ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs


IPD Sticker

Water Electric charge

PIS Web

รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคาKM srisangwornsahakorn srisangworn


กระดานข่าวล่าสุดทั้งหมด
เรื่องตอบเข้าชมผู้ส่งวันที่เวลา
  เชิญ จนท.รพ. ตรวจสุขภาพ ปี 63 (0) (213)   osm002 02 มิ.ย. 63   14:14
  แบบฟอร์มซักประวัติส่งตรวจ COVID - 19 (0) (186)   nur037 15 พ.ค. 63   16:31
  แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกพื้นที่จังหวัดสุโขทัย (0) (363)   hum009 08 เม.ย. 63   16:11
  สรพ.แจ้งผลการรับรองและส่งสรุปผลรายงานการเยี่ยมสำรว... (0) (232)   opr001 02 เม.ย. 63   13:05
  แบบฟอร์มรายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง (0) (212)   fin020 01 เม.ย. 63   17:01
  แบบฟอร์มรายงานการเฝ้าระวังโรคโควิด - 19 ในเจ้าหน้า... (1) (263)   mmw003 01 เม.ย. 63   12:08
  ระบบลงทะเบียนขอส่งยาให้ผู้ป่วยทางไปรษณีย์ (0) (253)   scp001 25 มี.ค. 63   12:00
  แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2563 (5) (795)   osm007 29 พ.ย. 62   11:05
  ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใ... (0) (544)   nur061 10 เม.ย. 62   16:38
  แนวทางการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 2562 (1) (987)   ado017 21 มี.ค. 62   15:22
  หลักเกณฑ์การให้ข้อมูลการรักษาพยาบาลและความยินยอมขอ... (0) (203)   ict003 18 ต.ค. 60   11:27
  ประกาศวงเงิน P4P เดือนมิถุนายน 2563 (0) (30)   fin031 30 มิ.ย. 63   15:48
  เวรตรวจการพยาบาลเดือนกรกฎาคม 2563 (0) (50)   nur008 29 มิ.ย. 63   13:09
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (23)   ado025 26 มิ.ย. 63   15:21
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบร... (0) (256)   hum009 22 มิ.ย. 63   10:43
  แจ้งยกเลิกประชุมวิชการสาธารณสุขเขตสุขภาพ... (0) (42)   nur004 17 มิ.ย. 63   16:22
  แบบสำรวจแผนงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 (0) (439)   osm007 17 มิ.ย. 63   09:50
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร พ.ค.63 (0) (28)   lib003 16 มิ.ย. 63   08:56
  แจ้งแปลี่ยนขนาดยา Potassium Chloride inj... (0) (103)   ph1039 11 มิ.ย. 63   10:41
  พิจารณาการขอย้ายภายในจังหวัดข้าราชการ, ล... (0) (227)   hum007 09 มิ.ย. 63   15:01
  RDU NEWS @Srisangworn ปีที่ 4 (1) (87)   ph1006 08 มิ.ย. 63   13:52
  รายงานงบทดลองเดือนเมษายน 2563_GFMIS (0) (75)   fin022 08 มิ.ย. 63   13:28
  การจัดทำแผนวัสดุประจำปี 2564 (0) (310)   qic002 04 มิ.ย. 63   14:20
  การตรวจราชการ และนิเทศ ติดตามงาน ปงม. 25... (3) (590)   osm006 02 มิ.ย. 63   13:09
  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ รพ.ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ... (0) (98)   nur003 01 มิ.ย. 63   14:03
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (35)   ado025 29 พ.ค. 63   11:03
  เวรตรวจการพยาบาลเดือนมิถุนายน 2563 (0) (78)   nur008 27 พ.ค. 63   10:51
  ประกาศวงเงิน P4P เดือนพฤษภาคม 2563 (0) (56)   fin031 26 พ.ค. 63   15:40
  แจ้งงานศพ (0) (121)   ado025 21 พ.ค. 63   13:11
  แจ้งงานศพ (0) (133)   ado025 18 พ.ค. 63   11:22
  ขอเชิญส่งผลงานประกวด R2R ดีเด่นปี 2563 (0) (132)   nur004 15 พ.ค. 63   16:38
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร เม.ย 63 (0) (39)   lib003 15 พ.ค. 63   10:44
  ประกาศผลสอบตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (0) (143)   hum009 14 พ.ค. 63   16:48
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพนักงา... (0) (195)   hum009 07 พ.ค. 63   16:00
  ประกาศ ฌกส. กระทรวงสาธารณสุข (0) (266)   ict003 05 พ.ค. 63   15:54
  เวรตรวจการ พค.63 (0) (74)   nur008 30 เม.ย. 63   08:28
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผช.พยาบา... (0) (257)   hum004 29 เม.ย. 63   14:28
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจ... (0) (414)   hum009 24 เม.ย. 63   11:37
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ผช.พยาบาล) (0) (200)   hum004 24 เม.ย. 63   10:47
  รับสมัคร พกส. เพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่... (0) (476)   hum009 21 เม.ย. 63   18:19
  รายงานงบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2563_GFMIS (0) (94)   fin022 21 เม.ย. 63   13:25
  ประกาศวงเงิน P4P เดือนเมษายน 2563 (0) (67)   fin031 21 เม.ย. 63   09:38
  แบบประเมินลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เม.... (0) (147)   hum004 20 เม.ย. 63   15:04
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (38)   ado025 16 เม.ย. 63   15:08
  ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูล (สำหรับจนท.รพ... (0) (156)   hum009 13 เม.ย. 63   17:45
  เลื่อนประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่... (0) (139)   nur004 13 เม.ย. 63   11:00
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพยาบาล... (0) (188)   hum009 10 เม.ย. 63   10:39
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร มี.ค. 63 (0) (52)   lib003 10 เม.ย. 63   09:19
  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ผู้ช... (0) (353)   hum004 09 เม.ย. 63   16:42
  ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชกา... (0) (344)   hum009 09 เม.ย. 63   12:00
  แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณฯ (CUP Plan) ... (3) (1063)   osm006 08 เม.ย. 63   10:04
  รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (0) (133)   hum007 07 เม.ย. 63   10:25
  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบ... (0) (237)   hum007 03 เม.ย. 63   15:03
  ขยายเวลาการเปิดระบบออนไลน์สำหรับการตอบแบ... (0) (100)   hum007 03 เม.ย. 63   15:00
  สำรวจพัสดุ/ครุภัณฑ์ COVID-19 (0) (274)   osm007 31 มี.ค. 63   13:53
  ประกาศวงเงิน P4P เดือนมีนาคม 2563 (0) (55)   fin031 30 มี.ค. 63   13:46
  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ (0) (72)   hum007 27 มี.ค. 63   16:43
  เวรตรวจการเดือนเมษายน 2563 (0) (106)   nur008 27 มี.ค. 63   09:01
  รับย้าย/โอนข้าราชการ (0) (318)   hum007 26 มี.ค. 63   16:10
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุค... (0) (362)   hum009 25 มี.ค. 63   16:02
  รายงานงบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2563_GFMIS (0) (70)   fin022 24 มี.ค. 63   10:07
  การรับสมัครข้าราชการฯ พยาบาลวิชาชีพ (ด้า... (0) (278)   hum007 23 มี.ค. 63   10:46
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักง... (0) (550)   hum009 23 มี.ค. 63   08:15
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการ... (0) (208)   hum009 20 มี.ค. 63   10:23
  เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ... (0) (363)   hum009 19 มี.ค. 63   15:23
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลื... (0) (159)   hum009 18 มี.ค. 63   17:09
  รับสมัครพยาบาลวิชาชีพเพื่อคัดเลือกเข้าอบ... (0) (176)   hum009 17 มี.ค. 63   18:23
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ (0) (562)   hum009 17 มี.ค. 63   10:54
  รับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง... (0) (97)   hum007 16 มี.ค. 63   11:37
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (35)   ado025 13 มี.ค. 63   08:55
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ก.พ. 63 (1) (0) (54)   lib003 12 มี.ค. 63   10:01
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานบ... (0) (249)   hum004 05 มี.ค. 63   15:30
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(พนักงานบริกา... (0) (165)   hum004 03 มี.ค. 63   13:56
  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการในตำแหน่งต่าง... (0) (1470)   hum009 02 มี.ค. 63   09:45
  เวรตรวจการมีค.63 (0) (86)   nur008 27 ก.พ. 63   15:00
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (33)   ado025 27 ก.พ. 63   13:59
  แจ้งงานศพ (0) (81)   ado025 27 ก.พ. 63   13:31
  เชิญชวนส่งผลงานวิชาการภาคเหนือ ประจำปี 2... (1) (124)   nur004 27 ก.พ. 63   10:26
  แจ้งงานศพ (0) (82)   ado025 21 ก.พ. 63   11:46
  ประกาศวงเงิน P4P เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (0) (76)   fin031 21 ก.พ. 63   09:00
  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน พนัก... (0) (274)   hum004 19 ก.พ. 63   14:32
  แจ้งงานศพ (0) (81)   ado025 17 ก.พ. 63   11:28
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ม.ค. 63 (1) (0) (41)   lib003 13 ก.พ. 63   09:37
  ประกาศผลสอบพนักงานประจำร้านค้าสวัสดิการ (0) (182)   hum009 12 ก.พ. 63   13:32
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานประจำร... (0) (151)   hum009 07 ก.พ. 63   15:28
  ขอความร่วมมือข้าราชการตอบแบบสำรวจความคิด... (0) (271)   hum007 07 ก.พ. 63   10:43
  ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลแฟ้มสะสมงาน (2) (340)   ado008 05 ก.พ. 63   16:00
  มหกรรมคุณภาพ รพ. In Quality...We Trust (0) (132)   ph1006 04 ก.พ. 63   12:05
  แจ้งเลื่อนประชุมวิชการและรับผลงานวิชาการ... (0) (76)   nur004 30 ม.ค. 63   14:49
  เชิญส่งผลงานวิชาการเขตสุขภาพที่2 ปี 2563 (1) (83)   nur004 30 ม.ค. 63   14:35
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผช.พยาบา... (0) (189)   hum004 30 ม.ค. 63   11:45
  CROSS DRUG ALLERGY AWARENESS -เฝ้าระวังแ... (0) (195)   ph1006 30 ม.ค. 63   09:57
  ประกาศรับสมัครพนักงานร้านค้าสวัสดิการ (0) (295)   fin029 29 ม.ค. 63   13:53
  เวรตรวจการ กพ.63 (0) (105)   nur008 28 ม.ค. 63   13:14
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ(ผู้ช่วยพยาบาล... (0) (123)   hum004 28 ม.ค. 63   10:39
  ประกาศวงเงิน P4P เดือนมกราคม 2563 (0) (64)   fin031 27 ม.ค. 63   14:39

ไปกระดานข่าว!!   


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.205894 Seconds