ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsรายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangwornข้อมูลสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จังหวัดสุโขทัยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ข้อมูล 76 จังหวัด

กระดานข่าวศรีสังวร

เรื่องตอบเข้าชมผู้ส่งวันที่เวลา
  ประกาศรับสมัคร พนักงานบริการ (อาหาร) ลช.... (0) (67)   hum004 26 พ.ย. 64   15:28
  รับสมัครบุคคลภายใน เพื่อปฏิบัติงานประชาส... (0) (87)   hum009 26 พ.ย. 64   14:22
  แจ้งเปลี่ยนแปลงวันตรวจสุขภาพบุคลากร รพ.ศ... (0) (28)   nur061 26 พ.ย. 64   10:17
  ประกาศรับสมัคร เจ้าพนักงานธุรการ (0) (301)   hum009 26 พ.ย. 64   08:46
  ตัวอย่างแบบบันทึกขอครุภัณฑ์ทั่วไป (0) (22)   ado017 25 พ.ย. 64   11:42
  การจัดทำเอกสารประเมินควบคุมภายใน ปี พ.ศ.... (0) (33)   ado017 24 พ.ย. 64   15:09
  แบบฟอร์มการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ปี 25... (0) (28)   osm007 23 พ.ย. 64   16:37
  รับสมัคร นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ (0) (101)   hum009 22 พ.ย. 64   10:18
  แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไปปี 2565 (1) (201)   ado017 19 พ.ย. 64   11:31
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ต.ค.64 (0) (41)   prh002 05 พ.ย. 64   15:07
  แผนจัดซื้อวัสดุและการจัดจ้างทางทันตกรรม ... (0) (73)   osm007 03 พ.ย. 64   10:27
  ประกาศมาตราการทางสังคม และ EMS ปีงบประมา... (0) (77)   ado017 01 พ.ย. 64   09:13
  กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2565 (0) (206)   nur061 19 ต.ค. 64   13:54
  แผนจัดซื้อจัดวัสดุวิทยาศาสตร์ ปี 2565 (0) (133)   osm007 12 ต.ค. 64   11:14
  แผนจัดซื้อจัดวัสดุประเภทยาและเวชภัณฑ์ที่... (0) (101)   osm007 12 ต.ค. 64   11:11
  ระเบียบสิทธิการลา (0) (218)   hum009 28 ก.ย. 64   09:42
  การอนุมัติโครงการและดำเนินโครงการ (1) (682)   osm007 07 ก.ค. 64   09:03
  แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกพื้นที่จังหวัดสุโข... (1) (1546)   ict003 03 พ.ค. 64   09:13
  แบบฟอร์มซักประวัติส่งตรวจ COVID-19 (แบบฟ... (0) (964)   nur037 16 เม.ย. 64   11:06
  เอกสารการขอเข้าพักอาศัยภายใน รพ. (มิถุนา... (0) (285)   ict003 29 ม.ค. 64   16:05
  ประกาศปรับอัตราค่าห้องพิเศษ (0) (792)   ict003 21 ธ.ค. 63   11:28
  ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภ... (1) (1607)   ado017 18 ส.ค. 63   08:39
  วาระการย้ายภายในและภายนอกจังหวัด (0) (821)   hum007 14 ก.ค. 63   09:08
  แบบฟอร์มรายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัด... (0) (906)   fin020 01 เม.ย. 63   17:01
  แบบฟอร์มรายงานการเฝ้าระวังโรคโควิด - 19 ... (1) (1526)   mmw003 01 เม.ย. 63   12:08
  แนวทางการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บ... (1) (2034)   ado017 21 มี.ค. 62   15:22
  หลักเกณฑ์การให้ข้อมูลการรักษาพยาบาลและคว... (0) (220)   ict003 18 ต.ค. 60   11:27
  รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา (0) (2)   hum009 29 พ.ย. 64   16:26
  ตารางเวรตรวจการเดือนธันวาคม2564 (0) (15)   nur008 29 พ.ย. 64   10:39
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่1... (0) (5)   ado004 26 พ.ย. 64   16:19
  เชิญชวนรวมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2564 (0) (14)   nur004 17 พ.ย. 64   16:11
  RDU NEWS ปีที่ 5 (8) (1567)   ph1006 09 พ.ย. 64   10:50
  ขอเชิญส่งโครงร่างวิจัยขอทุนสนับสนุนการวิ... (0) (42)   nur004 02 พ.ย. 64   12:55
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานข... (0) (127)   hum004 31 ต.ค. 64   10:15
  รายงานงบทดลองเดือนกันยายน ปีงบประมาณ2564... (0) (55)   fin022 28 ต.ค. 64   10:32
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(พ.ขับรถยนต์) (0) (145)   hum004 27 ต.ค. 64   14:40
  ตารางเวรตรวจการเดือนพฤศจิกายน64 (0) (86)   nur008 27 ต.ค. 64   10:10
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่9... (0) (26)   ado021 21 ต.ค. 64   09:47
  ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งนักรังส... (0) (272)   hum009 19 ต.ค. 64   15:03
  ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งนักประช... (0) (249)   hum009 19 ต.ค. 64   15:01
  แจ้งงานศพ (0) (97)   ado025 14 ต.ค. 64   11:01
  แบบฟอร์มการลงทะเบียน โครงการ Meet the di... (0) (273)   ado017 06 ต.ค. 64   14:50
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานช... (0) (288)   hum004 06 ต.ค. 64   13:48
  ประกาศผลสอบพนักงานธุรการ (0) (307)   hum009 06 ต.ค. 64   13:20
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ก.ย.64 (0) (33)   prh002 06 ต.ค. 64   12:47
  เชิญชวนร่วมอบรม Standard course in clini... (0) (91)   nur004 06 ต.ค. 64   11:44
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักปร... (0) (344)   hum009 05 ต.ค. 64   17:05

กระดานข่าวล่าสุดทั้งหมด! / ไปกระดานข่าว!!   

Document Form

ฟอร์มเอกสารต่างๆที่ใช้ภายในโรงพยาบาล

opd schedule
ตารางแพทย์เวร

ข่าวสารศรีสังวร

 หัวข้อ :: ประกวดราคา
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม. 2565... (80) 24.11.21
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม. 2565... (52) 24.11.21
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม. 2565... (70) 24.11.21
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม. 2565... (95) 23.11.21
 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม. 2565... (215) 19.11.21
ดูทั้งหมด .. เรื่อง ประกวดราคา !

 หัวข้อ :: ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2564... (14253) 29.08.21
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2564... (15198) 29.08.21
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2564... (38039) 11.06.21
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2564... (41253) 11.06.21
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2564... (40209) 11.06.21
ดูทั้งหมด .. เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง !

srisangworn EMS

ContentXP

 
 สักการะแม่ย่า พ่อขุน
 แผนรองรับอุบัติเหตุหมู่
 ประเมินการสูญเสีย
 มาตรฐานHA บูรญาการ
 มาตรฐานHA เฉลิมฉลองฯ60ปี
 คำประกาศสิทธิ์ผู้ป่วย
 e-learning::Database
 มาตรการเรื่องไข้หวัดนก
 สาระน่ารู้ ไข้เลือดออก
 แนวทางรักษาผู้ป่วยงูกัด
 เคล็ดลับการเลิกสูบบุหรี่
 การคำนวณดัชนีมวลกาย
 ICD10  Guideline
 Hosxp Training
 คู่มือเทคนิคบริหาร
 การให้รหัสโรค-หัตถการ
 การคีย์วิธีใช้ยา: Hosxp
 SIMPLE
 ICD10TM+ICD2010
 การบริหารยากำพร้ากลุ่มAntidotes
 คู่มือการบริการทางห้องปฏิบัติการ
 คู่มือมาตรฐานพฤติกรรมบริการ
 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
hdc

ssj

ITA

swdata

dcd

accident

OP/PP

narenthon

winaimoph

law

GovChannel

srisangworn cscd member

e_book from moph

CPR

eye diseaseWeb site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.401603 Seconds