ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsรายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangwornข้อมูลสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จังหวัดสุโขทัยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ข้อมูล 76 จังหวัด

กระดานข่าวศรีสังวร

เรื่องตอบเข้าชมผู้ส่งวันที่เวลา
  ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งนักรังส... (0) (99)   hum009 19 ต.ค. 64   15:03
  ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งนักประช... (0) (112)   hum009 19 ต.ค. 64   15:01
  กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2565 (0) (60)   nur061 19 ต.ค. 64   13:54
  แผนจัดซื้อจัดวัสดุวิทยาศาสตร์ ปี 2565 (0) (51)   osm007 12 ต.ค. 64   11:14
  แผนจัดซื้อจัดวัสดุประเภทยาและเวชภัณฑ์ที่... (0) (36)   osm007 12 ต.ค. 64   11:11
  แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไปปี 2565 (0) (82)   osm007 11 ต.ค. 64   11:21
  แบบฟอร์มการลงทะเบียน โครงการ Meet the di... (0) (226)   ado017 06 ต.ค. 64   14:50
  ประกาศผลสอบพนักงานธุรการ (0) (216)   hum009 06 ต.ค. 64   13:20
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ก.ย.64 (0) (21)   prh002 06 ต.ค. 64   12:47
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานธุรก... (0) (267)   hum009 29 ก.ย. 64   14:36
  ขอข้อมูลสรุปตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขปี2... (0) (127)   osm006 28 ก.ย. 64   10:16
  ระเบียบสิทธิการลา (0) (124)   hum009 28 ก.ย. 64   09:42
  แบบสรุปโครงการ ปี 2564 (CIPP Model) (0) (181)   osm007 08 ก.ย. 64   10:59
  แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการนิเทศงานฯ รอบที่ ... (0) (281)   osm006 02 ส.ค. 64   09:28
  แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจ... (0) (375)   ph2001 20 ก.ค. 64   16:27
  การอนุมัติโครงการและดำเนินโครงการ (1) (624)   osm007 07 ก.ค. 64   09:03
  แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกพื้นที่จังหวัดสุโข... (1) (1487)   ict003 03 พ.ค. 64   09:13
  แบบฟอร์มซักประวัติส่งตรวจ COVID-19 (แบบฟ... (0) (885)   nur037 16 เม.ย. 64   11:06
  เอกสารการขอเข้าพักอาศัยภายใน รพ. (มิถุนา... (0) (270)   ict003 29 ม.ค. 64   16:05
  การเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีก... (0) (805)   hum007 23 ธ.ค. 63   18:05
  ประกาศปรับอัตราค่าห้องพิเศษ (0) (720)   ict003 21 ธ.ค. 63   11:28
  ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 (1) (1368)   ado017 30 ต.ค. 63   12:16
  ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภ... (1) (1559)   ado017 18 ส.ค. 63   08:39
  วาระการย้ายภายในและภายนอกจังหวัด (0) (787)   hum007 14 ก.ค. 63   09:08
  แบบฟอร์มรายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัด... (0) (862)   fin020 01 เม.ย. 63   17:01
  แบบฟอร์มรายงานการเฝ้าระวังโรคโควิด - 19 ... (1) (1470)   mmw003 01 เม.ย. 63   12:08
  แนวทางการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บ... (1) (1990)   ado017 21 มี.ค. 62   15:22
  หลักเกณฑ์การให้ข้อมูลการรักษาพยาบาลและคว... (0) (220)   ict003 18 ต.ค. 60   11:27
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่9... (0) (3)   ado021 21 ต.ค. 64   09:47
  แจ้งงานศพ (0) (48)   ado025 14 ต.ค. 64   11:01
  RDU NEWS ปีที่ 5 (7) (1415)   ph1006 12 ต.ค. 64   12:03
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานช... (0) (221)   hum004 06 ต.ค. 64   13:48
  เชิญชวนร่วมอบรม Standard course in clini... (0) (47)   nur004 06 ต.ค. 64   11:44
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักปร... (0) (258)   hum009 05 ต.ค. 64   17:05
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักรั... (0) (167)   hum009 05 ต.ค. 64   13:53
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานช่วย... (0) (303)   hum004 01 ต.ค. 64   16:41
  ตารางเวรตรวจการเดือนตุลาคม 2564 (0) (50)   nur008 30 ก.ย. 64   10:59
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักประชาสัมพันธ์ (0) (353)   hum009 29 ก.ย. 64   09:09
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานธุรการ (0) (220)   hum009 27 ก.ย. 64   16:07
  ประกาศผลสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (0) (100)   hum009 27 ก.ย. 64   13:19
  รับสมัคร พวช. พ.ช่วยเหลือคนไข้ พ.ขับรถยน... (0) (302)   hum004 22 ก.ย. 64   16:46
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จพ.การเงิน... (0) (211)   ict012 20 ก.ย. 64   16:42
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่8... (0) (54)   ado021 17 ก.ย. 64   14:23
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าพนักงานการเงินแ... (0) (325)   hum009 13 ก.ย. 64   16:13
  รับสมัครพนักงานธุรการ (0) (731)   hum009 09 ก.ย. 64   15:41
  รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ (0) (768)   hum009 09 ก.ย. 64   09:50
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (ลูกจ้า... (0) (215)   hum009 08 ก.ย. 64   15:57
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ส.ค.64 (1) (32)   prh002 07 ก.ย. 64   09:13

กระดานข่าวล่าสุดทั้งหมด! / ไปกระดานข่าว!!   

Document Form

ฟอร์มเอกสารต่างๆที่ใช้ภายในโรงพยาบาล

opd schedule
ตารางแพทย์เวร

ข่าวสารศรีสังวร

 หัวข้อ :: ประกวดราคา
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ... (95) 19.10.21
 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการขนขยะติดเชื้อและขยะอันตรายไปทำลาย... (77) 19.10.21
 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมฯ... (216) 15.10.21
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม. 2565... (806) 05.10.21
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม. 2564... (1510) 28.09.21
ดูทั้งหมด .. เรื่อง ประกวดราคา !

 หัวข้อ :: ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2564... (7123) 29.08.21
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2564... (7287) 29.08.21
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2564... (30401) 11.06.21
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2564... (32818) 11.06.21
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2564... (32182) 11.06.21
ดูทั้งหมด .. เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง !

srisangworn EMS

ContentXP

 
 สักการะแม่ย่า พ่อขุน
 แผนรองรับอุบัติเหตุหมู่
 ประเมินการสูญเสีย
 มาตรฐานHA บูรญาการ
 มาตรฐานHA เฉลิมฉลองฯ60ปี
 คำประกาศสิทธิ์ผู้ป่วย
 e-learning::Database
 มาตรการเรื่องไข้หวัดนก
 สาระน่ารู้ ไข้เลือดออก
 แนวทางรักษาผู้ป่วยงูกัด
 เคล็ดลับการเลิกสูบบุหรี่
 การคำนวณดัชนีมวลกาย
 ICD10  Guideline
 Hosxp Training
 คู่มือเทคนิคบริหาร
 การให้รหัสโรค-หัตถการ
 การคีย์วิธีใช้ยา: Hosxp
 SIMPLE
 ICD10TM+ICD2010
 การบริหารยากำพร้ากลุ่มAntidotes
 คู่มือการบริการทางห้องปฏิบัติการ
 คู่มือมาตรฐานพฤติกรรมบริการ
 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
hdc

ssj

ITA

swdata

dcd

accident

OP/PP

narenthon

winaimoph

law

GovChannel

srisangworn cscd member

e_book from moph

CPR

eye diseaseWeb site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.347899 Seconds