ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 อัตราค่ารักษาพยาบาล
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา

หน่วยงาน

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.
 แบบฟอร์มต่าง ๆ

กิจกรรมคุณภาพ
 กิจกรรม 5ส.

ศูนย์ ICT
 ระบบ Finger Scan

กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน
 ข่าว/ประกาศการย้าย
 ระเบียบ/คำสั่ง
 แบบฟอร์มเลื่อนระดับ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แผนพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการพยาบาล
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs
รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangwornข้อมูลสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จังหวัดสุโขทัยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ข้อมูล 76 จังหวัด

กระดานข่าวศรีสังวร

เรื่องตอบเข้าชมผู้ส่งวันที่เวลา
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิ... (0) (62)   hum009 09 ส.ค. 65   16:04
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ก.ค.65 (0) (16)   prh002 05 ส.ค. 65   09:37
  โปรแกรมตรวจสุขภาพและขั้นตอนการเข้ารับบริ... (0) (57)   ict003 04 ส.ค. 65   13:05
  ประกาศรับสมัคร นวก.สาธารณสุข พนง.ช่วยเหล... (0) (107)   hum004 04 ส.ค. 65   09:56
  ประกาศวงเงิน P4P เดือนกรกฎาคม 2565 (0) (38)   hum009 25 ก.ค. 65   16:16
  ตรวจสอบคุณสมบัติส่งผลงานฯ เพื่อเลื่อนระด... (0) (165)   hum009 21 ก.ค. 65   10:02
  ตรวจราชการ และนิเทศงานฯ ปีงบประมาณ 2565 (0) (80)   osm006 20 ก.ค. 65   13:38
  การจัดทำแผนวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (0) (167)   qic002 18 ก.ค. 65   11:57
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ (พยาบาลวิชาชีพชำ... (0) (147)   Hum010 12 ก.ค. 65   10:23
  ประกาศ นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ... (0) (114)   osm002 04 ก.ค. 65   15:28
  อนุมัติปรับแผนงบลงทุน ปี 2565 (ครึ่งปีหล... (0) (111)   osm007 01 ก.ค. 65   14:04
  ปรับแผนวัสดุจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 (0) (151)   osm007 23 มิ.ย. 65   10:12
  ประกาศมาตราการทางสังคม และ EMS ปีงบประมา... (0) (342)   ado017 01 พ.ย. 64   09:13
  แนวทางการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บ... (1) (2292)   ado017 21 มี.ค. 62   15:22
  หลักเกณฑ์การให้ข้อมูลการรักษาพยาบาลและคว... (0) (225)   ict003 18 ต.ค. 60   11:27
  ตารางเวรตรวจการเดือนสิงหาคม 2565 (0) (64)   nur008 26 ก.ค. 65   11:43
  รายงานการประชุม กบห. ครั้งที่ 7/2565 (0) (15)   ado004 25 ก.ค. 65   12:44
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความเห... (0) (204)   ict001 22 ก.ค. 65   14:30
  รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข (0) (284)   hum009 20 ก.ค. 65   17:07
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร้บการประเมิ... (0) (164)   ict001 19 ก.ค. 65   09:49
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร มิ.ย.65 (0) (46)   prh002 06 ก.ค. 65   15:41
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประ... (1) (496)   ict001 01 ก.ค. 65   16:23
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พ.ประจำห... (0) (282)   hum004 01 ก.ค. 65   14:42
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นวก.คอมฯ... (0) (151)   hum004 01 ก.ค. 65   14:37
  ตารางเวรตรวจการเดือนกรกฎาคม 2565 (0) (75)   nur008 30 มิ.ย. 65   08:46
  ประกาศวงเงิน P4P เดือนมิถุนายน 2565 (0) (38)   hum009 28 มิ.ย. 65   09:34
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนง.ประจำห้อ... (0) (300)   hum009 24 มิ.ย. 65   14:57
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นวก.คอมพิวเต... (0) (224)   hum004 23 มิ.ย. 65   10:54
  งานมหกรรมคุณภาพรพ.เครือข่ายโซนเหนือ ปี65... (0) (134)   ph1006 21 มิ.ย. 65   10:26
  รายงานการประชุม กบห. ครั้งที่ 6/2565 (0) (27)   ado004 20 มิ.ย. 65   15:57
  ประกาศผลสอบข้อเขียน นักวิชาการสาธารณสุข (0) (305)   hum009 17 มิ.ย. 65   10:22
  ประกาศรับสมัคร พ.ประจำห้องทดลอง ผช.พยาบา... (0) (578)   hum004 13 มิ.ย. 65   09:09
  สรุปรายงานการประชุม คกก.บ้านพักครั้งที่2... (0) (20)   ado004 09 มิ.ย. 65   15:43
  รายงานการประชุม กบห. ครั้งที่ 5/2565 (0) (16)   ado004 09 มิ.ย. 65   09:32
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร พฤษภาคม 2565 (0) (34)   ict003 08 มิ.ย. 65   11:04

กระดานข่าวล่าสุดทั้งหมด! / ไปกระดานข่าว!!   

Document Form

ฟอร์มเอกสารต่างๆที่ใช้ภายในโรงพยาบาล

opd schedule
ตารางแพทย์เวร

ข่าวสารศรีสังวร

 หัวข้อ :: ประกวดราคา
 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ... (1) 10.08.22
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแผ่นทดสอบระดับน้ำตาลในเลือด... (1) 10.08.22
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม. 2565... (1) 10.08.22
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม. 2565... (1) 10.08.22
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม. 2565... (1) 10.08.22
ดูทั้งหมด .. เรื่อง ประกวดราคา !

 หัวข้อ :: ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2565... (2122) 28.06.22
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2565... (2404) 28.06.22
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2565... (1971) 28.06.22
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2565... (17973) 29.03.22
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2565... (14211) 29.03.22
ดูทั้งหมด .. เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง !

srisangworn EMS

ContentXP

 
 สักการะแม่ย่า พ่อขุน
 แผนรองรับอุบัติเหตุหมู่
 ประเมินการสูญเสีย
 มาตรฐานHA บูรญาการ
 มาตรฐานHA เฉลิมฉลองฯ60ปี
 คำประกาศสิทธิ์ผู้ป่วย
 e-learning::Database
 มาตรการเรื่องไข้หวัดนก
 สาระน่ารู้ ไข้เลือดออก
 แนวทางรักษาผู้ป่วยงูกัด
 เคล็ดลับการเลิกสูบบุหรี่
 การคำนวณดัชนีมวลกาย
 ICD10  Guideline
 Hosxp Training
 คู่มือเทคนิคบริหาร
 การให้รหัสโรค-หัตถการ
 การคีย์วิธีใช้ยา: Hosxp
 SIMPLE
 ICD10TM+ICD2010
 การบริหารยากำพร้ากลุ่มAntidotes
 คู่มือการบริการทางห้องปฏิบัติการ
 คู่มือมาตรฐานพฤติกรรมบริการ
 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
hdc

ssj

ITA

swdata

dcd

accident

OP/PP

narenthon

winaimoph

law

GovChannel

srisangworn cscd member

e_book from moph

CPR

eye diseaseWeb site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.355884 Seconds