ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs


IPD Sticker

Water Electric charge

PIS Web

รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคาKM srisangwornsahakorn srisangwornกระดานข่าวศรีสังวร

เรื่องตอบเข้าชมผู้ส่งวันที่เวลา
  ผลการพิจารณาทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ... (0) (10)   ict003 27 พ.ย. 63   16:56
  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ (0) (48)   hum009 27 พ.ย. 63   14:45
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายวัน (0) (61)   hum004 26 พ.ย. 63   14:41
  เชิญอบรมการใช้งานโปรแกรม BMS-Inventory (0) (163)   ict003 18 พ.ย. 63   13:16
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ต.ค. 63 (1) (0) (22)   lib003 16 พ.ย. 63   10:40
  การจัดทำแบบควบคุมภายใน ปี งบประมาณ พ.ศ.2... (1) (129)   ado017 10 พ.ย. 63   13:12
  ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 (1) (286)   ado017 30 ต.ค. 63   12:16
  แผนปฏิบัติการฯ (CUP Plan) ปีงปม. 2564 (2) (503)   osm006 14 ต.ค. 63   16:45
  แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุปี 2564 (0) (205)   osm007 14 ต.ค. 63   09:08
  แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันท... (0) (614)   hum007 09 ต.ค. 63   10:41
  แบบขอรับค่าตอบแทน พ.ต.ส. (0) (152)   hum004 01 ต.ค. 63   13:38
  ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภ... (1) (794)   ado017 18 ส.ค. 63   08:39
  เอกสารการเข้าพักอาศัยบ้านพักใน รพ. (0) (206)   ado017 20 ก.ค. 63   14:05
  วาระการย้ายภายในและภายนอกจังหวัด (0) (257)   hum007 14 ก.ค. 63   09:08
  แบบฟอร์มซักประวัติส่งตรวจ COVID - 19 (0) (358)   nur037 15 พ.ค. 63   16:31
  แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกพื้นที่จังหวัดสุโข... (0) (576)   hum009 08 เม.ย. 63   16:11
  แบบฟอร์มรายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัด... (0) (366)   fin020 01 เม.ย. 63   17:01
  แบบฟอร์มรายงานการเฝ้าระวังโรคโควิด - 19 ... (1) (464)   mmw003 01 เม.ย. 63   12:08
  แนวทางการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บ... (1) (1285)   ado017 21 มี.ค. 62   15:22
  หลักเกณฑ์การให้ข้อมูลการรักษาพยาบาลและคว... (0) (209)   ict003 18 ต.ค. 60   11:27
  ตารางเวรตรวจการเดือนธันวาคม2563 (0) (28)   nur008 27 พ.ย. 63   09:49
  แจ้งงานศพ (0) (28)   ado025 24 พ.ย. 63   16:03
  รายงานงบทดลองเดือนตุลาคม 2563_GFMIS (0) (19)   fin022 23 พ.ย. 63   11:16
  รับสมัครรายวัน พ.บริการและพ.ช่วยการพยาบา... (0) (153)   hum004 18 พ.ย. 63   16:04
  สสจสุโขทัย_แจ้งเปิดรับโครงการวิจัยเพื่อพ... (0) (31)   nur004 18 พ.ย. 63   13:14
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (19)   ado025 16 พ.ย. 63   10:10
  ประกาศผลสอบพนักงานราชการทั่วไป (0) (168)   hum009 11 พ.ย. 63   13:14
  ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง พกส. (0) (118)   hum009 03 พ.ย. 63   12:00
  รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทน พกส. แ... (0) (53)   hum009 03 พ.ย. 63   11:48
  RDU NEWS @Srisangworn ปีที่ 4 (5) (541)   ph1006 01 พ.ย. 63   00:24
  รายงานงบทดลองปีงบประมาณ2563_GFMIS (0) (44)   fin022 28 ต.ค. 63   11:19
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายประสานงานประจำ... (0) (118)   ado021 28 ต.ค. 63   09:17
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรายวัน (0) (159)   hum004 27 ต.ค. 63   16:28
  เวรตรวจการเดือนพฤศจิกายน 2563 (0) (51)   nur008 27 ต.ค. 63   08:23
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ (0) (256)   hum009 22 ต.ค. 63   13:42
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือ... (0) (166)   hum007 22 ต.ค. 63   13:38
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(พ.บริการ/พ.ช่วยเหล... (0) (144)   hum004 22 ต.ค. 63   13:32
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (14)   ado025 19 ต.ค. 63   08:32
  บัญชีรายชื่อผู้ร่วมงาน ปธพ. (1) (326)   ict003 15 ต.ค. 63   16:24
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ก.ย. 63 (0) (33)   lib003 14 ต.ค. 63   10:10

กระดานข่าวล่าสุดทั้งหมด! / ไปกระดานข่าว!!   

เสนอราคาวัสดุ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

เรื่องวันที่

ไปกระดานข่าวเสนอราคาวัสดุ   

ระบบรายงานข้อมูล

เรื่องวันที่

ไปกระดานข่าวระบบรายงานศูนย์ข้อมูล   

Document Form

ฟอร์มเอกสารต่างๆที่ใช้ภายในโรงพยาบาล

opd schedule
ตารางแพทย์เวร

ข่าวสารศรีสังวร

 หัวข้อ :: ประกวดราคา
 ยกเลิกประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด ประจำปี 2562... (32) 27.11.20
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ จ้างเหมาบริการฟอกเลือดฯ... (293) 18.11.20
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1 โครงการ 1 รายการ... (998) 10.11.20
 ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด ประจำปี 2562... (1054) 10.11.20
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1 โครงการ 1 รายการ... (1080) 09.11.20
ดูทั้งหมด .. เรื่อง ประกวดราคา !

 หัวข้อ :: ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2563... (7574) 03.09.20
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2563... (7936) 03.09.20
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2563... (10342) 05.08.20
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2563... (11587) 10.06.20
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2563... (11990) 26.05.20
ดูทั้งหมด .. เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง !


srisangworn EMS

ContentXP

 
 สักการะแม่ย่า พ่อขุน
 แผนรองรับอุบัติเหตุหมู่
 ประเมินการสูญเสีย
 มาตรฐานHA บูรญาการ
 มาตรฐานHA เฉลิมฉลองฯ60ปี
 คำประกาศสิทธิ์ผู้ป่วย
 e-learning::Database
 มาตรการเรื่องไข้หวัดนก
 สาระน่ารู้ ไข้เลือดออก
 แนวทางรักษาผู้ป่วยงูกัด
 เคล็ดลับการเลิกสูบบุหรี่
 การคำนวณดัชนีมวลกาย
 ICD10  Guideline
 Hosxp Training
 คู่มือเทคนิคบริหาร
 การให้รหัสโรค-หัตถการ
 การคีย์วิธีใช้ยา: Hosxp
 SIMPLE
 ICD10TM+ICD2010
 การบริหารยากำพร้ากลุ่มAntidotes
 คู่มือการบริการทางห้องปฏิบัติการ
 คู่มือมาตรฐานพฤติกรรมบริการ
 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
hdc

ssj

ITA

swdata

dcd

accident

OP/PP

narenthon

winaimoph

law

GovChannel

srisangworn cscd member

e_book from moph

CPR

eye diseaseWeb site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.407383 Seconds