ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ

ข่าว/ประกาศ

คู่มือการใช้ยา

- การบริหารยาเพื่อป้องกันหลอดเลือดดำส่วนปลายอักเสบ

- การเก็บรักษาวัคซีนและแอนตี้ซีรั่ม

- รายการยาที่ห้ามแบ่งบดเคี้ยว

- คู่มือยาที่มีความเสี่ยงสูง

- การบริหารยาทางหลอดเลือดดำและความคงตัว

- รายการยาป้องกันแสง

- ข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างอาหารกับยา

- แนวทางการดูแลผุ้ป่วยที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า

- แนวทางการบริหารยา Kalimate

- ข้อมูลยา Antidote

- ใบผสมและเฝ้าระวังการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง

- แนวทางปฏิบัติสำหรับยา Mutiple Dose

- แนวทางการจัดการการเกิด Extravasation

web link

นับจำนวนผู้เข้าชม


laptop
here 

 

กิจกรรมที่ผ่านมา

- วันเกิดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเภสัช

- ก้าวท้าใจ

- เก็บขยะรอบโรงพยาบาล

- ขวัญถุงปีใหม่ 2565

- ส่งยาไปรษณีย์