ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

สบย.
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsIPD Sticker

Water Electric charge

PIS Web

รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคาKM srisangwornsahakorn srisangworn


กระดานข่าวล่าสุดทั้งหมด
เรื่องตอบเข้าชมผู้ส่งวันที่เวลา
  แบบประเมินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบ 1 ต.ค. 2... (0) (46)   hum007 13 ต.ค. 61   14:34
  พิจารณาการขอย้ายข้าราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุ... (1) (58)   ict002 11 ต.ค. 61   19:42
  แก้ไขวงเงิน P4P เดือนกันยายน 2561 (1) (104)   ict003 10 ต.ค. 61   10:09
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ต.ค.60-ก.ย. 61 (0) (42)   lib003 05 ต.ค. 61   14:14
  แผนการลงทุนปี 62 ณ 5ตค61 (0) (62)   ict010 05 ต.ค. 61   11:50
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานทั่วไป (0) (214)   hum009 04 ต.ค. 61   15:14
  คะแนนคุณภาพ P4P (0) (88)   hum009 04 ต.ค. 61   15:01
  ประกาศโครงสร้างใหม่โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย (4) (310)   ado008 26 ก.ย. 61   13:40
  แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (0) (183)   hum004 30 ส.ค. 61   15:28
  แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2561 (0) (48)   ict002 27 ส.ค. 61   17:12
  แบบประเมินพนักงานกระทรวงฯ (0) (190)   hum009 17 ส.ค. 61   15:20
  แบบประเมินพนักงานราชกา่ร (1) (355)   hum008 08 ส.ค. 61   15:15
  แบบประเมินลูกจ้างประจำ (0) (256)   hum004 08 ส.ค. 61   11:45
  เอกสารคุณภาพ RiskRegister (0) (384)   ph1002 24 ก.ค. 61   11:16
  แจ้ง Link Web ระบบบริหารเครื่องมือแพทย์และคอมพิวเต... (0) (298)   ict001 01 มิ.ย. 61   16:17
  การย้ายออนไลน์กรณีข้ามจังหวัด (0) (372)   hum007 23 เม.ย. 61   09:41
  การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วย "บัต... (0) (404)   ict003 20 เม.ย. 61   13:35
  แบบติดตาม ปย.2 (0) (553)   ado017 09 เม.ย. 61   16:11
  ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชก... (0) (626)   hum007 19 ก.พ. 61   15:52
  แบบประเมินเงินเดือนข้าราชการ (สูตร) (0) (723)   hum007 16 ก.พ. 61   11:14
  หลักเกณฑ์การให้ข้อมูลการรักษาพยาบาลและความยินยอมขอ... (0) (149)   ict003 18 ต.ค. 60   11:27
  แผนกลยุทธ์โรงพยาบาล (0) (8)   ict010 16 ต.ค. 61   12:03
  แจ้งปิดระบบเครือข่ายสารสนเทศ (ชั่วคราว) (0) (45)   ict003 09 ต.ค. 61   10:59
  การเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ... (0) (76)   hum009 03 ต.ค. 61   19:50
  การเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุ... (0) (63)   hum009 03 ต.ค. 61   19:46
  แบบสำรวจออนไลน์พฤติกรรมการออกกำลังกาย/เล... (0) (31)   smo017 03 ต.ค. 61   10:58
  แก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ คร... (0) (23)   ado021 01 ต.ค. 61   10:16
  ประกาศผลสอบนายช่างเทคนิครายวัน (0) (87)   hum009 28 ก.ย. 61   11:25
  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานรักษาคว... (0) (47)   hum009 28 ก.ย. 61   09:22
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (32)   ado021 27 ก.ย. 61   16:43
  ตารางเวรตรวจการ ตค.61 (0) (74)   nur008 26 ก.ย. 61   09:37
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อปฏิบัติง... (0) (102)   hum009 25 ก.ย. 61   13:54
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนายช่างเทคนิค... (0) (61)   hum009 25 ก.ย. 61   13:50
  กรอบวงเงินP4P ปี 59-60 (2) (191)   ado008 25 ก.ย. 61   10:36
  เสนอความต้องการครุภัณฑ์ และสิ่งสร้าง ประ... (1) (244)   ict010 13 ก.ย. 61   11:32
  รับย้ายบุคคลภายในเพื่อปฏิบัติงานรักษาควา... (0) (96)   hum009 11 ก.ย. 61   16:24
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนาย... (0) (179)   hum009 11 ก.ย. 61   16:22
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ต.ค.60-ส.ค.61 (0) (54)   lib003 11 ก.ย. 61   09:05
  ผลการวิเคราะห์ข้อร้องเรียน (1) (167)   ado019 11 ก.ย. 61   08:52
  รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (0) (62)   fin022 10 ก.ย. 61   15:36
  จุลสาร RDU NEWS @Srisangworn ฉบับที่ 9 ป... (0) (211)   ph1006 05 ก.ย. 61   14:46
  จุลสาร RDU NEWS @Srisangworn ฉบับที่ 7แล... (1) (142)   ph1006 05 ก.ย. 61   14:00
  ประกาศวงเงิน P4P สิงหาคม 2561 (แก้ไข) (0) (73)   hum009 31 ส.ค. 61   14:27
  ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ พยาบาลวิช... (0) (153)   hum009 30 ส.ค. 61   09:46
  โปรแกรมดูเอกสารสแกนผู้ป่วยใน (0) (211)   webmaster 29 ส.ค. 61   12:39
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (65)   ado021 28 ส.ค. 61   11:45
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล คร... (0) (33)   ado021 28 ส.ค. 61   11:44
  ตารางเวรตรวจการเดือนกันยายน 2561 (0) (75)   nur008 28 ส.ค. 61   09:35
  แบบสำรวจความต้องการใช้งานอุปกรณ์ IT ปี ง... (1) (84)   ict002 27 ส.ค. 61   17:27
  แจ้งงานศพ (0) (141)   ado004 21 ส.ค. 61   10:24
  ประกาศผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพป... (0) (141)   hum009 17 ส.ค. 61   14:46
  ผลการวิเคราะห์แผน ป.ป.ช. ปี 2561 (3) (540)   ado019 14 ส.ค. 61   13:09
  คู่มือข้อร้องเรียนร้องทุกข์ (1) (323)   ado019 09 ส.ค. 61   11:25
  รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561 (0) (75)   fin022 08 ส.ค. 61   11:38
  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่... (0) (368)   hum009 07 ส.ค. 61   14:51
  ประกาศผลสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (0) (169)   hum009 06 ส.ค. 61   11:37
  ตรวจราชการ 2_2561 (0) (130)   ict010 03 ส.ค. 61   15:57
  แจ้งงานศพ (0) (127)   ado004 03 ส.ค. 61   14:42
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานช่วยเหล... (0) (205)   hum009 02 ส.ค. 61   12:02
  การเลือกตั้งผู้แทน พกส. และกรรมการ กสล.พ... (0) (85)   hum009 01 ส.ค. 61   15:46
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ต.ค.60-ก.ค.61 (0) (113)   smo006 01 ส.ค. 61   10:42
  ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงในหน่วยงานที่มีปั... (0) (292)   osm002 31 ก.ค. 61   09:59
  แก้ไขเวรตรวจการสค.61 (0) (95)   nur008 26 ก.ค. 61   16:21
  การเพิ่มเงินสะสม สำหรับสมาชิกกองทุนสำรอง... (0) (131)   hum009 25 ก.ค. 61   11:30
  ประกาศวงเงิน P4P เดือนกรกฎาคม 2561 (0) (69)   hum009 24 ก.ค. 61   17:59
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (44)   ado021 20 ก.ค. 61   16:31
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ปี 2561 (0) (87)   smo006 19 ก.ค. 61   16:14
  รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (0) (101)   fin022 17 ก.ค. 61   09:45
  ประกาศรับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (0) (369)   hum009 16 ก.ค. 61   15:34
  ประกาศผลสอบช่างฝีมือทั่วไป (0) (134)   hum009 13 ก.ค. 61   17:00
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งช่างฝีม... (0) (185)   hum009 10 ก.ค. 61   11:46
  ศรีสังวร Happy money program (0) (26)   scp001 10 ก.ค. 61   08:05
  ประกาศผลสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพย... (0) (214)   hum009 05 ก.ค. 61   11:58
  แจ้งปิดระบบเครือข่ายสารสนเทศ (ชั่วคราว) (0) (288)   ict003 04 ก.ค. 61   16:53
  เพลง ๖๐ ปี ศรีสังวรฯ คลอดแล้ว (19) (37694)   ict002 02 ก.ค. 61   16:28
  ตรวจสุขภาพประจำปี 2561 (1) (496)   osm002 02 ก.ค. 61   11:45
  ตารางเวรตรวจการ กค.61 (0) (93)   nur008 27 มิ.ย. 61   15:48
  ถอดบทเรียน กายภาพบำบัดในผู้ป่วยปัสสาวะเล... (0) (259)   reh016 27 มิ.ย. 61   14:06
  เพลงมาร์ชศรีสังวร เป็นมายังไง (4) (12032)   ict001 26 มิ.ย. 61   09:31
  ประกาศวงเงิน P4P เดือนมิถุนายน 2561 (0) (65)   hum009 25 มิ.ย. 61   17:21
  เชิญประชุม กบห. ครั้งที่ 7/2561 ในวันที่... (0) (63)   ado021 25 มิ.ย. 61   15:44
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (54)   ado021 25 มิ.ย. 61   15:42
  รับสมัครช่างฝีมือทั่วไป 1 อัตรา (0) (220)   hum009 22 มิ.ย. 61   11:49
  สำรวจข้อมูล"ลูกจ้างชั่วคราว" ท... (0) (179)   hum009 22 มิ.ย. 61   09:37
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณ... (0) (129)   hum009 22 มิ.ย. 61   09:11
  ประกาศผลสอบพนักงานทั่วไป (0) (166)   hum009 21 มิ.ย. 61   09:01
  โครงการสิ่งดีๆ ณ ที่แห่งนี้ศรีสังวร (0) (350)   mso122 20 มิ.ย. 61   13:07
  งานแพทย์แผนไทย (10) (7056)   reh015 19 มิ.ย. 61   20:26
  งานสัปดาห์เภสัชกรรม 61 (0) (159)   ph1006 18 มิ.ย. 61   14:03
  การพิจารณาการขอย้ายข้าราชการและลูกจ้างปร... (0) (216)   hum007 18 มิ.ย. 61   13:47
  คุณธรรมหลัก 4 ประการ (0) (137)   ict010 15 มิ.ย. 61   09:17
  รายงานการประชุม คกก.บริหารเงินบริจาค รพ. (1) (166)   ado017 14 มิ.ย. 61   12:47
  รายงานผลการดำนินงานคู่มือตามภารกิจหลัก (1) (348)   ado017 14 มิ.ย. 61   12:38
  กรณีตัวอย่างการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (2) (221)   hum008 13 มิ.ย. 61   16:00
  คู่มือมาตรฐานอาหารปลอดภัย (2) (213)   ado017 13 มิ.ย. 61   14:18
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานทั่วไป (0) (133)   hum009 12 มิ.ย. 61   15:32
  คำสั่ง คกก.บริหารเงินบริจาค รพ (0) (145)   ado017 10 มิ.ย. 61   14:35
  คู่มือการเก็บรักษาวัคซีนและแอนตี้ซีรั่ม (0) (102)   ph1039 08 มิ.ย. 61   21:19
  รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 (0) (82)   fin022 07 มิ.ย. 61   15:01
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ (0) (161)   hum009 05 มิ.ย. 61   15:59
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือ... (0) (228)   hum008 05 มิ.ย. 61   11:02
  แนวทางรักษาผู้ป่วยที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้... (2) (273)   ph1006 02 มิ.ย. 61   18:00
  RDU NEWS @ Srisangworn (1) (105)   ph1006 02 มิ.ย. 61   17:36
  แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใบซ่อมบำรุงทั่วไป (0) (135)   ado015 02 มิ.ย. 61   12:01
  ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (0) (127)   hum009 30 พ.ค. 61   14:23
  เวรตรวจการมิย.61 (0) (84)   nur008 30 พ.ค. 61   08:45

ไปกระดานข่าว!!   


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331
Webmaster : sswadmin@hotmail.com / CMS : Postnuke

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.168590 Seconds