ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsรายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangwornข้อมูลสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จังหวัดสุโขทัยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ข้อมูล 76 จังหวัด

กระดานข่าวศรีสังวร

เรื่องตอบเข้าชมผู้ส่งวันที่เวลา
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดั... (0) (63)   hum007 20 เม.ย. 64   14:40
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน พ.ช่วยการพ... (0) (62)   hum004 20 เม.ย. 64   14:20
  ขอความร่วมมือการตอบแบบสำรวจออนไลน์ "... (0) (31)   ict003 19 เม.ย. 64   11:06
  แบบฟอร์มซักประวัติส่งตรวจ COVID-19 (แบบฟ... (0) (54)   nur037 16 เม.ย. 64   11:06
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (0) (225)   hum004 09 เม.ย. 64   18:54
  เปิดรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตั... (0) (73)   reh016 07 เม.ย. 64   15:09
  ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้ารับการอบร... (0) (155)   hum009 07 เม.ย. 64   13:19
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร มี.ค.64 (0) (24)   prh002 07 เม.ย. 64   13:14
  แบบสำรวจแผนงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565 (0) (80)   osm007 07 เม.ย. 64   09:26
  ประกาศผลสอบวิศวกรไฟฟ้า (0) (78)   hum009 02 เม.ย. 64   17:01
  เอกสารการขอเข้าพักอาศัยภายใน รพ. (กพ.256... (1) (184)   ict003 05 มี.ค. 64   17:11
  เร่งรัดให้เสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ป... (0) (209)   osm006 10 ก.พ. 64   10:35
  สิทธิการลาแต่ละประเภท (0) (527)   hum004 14 ม.ค. 64   11:23
  การเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีก... (0) (330)   hum007 23 ธ.ค. 63   18:05
  ประกาศปรับอัตราค่าห้องพิเศษ (0) (275)   ict003 21 ธ.ค. 63   11:28
  ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 (1) (766)   ado017 30 ต.ค. 63   12:16
  แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุปี 2564 (0) (785)   osm007 14 ต.ค. 63   09:08
  ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภ... (1) (1020)   ado017 18 ส.ค. 63   08:39
  วาระการย้ายภายในและภายนอกจังหวัด (0) (441)   hum007 14 ก.ค. 63   09:08
  แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกพื้นที่จังหวัดสุโข... (0) (769)   hum009 08 เม.ย. 63   16:11
  แบบฟอร์มรายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัด... (0) (529)   fin020 01 เม.ย. 63   17:01
  แบบฟอร์มรายงานการเฝ้าระวังโรคโควิด - 19 ... (1) (886)   mmw003 01 เม.ย. 63   12:08
  แนวทางการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บ... (1) (1500)   ado017 21 มี.ค. 62   15:22
  หลักเกณฑ์การให้ข้อมูลการรักษาพยาบาลและคว... (0) (217)   ict003 18 ต.ค. 60   11:27
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (1)   ado025 21 เม.ย. 64   15:19
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระ... (0) (7)   hum009 21 เม.ย. 64   09:19
  ผู้ผ่านการคัดเลือกอบรมวิสัญญีพยาบาล (0) (6)   hum009 21 เม.ย. 64   09:03
  RDU NEWS ปีที่ 5 (1) (120)   ph1006 19 เม.ย. 64   12:21
  ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการอบร... (0) (38)   hum009 19 เม.ย. 64   10:13
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พ.บริการ และพ.... (0) (222)   hum004 31 มี.ค. 64   13:41
  ประกาศวงเงิน P4P เดือนมีนาคม 2564 (0) (38)   fin031 31 มี.ค. 64   11:29
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิ... (0) (329)   hum009 30 มี.ค. 64   12:43
  วิธีพิมพ์สลิปเงินเดือนด้วยตนเอง (0) (28)   fin029 30 มี.ค. 64   09:43
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายวัน (0) (253)   hum004 29 มี.ค. 64   15:30
  ตารางเวรตรวจการเดือนเมษายน2564 (0) (67)   nur008 29 มี.ค. 64   08:54
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็น... (0) (643)   sto203 25 มี.ค. 64   17:05
  ผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ (0) (630)   hum009 23 มี.ค. 64   09:35
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (17)   ado025 22 มี.ค. 64   15:44
  ชวนลูกเล่น (4) (103)   reh016 18 มี.ค. 64   18:43
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร (0) (12)   prh002 17 มี.ค. 64   14:26
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ร้านส... (0) (410)   sto203 17 มี.ค. 64   11:31
  รับสมัคร พ.บริการและพนง.การแพทย์และรังสี... (0) (423)   hum004 12 มี.ค. 64   16:19
  แจ้งงานศพ (0) (75)   ado025 12 มี.ค. 64   15:55
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ก.พ.64 (0) (52)   prh002 05 มี.ค. 64   14:07

กระดานข่าวล่าสุดทั้งหมด! / ไปกระดานข่าว!!   

Document Form

ฟอร์มเอกสารต่างๆที่ใช้ภายในโรงพยาบาล

opd schedule
ตารางแพทย์เวร

ข่าวสารศรีสังวร

 หัวข้อ :: ประกวดราคา
 ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติฯ... (11) 19.04.21
 ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน... (425) 09.04.21
 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในฯ... (470) 09.04.21
 ประกวดราคาซื้อเครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลฯ... (420) 09.04.21
 ประกวดราคาซื้อเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดีทัศน์ รุ่นมาตรฐานฯ... (391) 09.04.21
ดูทั้งหมด .. เรื่อง ประกวดราคา !

 หัวข้อ :: ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2564... (6719) 12.03.21
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2564... (6814) 12.03.21
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2564... (7452) 12.03.21
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2563... (35973) 16.12.20
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2563... (35069) 16.12.20
ดูทั้งหมด .. เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง !


srisangworn EMS

ContentXP

 
 สักการะแม่ย่า พ่อขุน
 แผนรองรับอุบัติเหตุหมู่
 ประเมินการสูญเสีย
 มาตรฐานHA บูรญาการ
 มาตรฐานHA เฉลิมฉลองฯ60ปี
 คำประกาศสิทธิ์ผู้ป่วย
 e-learning::Database
 มาตรการเรื่องไข้หวัดนก
 สาระน่ารู้ ไข้เลือดออก
 แนวทางรักษาผู้ป่วยงูกัด
 เคล็ดลับการเลิกสูบบุหรี่
 การคำนวณดัชนีมวลกาย
 ICD10  Guideline
 Hosxp Training
 คู่มือเทคนิคบริหาร
 การให้รหัสโรค-หัตถการ
 การคีย์วิธีใช้ยา: Hosxp
 SIMPLE
 ICD10TM+ICD2010
 การบริหารยากำพร้ากลุ่มAntidotes
 คู่มือการบริการทางห้องปฏิบัติการ
 คู่มือมาตรฐานพฤติกรรมบริการ
 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
hdc

ssj

ITA

swdata

dcd

accident

OP/PP

narenthon

winaimoph

law

GovChannel

srisangworn cscd member

e_book from moph

CPR

eye diseaseWeb site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.376877 Seconds