ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 อัตราค่ารักษาพยาบาล
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา

หน่วยงาน

 

ศูนย์ ICT
 ระบบ Finger Scan

กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน
 ข่าว/ประกาศการย้าย
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แผนพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการพยาบาล
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs
รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


ตารางเวรแพทย์ออกตรวจผู้ป่วยนอก
แก้ไขล่าสุด : 2021-11-23 16:46:18 (6123 คนอ่าน)
[ | ]

 

ตารางเวรแพทย์ออกตรวจนี้ ใช้เพื่อแจ้งให้ทราบบริการตรวจโรค
ในแผนกต่างๆ ของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในบางกรณี เมื่อท่านมาตรวจรักษา
สามารถสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 055682030-42 ต่อ 1100

 

คลินิกตรวจโรค

คลินิก
วัน
เวลา
ตรวจโรคทั่วไป ทุกวัน* 08:30 - 16:30 น. **
อายุรกรรม ทุกวัน*

09:00 - 12:00 น.

กุมารเวชกรรม ทุกวัน*

09:00 - 12:00 น.

ศัลยกรรมทั่วไป ทุกวัน*

09:00 - 12:00 น.

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ วันจันทร์, อังคาร และ วันพฤหัสบดี 09:00 - 16:00 น. **
วันพุธ และ วันศุกร์

09:00 - 12:00 น.

หู คอ จมูก วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 09:00 - 12:00 น.
วันพฤหัสบดี

09:00 - 16:00 น. **

ทันตกรรม ทุกวัน* 09:00 - 16:00 น. **
ทันตกรรม (นอกเวลา) วันจันทร์ วันอังคาร และวันพุธ
การรับบริการ อุดฟัน ขูดหินปูน
จะต้องส่งตรวจโควิด 19 (แบบ ATK) ก่อนรับบริการ 1 วัน
สามารถโทรนัดล่วงหน้าได้

16:30 - 20:30 น.
จิตเวช ทุกวัน*
ยกเว้นวันอังคาร เนื่องจากออกตรวจเยี่ยมชุมชน
09:00 - 12:00 น.
เวชกรรมฟื้นฟู เวชกรรมฟื้นฟู
ทุกวัน*


09:00 - 12:00 น.

กายภาพบำบัด
ทุกวัน*
วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์


08:30 - 16:30 น. **
08:30 - 15:30 น. **

จักษุ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

09:00 - 12:00 น.

กัญชา วันอังคาร

13:00 - 16:30 น.

ตรวจสุขภาพ วันจันทร์ และ วันพฤหัสบดี

08:30 - 12:00 น.

 

** = หยุดพักกลางวัน
ทุกวัน* = วันทำการปกติของโรงพยาบาลในเวลาราชการ
ไม่รวม วันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์


 

คลินิกพิเศษ

คลินิก
วัน
เวลา
วัณโรค วันจันทร์ 8:30 - 12:00 น.

วางแผนครอบครัว

วันพุธ

13:00 - 16:30 น.

สูติ-นรีเวชกรรม ทุกวัน*

09:00 - 12:00

ฝากครรภ์ วันอังคาร, วันพุธ 08:30 - 12:00 น.
ฝากครรภ์ (รายใหม่) วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ 08:30 - 12:00 น.
ความดันโลหิตสูง วันจันทร์, วันศุกร์ 13:00 - 16:30 น.
เบาหวาน วันพุธ, วันพฤหัสบดี 08:30 - 12:00 น.
ตรวจพัฒนาการเด็ก วันพฤหัสบดี, วันศุกร์ 08:30 - 12:00 น.
วัยทอง วันพุธ 13:00 - 16:30 น.
สุขภาพเด็กดี (วัคซีน) วันพฤหัสบดี 08:30 - 12:00 น.
หัวใจสีแดง, สีชมพู วันพฤหัสบดี 13:00 - 16:30 น.

 

ทุกวัน* = วันทำการปกติของโรงพยาบาลในเวลาราชการ
ไม่รวม วันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์


 

คลินิกนอกเวลาราชการ

คลินิก
วัน
เวลา
ตรวจโรคทั่วไป ทุกวัน* 16:30 - 20:30 น.
วันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08:30 - 12:30 น. และ
16:30 - 20:30 น.
ทันตกรรม วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี

16:30 - 20:30 น.

 

ทุกวัน* = วันทำการปกติของโรงพยาบาลในเวลาราชการ
ไม่รวม วันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

[ | ]


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.064658 Seconds