสังวร เป็นมายังไง (4) (11908)   ict001 26 มิ.ย. 61   09:31
  ประกาศวงเงิน P4P เดือนมิถุนายน 2561 (0) (62)   hum009 25 มิ.ย. 61   17:21
  เชิญประชุม กบห. ครั้งที่ 7/2561 ในวันที่... (0) (51)   ado021 25 มิ.ย. 61   15:44
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (42)   ado021 25 มิ.ย. 61   15:42
  รับสมัครช่างฝีมือทั่วไป 1 อัตรา (0) (140)   hum009 22 มิ.ย. 61   11:49
  สำรวจข้อมูล"ลูกจ้างชั่วคราว" ท... (0) (110)   hum009 22 มิ.ย. 61   09:37
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณ... (0) (74)   hum009 22 มิ.ย. 61   09:11
  ประกาศผลสอบพนักงานทั่วไป (0) (109)   hum009 21 มิ.ย. 61   09:01
  งานแพทย์แผนไทย (10) (5678)   reh015 19 มิ.ย. 61   20:26
  งานสัปดาห์เภสัชกรรม 61 (0) (92)   ph1006 18 มิ.ย. 61   14:03
  คุณธรรมหลัก 4 ประการ (0) (64)   ict010 15 มิ.ย. 61   09:17
  รายงานการประชุม คกก.บริหารเงินบริจาค รพ. (1) (81)   ado017 14 มิ.ย. 61   12:47
  รายงานผลการดำนินงานคู่มือตามภารกิจหลัก (1) (224)   ado017 14 มิ.ย. 61   12:38
  กรณีตัวอย่างการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (2) (59)   hum008 13 มิ.ย. 61   16:00
  คู่มือมาตรฐานอาหารปลอดภัย (2) (70)   ado017 13 มิ.ย. 61   14:18
  ผลการวิเคราะห์ข้อร้องเรียน (0) (48)   ado017 13 มิ.ย. 61   10:40
  คู่มือข้อร้องเรียนร้องทุกข์ (0) (41)   ict010 13 มิ.ย. 61   09:31
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานทั่วไป (0) (76)   hum009 12 มิ.ย. 61   15:32
  คำสั่ง คกก.บริหารเงินบริจาค รพ (0) (60)   ado017 10 มิ.ย. 61   14:35
  คู่มือการเก็บรักษาวัคซีนและแอนตี้ซีรั่ม (0) (33)   ph1039 08 มิ.ย. 61   21:19
  รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 (0) (35)   fin022 07 มิ.ย. 61   15:01
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ (0) (110)   hum009 05 มิ.ย. 61   15:59
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือ... (0) (162)   hum008 05 มิ.ย. 61   11:02
  แนวทางรักษาผู้ป่วยที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้... (2) (134)   ph1006 02 มิ.ย. 61   18:00
  RDU NEWS @ Srisangworn (1) (47)   ph1006 02 มิ.ย. 61   17:36
  แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใบซ่อมบำรุงทั่วไป (0) (75)   ado015 02 มิ.ย. 61   12:01
  ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (0) (78)   hum009 30 พ.ค. 61   14:23
  เวรตรวจการมิย.61 (0) (83)   nur008 30 พ.ค. 61   08:45
  ประกาศรับสมัครพนักงานทั่วไป 2 อัตรา (0) (200)   hum009 29 พ.ค. 61   15:27
  รายงานการประชุม กบห. ครั้งที่ 5/2561 (0) (60)   ado021 25 พ.ค. 61   16:56
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกหัวหน้าพยาบาล (0) (293)   hum008 25 พ.ค. 61   11:05
  ผลการวิเคราะห์แผน ป.ป.ช. ปี 2561 (2) (232)   ado017 25 พ.ค. 61   09:57
  รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อเลื่อนให้ดำรง... (0) (93)   hum009 25 พ.ค. 61   09:46
  รายงานการประชุม ITA (0) (36)   ado017 25 พ.ค. 61   09:22
  แผนพัฒนาบุคลากร (ขาขึ้น) ปี 2562 (0) (54)   scp001 23 พ.ค. 61   09:34
  เชิญเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมบริหารจัดกา... (0) (184)   ict003 22 พ.ค. 61   11:40
  ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย (0) (93)   ado021 21 พ.ค. 61   14:04
  มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่... (0) (43)   hum008 21 พ.ค. 61   13:54
  มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริตตามมติ คร... (1) (62)   hum008 18 พ.ค. 61   15:43
  ประกาศวงเงิน P4P เดือนพฤษภาคม 2561 (0) (80)   hum009 17 พ.ค. 61   11:47
  ขอเชิญสรรหาบุคคลเพื่อรับรางวัล "ค่า... (0) (80)   hum009 16 พ.ค. 61   13:18
  ประกาศรับย้ายนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพ... (1) (186)   hum008 15 พ.ค. 61   15:51
  รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561 (0) (69)   fin022 11 พ.ค. 61   14:52
  รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชี... (0) (340)   hum008 11 พ.ค. 61   14:06
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผล... (0) (132)   hum008 10 พ.ค. 61   14:51
  ขอข้อมูลหอผู้ป่วย (0) (94)   ict010 10 พ.ค. 61   14:45
  ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดในงานแสดงผลงานสา... (2) (297)   nur004 08 พ.ค. 61   15:17
  รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ... (1) (267)   ict010 08 พ.ค. 61   09:17
  แบบลงเวลาปฏิบัติงานขึ้นOTและแลกเวร (0) (94)   nur008 07 พ.ค. 61   16:25
  คู่มือโครงสร้างใหม่ ตามกฎกระทรวง 2560 (0) (97)   hum009 03 พ.ค. 61   15:48
  แจ้งปิดระบบเครือข่ายสารสนเทศ (ชั่วคราว) (0) (83)   ict003 02 พ.ค. 61   11:04
  เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยโ... (0) (67)   nur004 30 เม.ย. 61   10:19
  เชิญประชุม กบห. ครั้งที่ 5/2561 ในวันที่... (0) (57)   ado021 26 เม.ย. 61   16:17
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (51)   ado021 26 เม.ย. 61   15:49
  เวรตรวจการพค.61 (0) (82)   nur008 26 เม.ย. 61   12:35
  ประกาศวงเงิน P4P เดือนเมษายน 2561 (0) (86)   hum009 24 เม.ย. 61   15:54
  รับย้าย/รับโอน จพ.เวชกรรมฟื้นฟู (0) (86)   hum009 24 เม.ย. 61   15:13
  EBOOK HA Standard 2018 (0) (72)   ict010 20 เม.ย. 61   16:09
  ประชาสัมพันธ์ส่งผลงาน R2Rประกวด R2R ดีเด... (0) (61)   nur004 20 เม.ย. 61   14:31
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักง... (0) (275)   hum009 19 เม.ย. 61   14:30
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ (0) (183)   hum009 19 เม.ย. 61   12:08
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานช่วยเหล... (0) (214)   hum009 11 เม.ย. 61   17:31
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบนักวิชาการคอมพ... (0) (162)   hum009 11 เม.ย. 61   17:22
  แจ้งทุกหน่วยงาน เข้าตรวจสอบรายชื่อเจ้าหน... (0) (273)   ict001 10 เม.ย. 61   14:03
  ขอความร่วมมือข้าราชการที่จะเกษียณอายุในป... (0) (146)   hum007 09 เม.ย. 61   14:47
  ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็น (0) (113)   hum007 09 เม.ย. 61   14:44
  รายงานการชี้แจงนโยบายอาหารปลอดภัย (0) (102)   ado017 05 เม.ย. 61   11:42
  วาระการประชุม กบห. ครั้งที่ 4/2561 (0) (33)   ado021 04 เม.ย. 61   10:24
  รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (0) (185)   hum009 03 เม.ย. 61   14:23
  ประชุมทำแผนพัสดุปี 62 ครั้งที่ 1 (1) (53)   ict010 02 เม.ย. 61   15:36
  ขอเชิญร่วมสรรหาและคัดเลือกคนดีศรีสาธารณส... (0) (234)   hum009 30 มี.ค. 61   16:46
  อนุมัติแผนการลงทุน 2561 (2) (238)   ict010 29 มี.ค. 61   14:27
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผช.แพทย์... (0) (234)   hum004 28 มี.ค. 61   16:11

ไปกระดานข่าว!!   


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331
Webmaster : sswadmin@hotmail.com / CMS : Postnuke

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.183289 Seconds