ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 อัตราค่ารักษาพยาบาล
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา

หน่วยงาน

 

ศูนย์ ICT
 ระบบ Finger Scan

กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน
 ข่าว/ประกาศการย้าย
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แผนพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการพยาบาล
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs
รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


มาตรฐาน HA
แก้ไขล่าสุด : 2000-01-10 11:21:36 (38389 คนอ่าน)
[ | ]

มาตรฐาน HA และเกณฑ์พิจารณา:บูรญาการภาพรวมระดับโรงพยาบาล

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 2543

คำนำ
คำชี้แจง
หมวดที่ 1 ความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ
        บทที่ 1 การนำองค์กร
        บทที่ 2 ทิศทางนโยบาย
หมวดที่ 2 ทรัพยากรและการจัดการทรัพยากร
        บทที่ 3 การบริหารทรัพยากรและประสานบริการ
        บทที่ 4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
        บทที่ 5 การบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
        บทที่ 6 เครื่องมือและการจัดการเกี่ยวกับเครื่องมือ
        บทที่ 7 ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
หมวดที่ 3 กระบวนการคุณภาพ
        บทที่ 8 กระบวนการคุณภาพทั่วไป
        บทที่ 9 กระบวนการคุณภาพด้านคลินิกบริการ
        บทที่ 10 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
หมวดที่ 4 การรักษามาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ
        บทที่ 11 องค์กรแพทย์
        บทที่ 12 การบริหารการพยาบาล
หมวดที่ 5 สิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมองค์กร
        บทที่ 13 สิทธิผู้ป่วย
        บทที่ 14 จริยธรรมองค์กร
หมวดที่ 6 การดูแลรักษาผู้ป่วย
        บทที่ 15 การทำงานเป็นทีมในการดูแลผู้ป่วย
        บทที่ 16 การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว
        บทที่ 17 การประเมินและวางแผนดูแลรักษา
        บทที่ 18 กระบวนการให้บริการ/ดูแลผู้ป่วย
        บทที่ 19 การบันทึกข้อมูลผู้ป่วย
        บทที่ 20 การเตรียมจำหน่ายและการดูแลต่อเนื่อง


[ | ]


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.064275 Seconds