ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 อัตราค่ารักษาพยาบาล
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา

หน่วยงาน

 

ศูนย์ ICT
 ระบบ Finger Scan

กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน
 ข่าว/ประกาศการย้าย
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แผนพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการพยาบาล
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs
รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


วิธีการใช้ยาในhosxp
แก้ไขล่าสุด : 2009-05-06 10:06:36 (38922 คนอ่าน)
[ | ]

 

การคีย์วิธีการใช้ยาในโปรแกรม Hosxp มีรูปแบบ ดังอธิบายด้านล่าง

สำหรับ เอกสารรวบรวมวิธีการใช้ยาทั้งหมด สามารถ Download ได้ที่นี้

 

การคีย์วิธีใช้ยา

          1   2    p     t 

                                    ตัวเลขตัวแรก     หมายถึง ขนาดรับประทาน เช่น 1 เม็ด, 1 ช้อนชา, .5 =  1/2

                                                            .75 = 3/4 , .6 = 2/3, .3 = 1/3, .25 =  1/4 เป็นต้น

                                    ตัวเลขตัวที่สอง   หมายถึง จำนวนครั้งที่รับประทานยา เช่น 1 = วันละ 1 ครั้ง,

2 = วันละ 2 ครั้ง, 3 = วันละ 3 ครั้ง เป็นต้น

                                    อักษรตัวที่สาม หมายถึง เวลาที่รับประทานยา เช่น a = ก่อนอาหาร,

p = หลังอาหาร,h = ก่อนนอน

                                    อักษรตัวที่สี่        หมายถึง รูปแบบที่ให้รับประทาน เช่น t = ยาเม็ด, s = ช้อนชา,

                                                            J = ช้อนโต๊ะ, c = ซีซี, m = ช้อนตวง

วิธีใช้ยาที่ใช้บ่อยๆ

Paracetamol    2prt pcm          2 tab prn เวลาปวด มีไข้ทุก 4-6 ชั่วโมง

                        1prs pcm         1 ช้อนชา เวลาปวดหรือมีไข้

                        .6prc pcm        0.6 ซีซี เวลาปวด หรือมีไข้ ทุก 4-6 ชั่วโมง

1x1                  11at                 1 เม็ด ก่อนอาหารเช้า

                        11pt                 1 เม็ด หลังอาหารเช้า

                        11ht                 1 เม็ด ก่อนนอน

                        11eodpt           1 เม็ด วันเว้นวัน หลังอาหารเช้า

1x2                  12at                 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า เย็น

                        12pt                 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้า เย็น

                        12pt ชท            1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้า เที่ยง

1x3                  13pt                 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารเช้า กลางวัน เย็น

prn                   1prt dizz           1 เม็ด ทุก 6-8 ชั่วโมง เวลามีอาการมึนเวียนศีรษะ

                        1prt fever         1 เม็ด ทุก 6-8 ชั่วโมง เวลามีไข้สูง

                        1prt nv             1 เม็ด ทุก 6-8 ชั่วโมง เวลามีคลื่นไส้ อาเจียน

                        1prt pain          1 เม็ด ทุก 6-8 ชั่วโมง เวลามีอาการปวด

                        1prt ht prn        1 เม็ด ก่อนนอน เวลานอนไม่หลับ

 นอกเหนือจากวิธีการ key ยาเม็ด ยาน้ำ ข้างต้นแล้วรูปแบบยาอื่นๆก็สามารถคีย์ได้โดยใช้คำย่อนำหน้า เช่น

 

ยาหยอดตา = ed

Rt. eye 1-2 drop x 2     ® edr2

Lt. eye 1-2 drop x 3     ® edl3

Both eye 1-2 drop x 4 ® edb4

ยาหยอดหู = ea

Rt. ear 6 x 2                 ® ear62

Lt. ear 6 x 2                 ® eal62

Both ear 1 x 2              ® eab2

ยาป้ายตา = ep

ป้ายตาขวา x hs             ® epr1hs

ยาทา = ap

ทาวันละ 2 เวลา             ® ap2

ป้ายปาก 3 เวลา             ® mp3

ยาพ่น = mdi      Accuhaler = acuh        nasal spray = nss

พ่น 2 x 2                       ® mdi22

พ่น 2 x 3                       ® mdi23

พ่น 1 puff prn               ® mdi1puff, mdi2puff

Seretide 1 x2               ® acuh12

Nasal spray 2 x 1         ® nss21

Nasal spray 2 x1 hs     ® nss21hs

ยาน้ำ    2/3 = .6, ¾ = .75 , 1/3 = .3, ¼ = .25, 1.1/4 = 1.25, 1.1/3 = 1.3, 1.3/4 = 1.75, 1.1/2 = 1.5

2/3 ชช x 3 pc               ® .63ps

1/3 ชช x3 ac                ® .33as

1.3/4 ชช x 3pc             ® 1.753ps

 

ในประโยคที่ให้พิมพ์ * นำหน้าก่อนเหล่านี้ จะมีเครื่องหมาย *** ในประโยคด้วยทุกครั้ง เครื่องหมาย *** บ่งบอกว่าในวิธีใช้ที่เรียกขึ้นมาสามารถแก้ไขได้

หรือถ้าต้องการ Key วิธีใช้เองนอกเหนือจากรหัสที่ set ไว้ให้ สามารถเลือกคีย์เพิ่มได้จากรูปแบบที่ set ไว้ โดยใส่เครื่องหมาย * ไว้ข้างหน้าตามด้วยวิธีใช้ที่เราต้องการ ในประโยคที่ให้พิมพ์ * นำหน้าก่อนเหล่านี้ จะมีเครื่องหมาย *** ในประโยคด้วยทุกครั้ง เครื่องหมาย *** บ่งบอกว่าในวิธีใช้ที่เรียกขึ้นมาสามารถแก้ไขได้เช่น

-          ต้องการคีย์วิธีรับประทานยาเอง

*2pt(***2pt)             ® รับประทาน......เม็ด วันละ 2 ครั้งหลังอาหาร

*3at(***3at)             ® รับประทาน.....เม็ด วันละ 3 ครั้งก่อนอาหาร    

*cpcm                    ® รับประทาน....ซีซี ทุก 4-6 ชั่วโมง เวลาปวดหรือมีไข้

*c4ac                     ® รับประทาน.....ซีซี วันละ4 ครั้ง ก่อนอาหาร

st***                        ® รับประทานทันที.......เม็ด

*1atalternate          ® รับประทาน....เม็ด สลับกับ .....เม็ด ก่อนอาหารเช้า

*1pteod                  ® รับประทาน.....เม็ด หลังอาหารเช้า วันเว้นวัน

           

            จากตัวอย่างที่ให้ไว้เป็นหลักการคร่าวๆในการคีย์วิธีใช้ยาในคอมพิวเตอร์ ซึ่งคู่มือเล่มนี้ได้รวบรวมรหัสที่ใช้สำหรับคีย์วิธีใช้ยาครอบคลุมเกือบทั้งหมดแล้ว หากท่านไม่สามารถคีย์ได้สามารถใช้หนังสือเล่มนี้อ้างอิงเพื่อค้นหารหัสการคีย์วิธีใช้ได้

 

 

[ | ]


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.064452 Seconds