ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs

IPD Sticker

Water Electric charge

PIS Web

รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคาKM srisangwornsahakorn srisangworn


กระดานข่าวล่าสุดทั้งหมด
เรื่องตอบเข้าชมผู้ส่งวันที่เวลา
  แจ้งปิดระบบเครือข่ายสารสนเทศ (ชั่วคราว) (0) (30)   ict003 18 ก.ค. 62   10:39
  การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส. (0) (113)   hum009 04 ก.ค. 62   15:28
  ให้บุคลากร รพ. เก็บลายนิ้วมือบนระบบใหม่ (0) (112)   ict003 01 ก.ค. 62   11:13
  การตรวจราชการ และนิเทศ ติดตามงาน รอบที่ 2 ปีงบประม... (0) (100)   osm006 28 มิ.ย. 62   13:59
  ขยายระยะเวลารับสมัครวิศวกรโยธา (0) (104)   hum009 24 มิ.ย. 62   10:14
  แจ้งยกเลิกการจัดทำบัตรสมาชิก กบข. แบบพลาสติก (0) (99)   hum007 17 มิ.ย. 62   15:28
  ขอเร่งรัดให้ดำเนินการส่งโครงการเพื่อรับการอนุมัติ ... (3) (299)   osm006 13 มิ.ย. 62   09:12
  การปรับแผนการลงทุน ปีงบประมาณ 2562 (1) (332)   osm006 17 พ.ค. 62   11:42
  เอกสารคุณภาพ RiskRegister (1) (1072)   ph1002 24 เม.ย. 62   15:28
  ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใ... (0) (152)   nur061 10 เม.ย. 62   16:38
  แนวทางการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 2562 (1) (373)   ado017 21 มี.ค. 62   15:22
  แผนปฏิบัติการ CUP ประจำปีงบประมาณ 2562 (4) (474)   ado017 19 มี.ค. 62   08:31
  แผนรองรับอุบัติเหตุ (0) (206)   ems002 27 ธ.ค. 61   16:56
  การย้ายออนไลน์กรณีข้ามจังหวัด (สายงานทั่วไป) (0) (776)   hum007 23 เม.ย. 61   09:41
  หลักเกณฑ์การให้ข้อมูลการรักษาพยาบาลและความยินยอมขอ... (0) (177)   ict003 18 ต.ค. 60   11:27
  แจ้งเวียนแบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปต่างปร... (0) (14)   hum009 19 ก.ค. 62   14:45
  เชิญเข้าร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพการนำเส... (0) (15)   nur004 15 ก.ค. 62   10:26
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (9)   ado025 12 ก.ค. 62   10:07
  คีย์ข้อมูลหลังการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่201... (0) (32)   nur003 11 ก.ค. 62   15:10
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ต.ค.61 - มิ.ย. 6... (0) (32)   lib003 08 ก.ค. 62   09:43
  แบบลงเวลาปฏิบัติงาน(ใหม่) (0) (22)   nur008 05 ก.ค. 62   11:12
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (23)   ado021 02 ก.ค. 62   09:26
  แผนพัฒนาบุคลากร (ขาขึ้น) ปี 2563 (0) (26)   scp001 02 ก.ค. 62   08:08
  ประกาศวงเงิน P4P เดือนมิถุนายน 2562 (0) (42)   hum009 27 มิ.ย. 62   11:40
  ตารางปฏิบัติงานเวรตรวจการกค.62 (0) (97)   nur008 26 มิ.ย. 62   11:26
  เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนผง... (0) (52)   nur004 24 มิ.ย. 62   16:31
  workshop happy money program (0) (19)   scp001 20 มิ.ย. 62   15:51
  Quality Tools : L E A N Management (0) (112)   ph1006 17 มิ.ย. 62   23:25
  แบบสำรวจแผนงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 (2) (374)   osm007 11 มิ.ย. 62   10:27
  ขอเชิญส่งผลงาน R2R เข้าประกวดประชุมงืชาก... (1) (134)   nur004 06 มิ.ย. 62   13:32
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ต.ค.61 - พ.ค. 62... (0) (42)   lib003 06 มิ.ย. 62   13:25
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบร... (0) (261)   hum009 06 มิ.ย. 62   08:29
  ประกาศวงเงิน P4P เดือนพฤษภาคม 2562 (0) (37)   hum009 04 มิ.ย. 62   17:15
  RDU NEWS ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 (0) (53)   ph1006 31 พ.ค. 62   20:25
  ประกาศผลการคัดเลือกนักกายภาพบำบัด (รายวั... (0) (143)   hum009 29 พ.ค. 62   09:06
  เวรตรวจการเดือนมิถุนายน 2562 (0) (112)   nur008 28 พ.ค. 62   08:33
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (69)   ado021 27 พ.ค. 62   13:23
  ประกาศรับสมัครวิศวกรโยธา (0) (265)   hum009 27 พ.ค. 62   12:21
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพยาบาลว... (0) (125)   hum009 23 พ.ค. 62   09:09
  ขอเชิญส่งผลงานนำเสนอที่ประชุมวิชาการชมรม... (0) (73)   nur004 21 พ.ค. 62   12:15
  ขอเชิญส่งผลงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุขปี ... (0) (104)   nur004 21 พ.ค. 62   12:05
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบนักกายภาพบำบัด... (0) (165)   hum009 16 พ.ค. 62   11:21
  ขอความร่วมมือตรวจประเมินหน่วยบริการที่รั... (1) (404)   osm006 15 พ.ค. 62   15:45
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือ... (0) (260)   hum007 10 พ.ค. 62   17:37
  พิจารณาการขอย้ายข้าราชการ ลูกจ้างประจำแล... (0) (178)   hum007 10 พ.ค. 62   17:32
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพยาบาลวิชาชีพป... (0) (171)   hum009 10 พ.ค. 62   16:12
  RDU NEWS @Srisangworn (0) (51)   ph1006 10 พ.ค. 62   14:24
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ต.ค.61-เม.ย. 62 (0) (78)   lib003 08 พ.ค. 62   09:59
  ขอความร่วมมือติดตั้ง Application "ส... (0) (283)   ict003 03 พ.ค. 62   17:14
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลจช.รายเ... (0) (193)   hum004 03 พ.ค. 62   16:18
  ประกาศรับสมัครนักกายภาพบำบัด (รายวัน) (0) (166)   hum009 03 พ.ค. 62   11:38
  ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานวิทยาศาสตร์ (0) (175)   hum009 03 พ.ค. 62   11:24
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักง... (0) (240)   hum009 03 พ.ค. 62   11:18
  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินฯ ครั้ง... (0) (186)   hum004 30 เม.ย. 62   16:39
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานธุรการ ... (0) (186)   hum009 30 เม.ย. 62   16:36
  ประกาศผลสอบพนักงานประจำร้านค้าสวัสดิการ (0) (162)   hum009 30 เม.ย. 62   13:52
  ตารางเวรตรวจการ พค.62 (0) (85)   nur008 30 เม.ย. 62   10:16
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพนักงาน... (0) (168)   hum009 30 เม.ย. 62   09:49
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานประจำร้... (0) (193)   hum009 26 เม.ย. 62   13:16
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิททธิสอบลูกจ้างชั่วคร... (0) (264)   hum004 26 เม.ย. 62   09:39
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพนักงาน... (0) (252)   hum009 25 เม.ย. 62   14:12
  ประกาศวงเงิน P4P เดือนเมษายน 2562 (0) (56)   hum009 25 เม.ย. 62   10:58
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดั... (0) (229)   hum007 24 เม.ย. 62   12:03
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (41)   ado021 19 เม.ย. 62   16:04
  รับสมัครลูกจ้างรายวันตำแหน่งพนักงานวิทยา... (0) (258)   hum009 19 เม.ย. 62   09:18
  รับสมัครพนักงานประจำร้านค้าสวัสดิการ (0) (198)   hum009 18 เม.ย. 62   10:01
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ต.ค.61 - มี.ค. 6... (0) (79)   lib003 10 เม.ย. 62   13:54
  แจ้งงานศพ (0) (135)   ado004 03 เม.ย. 62   10:01
  ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (0) (361)   hum009 27 มี.ค. 62   13:07
  ประกาศวงเงิน P4P เดือนมีนาคม 2562 (0) (57)   hum009 27 มี.ค. 62   11:06
  ตารางเวรตรวจการเดือนเมษายน 2562 (0) (76)   nur008 27 มี.ค. 62   09:13
  รับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่นายช่างเทค... (0) (164)   hum007 26 มี.ค. 62   16:50
  แก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ คร... (0) (30)   ado021 22 มี.ค. 62   16:26
  แก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ คร... (0) (23)   ado025 19 มี.ค. 62   11:17
  ขอความอนุเคราะห์ผลการดำเนินงานตาม PA (ไต... (0) (116)   osm006 19 มี.ค. 62   10:56
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (42)   ado021 18 มี.ค. 62   15:10
  แผนการลงทุนปี 62 ณ 30ตค61 (7) (1186)   ado017 13 มี.ค. 62   12:58
  ประกาศรับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข (ทันตส... (0) (275)   hum009 13 มี.ค. 62   11:57
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (0) (445)   hum004 13 มี.ค. 62   11:17
  แจ้งงานศพ (0) (118)   ado004 11 มี.ค. 62   11:04
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ต.ค.61 - ก.พ. 62... (1) (49)   lib003 08 มี.ค. 62   13:20
  ประกาศรับสมัครพนักงานธุรการ 1 อัตรา (0) (395)   hum009 07 มี.ค. 62   16:15
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (44)   ado021 05 มี.ค. 62   13:59
  แจ้งเลื่อนประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 2 ปี... (0) (223)   nur004 05 มี.ค. 62   11:35
  ประกาศวงเงิน P4P เดือนกุมภาพันธ์ 2562 (0) (66)   hum009 04 มี.ค. 62   16:59
  RDU NEWS ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 และ 2 (1) (143)   ph1006 27 ก.พ. 62   19:34
  Re: บัญชีครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง (4) (664)   osm007 27 ก.พ. 62   13:39
  เวรตรวจการ มีนาคม 2562 (0) (81)   nur008 27 ก.พ. 62   10:29
  ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานมหกรรมคุณภาพ รพ. ปี... (1) (263)   ph1006 22 ก.พ. 62   22:35
  แบบประเมินลูกจ้างประจำ (0) (206)   hum004 18 ก.พ. 62   10:29
  ทุนอุดหนุนวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาลป... (0) (118)   nur004 15 ก.พ. 62   15:54
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักง... (0) (423)   hum009 11 ก.พ. 62   14:05
  ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและคว... (0) (239)   hum007 11 ก.พ. 62   11:24
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ต.ค. 61 - ม.ค. 6... (1) (58)   smo006 08 ก.พ. 62   11:25
  แจ้งงานศพ (0) (155)   ado004 07 ก.พ. 62   13:21
  ประกาศวงเงิน P4P มกราคม 2562 แก้ไข-11022... (0) (95)   hum009 04 ก.พ. 62   15:30
  แจ้งปิดระบบเครือข่ายสารสนเทศ (ชั่วคราว) (0) (180)   ict003 04 ก.พ. 62   09:25
  แจ้งงานศพ (0) (156)   ado004 01 ก.พ. 62   16:01
  ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานประจำร้านค้าสว... (0) (198)   hum009 31 ม.ค. 62   16:32
  เวรตรวจการพยาบาลเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (0) (104)   nur008 28 ม.ค. 62   15:20

ไปกระดานข่าว!!   


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331
Webmaster : sswadmin@hotmail.com / CMS : Postnuke

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.188300 Seconds