ระเบียบกลุ่มงานเภสัชกรรม

ข่าว/ประกาศ

คู่มือการใช้ยา

- การบริหารยาเพื่อป้องกันหลอดเลือดดำส่วนปลายอักเสบ

- การเก็บรักษาวัคซีนและแอนตี้ซีรั่ม

- รายการยาที่ห้ามแบ่งบดเคี้ยว

- คู่มือยาที่มีความเสี่ยงสูง

- การบริหารยาทางหลอดเลือดดำและความคงตัว

- รายการยาป้องกันแสง

- ข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างอาหารกับยา

- แนวทางการดูแลผุ้ป่วยที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า

- แนวทางการบริหารยา Kalimate

- ข้อมูลยา Antidote

- ใบผสมและเฝ้าระวังการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง

- แนวทางปฏิบัติสำหรับยา Mutiple Dose

- แนวทางการจัดการการเกิด Extravasation

ดาวโหลดแบบฟอร์ม

- งานจ่ายยาผู้ป่วยนอก

- งานจ่ายยาผู้ป่วยใน

- งานผลิตยา

- งานคลังยา

 

 

บทความ RDU NEWS

-RDU 2565 ฉบับ มกราคม

-RDU 2565 ฉบับ กุมภาพันธ์

-RDU 2565 ฉบับ มีนาคม

-RDU 2565 ฉบับ เมษายน

-RDU 2565 ฉบับ พฤษภาคม

-RDU 2565 ฉบับ มิถุนายน (ฉบับ 65/ 6)

-RDU 2565 ฉบับ กรฏาคม ( ฉบับ 65/7 )

-RDU 2565 ฉบับ สิงหาคม ( ฉบับ 65/8 )

-RDU 2565 ฉบับ กันยายน ( ฉบับ 65/9 )

-RDU 2565 ฉบับ ตุลาคม ( ฉบับ 65/10 )

 

กิจกรรมที่ผ่านมา

- สัปดาห์เภสัช 2565

- สัปดาห์เภสัช 2564

- วันเกิดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเภสัช

- ก้าวท้าใจ

- เก็บขยะรอบโรงพยาบาล

- ขวัญถุงปีใหม่ 2565

- ส่งยาไปรษณีย์