ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsรายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangwornข้อมูลสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จังหวัดสุโขทัยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ข้อมูล 76 จังหวัด

กระดานข่าวศรีสังวร

เรื่องตอบเข้าชมผู้ส่งวันที่เวลา
  รับสมัครรายวัน พ.ช่วยเหลือคนไข้ (0) (75)   hum004 20 ม.ค. 64   12:14
  สิทธิการลาแต่ละประเภท (0) (147)   hum004 14 ม.ค. 64   11:23
  ตอบแบบสอบถามลูกจ้างประจำ (0) (103)   hum004 13 ม.ค. 64   09:52
  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนัก... (0) (401)   hum009 11 ม.ค. 64   15:44
  แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบ... (0) (149)   osm002 11 ม.ค. 64   09:56
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ธ.ค.63 (0) (22)   lib003 08 ม.ค. 64   09:28
  ผลการคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น (0) (218)   hum007 25 ธ.ค. 63   11:15
  การเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีก... (0) (165)   hum007 23 ธ.ค. 63   18:05
  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประ... (0) (116)   hum007 23 ธ.ค. 63   18:01
  การขออนุมัติสมัครสอบเพื่อเข้าศึกษาหลักสู... (0) (90)   hum007 23 ธ.ค. 63   17:58
  รับสมัครพนักงานราชการ : วิศวกรไฟฟ้า (0) (229)   hum009 21 ธ.ค. 63   13:23
  ประกาศปรับอัตราค่าห้องพิเศษ (0) (129)   ict003 21 ธ.ค. 63   11:28
  ตรวจราชการ และนิเทศงานฯ ปีงบประมาณ 2564 (0) (302)   osm006 08 ธ.ค. 63   11:09
  รับสมัครแพทย์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแพ... (0) (134)   hum007 03 ธ.ค. 63   15:52
  การจัดทำแบบควบคุมภายใน ปี งบประมาณ พ.ศ.2... (1) (242)   ado017 10 พ.ย. 63   13:12
  ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 (1) (514)   ado017 30 ต.ค. 63   12:16
  แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุปี 2564 (0) (468)   osm007 14 ต.ค. 63   09:08
  แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันท... (0) (796)   hum007 09 ต.ค. 63   10:41
  แบบขอรับค่าตอบแทน พ.ต.ส. (0) (221)   hum004 01 ต.ค. 63   13:38
  ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภ... (1) (892)   ado017 18 ส.ค. 63   08:39
  วาระการย้ายภายในและภายนอกจังหวัด (0) (341)   hum007 14 ก.ค. 63   09:08
  แบบฟอร์มซักประวัติส่งตรวจ COVID - 19 (0) (492)   nur037 15 พ.ค. 63   16:31
  แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกพื้นที่จังหวัดสุโข... (0) (663)   hum009 08 เม.ย. 63   16:11
  แบบฟอร์มรายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัด... (0) (424)   fin020 01 เม.ย. 63   17:01
  แบบฟอร์มรายงานการเฝ้าระวังโรคโควิด - 19 ... (1) (702)   mmw003 01 เม.ย. 63   12:08
  แนวทางการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บ... (1) (1358)   ado017 21 มี.ค. 62   15:22
  หลักเกณฑ์การให้ข้อมูลการรักษาพยาบาลและคว... (0) (214)   ict003 18 ต.ค. 60   11:27
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (3)   ado025 22 ม.ค. 64   15:13
  RDU NEWS ปีที่ 5 (0) (15)   ph1006 19 ม.ค. 64   03:05
  คู่มือขั้นตอนการบันทึกข้อมูลวันลา (0) (35)   hum007 15 ม.ค. 64   11:30
  เอกสารการเข้าพักอาศัยบ้านพักใน รพ. (1) (5)   ado017 13 ม.ค. 64   10:42
  แจ้งงานศพ (0) (26)   ado025 12 ม.ค. 64   11:32
  รายงานงบทดลองเดือนธันวาคม 2563_GFMIS (0) (7)   fin022 12 ม.ค. 64   11:23
  ประกาศผลสอบพนักงานราชการ (0) (160)   hum009 30 ธ.ค. 63   15:55
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่1... (0) (12)   ado021 28 ธ.ค. 63   14:19
  ตารางเวรตรวจการเดือนมกราคม 2564 (0) (84)   nur008 28 ธ.ค. 63   13:06
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน... (0) (251)   hum007 15 ธ.ค. 63   14:32
  รายงานงบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2563_GFMIS (0) (59)   fin022 14 ธ.ค. 63   10:34
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร พ.ย. 63 (0) (84)   lib003 14 ธ.ค. 63   10:29
  แจ้งงานศพ (0) (107)   ado025 07 ธ.ค. 63   10:05
  แจ้งงานศพ (0) (70)   ado025 07 ธ.ค. 63   10:00
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (0) (212)   hum004 30 พ.ย. 63   16:52
  แจ้งงานศพ (0) (81)   ado025 30 พ.ย. 63   11:51
  ผลการพิจารณาทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ... (0) (109)   ict003 27 พ.ย. 63   16:56
  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ (0) (303)   hum009 27 พ.ย. 63   14:45
  ตารางเวรตรวจการเดือนธันวาคม2563 (0) (86)   nur008 27 พ.ย. 63   09:49
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายวัน (0) (151)   hum004 26 พ.ย. 63   14:41

กระดานข่าวล่าสุดทั้งหมด! / ไปกระดานข่าว!!   

Document Form

ฟอร์มเอกสารต่างๆที่ใช้ภายในโรงพยาบาล

opd schedule
ตารางแพทย์เวร

ข่าวสารศรีสังวร

 หัวข้อ :: ประกวดราคา
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านฯ... (196) 19.01.21
 ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 3 รายการ (199) 19.01.21
 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม.2564... (196) 19.01.21
 ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2... (286) 18.01.21
 ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 4 รายการ (242) 18.01.21
ดูทั้งหมด .. เรื่อง ประกวดราคา !

 หัวข้อ :: ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2563... (4230) 16.12.20
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2563... (4159) 16.12.20
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2563... (6122) 09.12.20
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2563... (5640) 09.12.20
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2563... (23140) 03.09.20
ดูทั้งหมด .. เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง !


srisangworn EMS

ContentXP

 
 สักการะแม่ย่า พ่อขุน
 แผนรองรับอุบัติเหตุหมู่
 ประเมินการสูญเสีย
 มาตรฐานHA บูรญาการ
 มาตรฐานHA เฉลิมฉลองฯ60ปี
 คำประกาศสิทธิ์ผู้ป่วย
 e-learning::Database
 มาตรการเรื่องไข้หวัดนก
 สาระน่ารู้ ไข้เลือดออก
 แนวทางรักษาผู้ป่วยงูกัด
 เคล็ดลับการเลิกสูบบุหรี่
 การคำนวณดัชนีมวลกาย
 ICD10  Guideline
 Hosxp Training
 คู่มือเทคนิคบริหาร
 การให้รหัสโรค-หัตถการ
 การคีย์วิธีใช้ยา: Hosxp
 SIMPLE
 ICD10TM+ICD2010
 การบริหารยากำพร้ากลุ่มAntidotes
 คู่มือการบริการทางห้องปฏิบัติการ
 คู่มือมาตรฐานพฤติกรรมบริการ
 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
hdc

ssj

ITA

swdata

dcd

accident

OP/PP

narenthon

winaimoph

law

GovChannel

srisangworn cscd member

e_book from moph

CPR

eye diseaseWeb site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.418052 Seconds