ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

หน่วยงาน

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.
 แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.

กิจกรรมคุณภาพ
 กิจกรรม 5ส.

ศูนย์ ICT
 ข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือ (หน่วยงาน)
 ข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือ (รายคน)
 ระบบคำขอออนไลน์
 แจ้งปัญหาระบบคอมพิวเตอร์

กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน
 ข่าว/ประกาศการย้าย
 ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR
 ระเบียบ/คำสั่ง
 แบบฟอร์มเลื่อนระดับ
 แบบฟอร์มอื่น ๆ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แผนพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการพยาบาล
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs

KM srisangworn

sahakorn srisangwornข้อมูลสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จังหวัดสุโขทัยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ข้อมูล 76 จังหวัด
opd schedule
ระบบนัดออนไลน์
ตารางแพทย์เวร

กระดานข่าวศรีสังวร

เรื่องตอบเข้าชมผู้ส่งวันที่เวลา
  รับสมัคร พนง.ช่วยการพยาบาล (เพศ ช) (0) (37)   hum009 30 ม.ค. 66   09:02
  ตรวจราชการ และนิเทศงานฯ ปีงบประมาณ 2566 (0) (71)   osm006 25 ม.ค. 66   10:24
  ประกาศผลสอบนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (0) (104)   hum009 23 ม.ค. 66   13:50
  รับสมัครพนักงานบริการ (รปภ.) 1 อัตรา (0) (95)   hum009 23 ม.ค. 66   09:53
  ทุนอุดหนุนวิจัยมูลนิธิชัยนาท นเรนทร (0) (67)   nur004 06 ม.ค. 66   13:55
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ธ.ค.65 (0) (33)   prh002 05 ม.ค. 66   14:22
  บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีคุณสมบัติส่งผล... (0) (206)   hum009 15 ธ.ค. 65   15:25
  การจัดทำรายงานควบคุมภายในระดับหน่วยงาน พ... (2) (222)   ado017 09 ธ.ค. 65   07:16
  การเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติดำเนินการ ป... (0) (158)   osm006 21 พ.ย. 65   10:24
  ตรวจสอบรายชื่อและวันตรวจสุขภาพ จนท.รพ. ป... (0) (392)   osm002 28 ต.ค. 65   13:54
  ขอเชิญส่งปรึกษาโครงร่าง : งานวิจัย R2R น... (1) (181)   ado017 17 ส.ค. 65   11:44
  ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ : งานวิจัย R2R นวั... (2) (269)   ado017 17 ส.ค. 65   11:42
  แผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ 2566 (0) (302)   osm007 15 ส.ค. 65   10:33
  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 (0) (413)   osm007 11 ส.ค. 65   15:49
  โปรแกรมตรวจสุขภาพและขั้นตอนการเข้ารับบริ... (0) (338)   ict003 04 ส.ค. 65   13:05
  ตรวจสอบคุณสมบัติส่งผลงานฯ เพื่อเลื่อนระด... (0) (385)   hum009 21 ก.ค. 65   10:02
  การจัดทำแผนวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (0) (394)   qic002 18 ก.ค. 65   11:57
  ประกาศ นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ... (0) (249)   osm002 04 ก.ค. 65   15:28
  ประกาศมาตราการทางสังคม และ EMS ปีงบประมา... (0) (604)   ado017 01 พ.ย. 64   09:13
  แนวทางการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บ... (1) (2447)   ado017 21 มี.ค. 62   15:22
  หลักเกณฑ์การให้ข้อมูลการรักษาพยาบาลและคว... (0) (229)   ict003 18 ต.ค. 60   11:27
  ตารางเวรตรวจการเดือนกุมภาพันธ์2566 (0) (16)   nur008 30 ม.ค. 66   14:24
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักเทคนิคการ... (0) (159)   hum009 29 ธ.ค. 65   10:01
  รายงานการประชุม กบห. ครั้งที่ 12/2565 (0) (45)   ado004 29 ธ.ค. 65   09:17
  รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิช... (0) (190)   hum007 28 ธ.ค. 65   11:26
  ตารางเวรตรวจการเดือนมกราคม2566 (0) (63)   nur008 28 ธ.ค. 65   10:12
  สำรวจความต้องการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ระ... (0) (78)   osm007 22 ธ.ค. 65   10:51
  ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจร่วมส่งผลงานบทความวิ... (0) (2)   ict003 16 ธ.ค. 65   10:48
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับรา... (0) (248)   hum009 14 ธ.ค. 65   15:07
  รายงานการประชุม กบห. ครั้งที่ 11/2565 (0) (33)   ado004 08 ธ.ค. 65   15:03
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร พ.ย.65 (0) (36)   prh002 02 ธ.ค. 65   15:47
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 5 ตำแหน่... (0) (284)   hum004 01 ธ.ค. 65   15:08
  ตารางเวรตรวจการเดือนธันวาคม2565 (0) (69)   nur008 28 พ.ย. 65   13:45
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายวัน 5 ตำแห... (0) (395)   hum004 25 พ.ย. 65   15:03
  ขอเชิญส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกร... (0) (178)   hum007 22 พ.ย. 65   12:01
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลศรีสังวรสุ... (0) (216)   osm007 21 พ.ย. 65   14:38
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 5 ตำแหน่ง (0) (441)   hum004 15 พ.ย. 65   14:03
  รายงานการประชุม กบห. ครั้งที่ 10/2565 (0) (35)   ado004 15 พ.ย. 65   13:20
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ต.ค.65 (0) (54)   prh002 04 พ.ย. 65   11:36
  standind order ยา Covid ในเด็ก (0) (117)   ph2011 30 ต.ค. 65   11:01
  รายงานงบทดลองเดือนกันยายน 2565_GFMI (0) (82)   fin022 29 ต.ค. 65   15:38

กระดานข่าวล่าสุดทั้งหมด! / ไปกระดานข่าว!!   

ข่าวสารศรีสังวร

 หัวข้อ :: ประกวดราคา
 ประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง จำนวน 2 รายการ... (122) 26.01.23
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิ... (315) 17.01.23
 ประกาศประกวดซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอดฯ... (396) 13.01.23
 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสร้างความถี่วิทยุเพื่อทำการผ่าตัด... (488) 13.01.23
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏ... (446) 13.01.23
 ประกวดราคาซื้อกล้องส่งตรวจท่อทางเดินน้ำดีฯ... (570) 12.01.23
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติฯ... (546) 10.01.23
 ยกเลิกประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนฯ... (582) 09.01.23
 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 124 รายกา... (1088) 26.12.22
 ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดฯ... (1274) 21.12.22
ดูทั้งหมด .. เรื่อง ประกวดราคา !

 หัวข้อ :: ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2565... (941) 27.12.22
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2565... (832) 27.12.22
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2565... (933) 27.12.22
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2565... (4723) 14.09.22
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2565... (5162) 14.09.22
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2565... (4686) 14.09.22
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2565... (16275) 28.06.22
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2565... (16202) 28.06.22
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2565... (10955) 28.06.22
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2565... (32124) 29.03.22
ดูทั้งหมด .. เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง !

srisangworn EMS

ContentXP

 
 สักการะแม่ย่า พ่อขุน
 แผนรองรับอุบัติเหตุหมู่
 ประเมินการสูญเสีย
 มาตรฐานHA บูรญาการ
 มาตรฐานHA เฉลิมฉลองฯ60ปี
 คำประกาศสิทธิ์ผู้ป่วย
 e-learning::Database
 มาตรการเรื่องไข้หวัดนก
 สาระน่ารู้ ไข้เลือดออก
 แนวทางรักษาผู้ป่วยงูกัด
 เคล็ดลับการเลิกสูบบุหรี่
 การคำนวณดัชนีมวลกาย
 ICD10  Guideline
 Hosxp Training
 คู่มือเทคนิคบริหาร
 การให้รหัสโรค-หัตถการ
 การคีย์วิธีใช้ยา: Hosxp
 SIMPLE
 ICD10TM+ICD2010
 การบริหารยากำพร้ากลุ่มAntidotes
 คู่มือการบริการทางห้องปฏิบัติการ
 คู่มือมาตรฐานพฤติกรรมบริการ
 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

หนังสือใหม่

 
hdc

ssj

ITA

swdata

dcd

accident

OP/PP

narenthon

winaimoph

law

GovChannel

srisangworn cscd member

e_book from moph

CPR

eye disease

คลังความรู้Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.404139 Seconds