ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 อัตราค่ารักษาพยาบาล
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา

หน่วยงาน

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.
 แบบฟอร์มต่าง ๆ

กิจกรรมคุณภาพ
 กิจกรรม 5ส.

ศูนย์ ICT
 ระบบ Finger Scan

กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน
 ข่าว/ประกาศการย้าย
 ระเบียบ/คำสั่ง
 แบบฟอร์มเลื่อนระดับ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แผนพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการพยาบาล
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs


sahakorn srisangworn

KM srisangworn


ตารางเวรแพทย์ออกตรวจผู้ป่วยนอก
แก้ไขล่าสุด : 2022-08-29 10:58:35 (9334 คนอ่าน)
[ | ]

 

ตารางเวรแพทย์ออกตรวจนี้ ใช้เพื่อแจ้งให้ทราบบริการตรวจโรค
ในแผนกต่างๆ ของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในบางกรณี เมื่อท่านมาตรวจรักษา
สามารถสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 055682030-42 ต่อ 1100

 

คลินิกตรวจโรค (ในเวลาราชการ)

คลินิก
วัน
เวลา
คลินิกตรวจโรคทั่วไป ทุกวัน* 08:30 - 16:30 น. **
คลินิกอายุรกรรม ทุกวัน*

09:00 - 12:00 น.

คลินิกกุมารเวชกรรม ทุกวัน*

09:00 - 12:00 น.

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป ทุกวัน*

09:00 - 16:00 น. **

คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ วันจันทร์, อังคาร และ วันพฤหัสบดี 09:00 - 16:00 น. **
วันพุธ และ วันศุกร์

09:00 - 12:00 น.

คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ทุกวันจันทร์และวันพุธ

09:00 - 12:00 น.

คลินิก หู คอ จมูก วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 09:00 - 12:00 น.
วันพฤหัสบดี

09:00 - 16:00 น. **

คลินิกนอนกรน วันอังคาร (สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน)

13:00 - 16:00 น.

คลินิกทันตกรรม ทุกวัน*
การรับบริการ อุดฟัน ขูดหินปูน
จะต้องส่งตรวจโควิด 19 (แบบ ATK) ก่อนรับบริการ 1 วัน
สามารถโทรนัดล่วงหน้าได้

09:00 - 16:00 น. **
คลินิกจิตเวช ทุกวัน*
ยกเว้นวันอังคาร เนื่องจากออกตรวจเยี่ยมชุมชน
09:00 - 12:00 น.
คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู
ทุกวัน*


09:00 - 12:00 น.

คลินิกกายภาพบำบัด
ทุกวัน*
วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์


08:30 - 16:30 น. **
08:30 - 15:30 น. **

คลินิกจักษุ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

09:00 - 12:00 น.

คลินิกกัญชาทางการแพทย์ วันอังคาร

13:00 - 16:30 น.

คลินิกตรวจสุขภาพ วันจันทร์ และ วันพฤหัสบดี

08:30 - 12:00 น.

 

** = หยุดพักกลางวัน
ทุกวัน* = วันทำการปกติของโรงพยาบาลในเวลาราชการ
ไม่รวม วันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์


 

คลินิกพิเศษ (ในเวลาราชการ)

คลินิก
วัน
เวลา

คลินิกวัณโรค

วันจันทร์

8:30 - 12:00 น.

คลินิกวางแผนครอบครัว วันพุธ 13:00 - 16:30 น.

คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม

ทุกวัน*

09:00 - 12:00 น.

คลินิกมะเร็งนรีเวช วันอังคาร

13:00 - 16:00 น.

คลินิกฝากครรภ์ วันอังคาร, วันพุธ 08:30 - 12:00 น.
คลินิกฝากครรภ์ (รายใหม่) วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ 08:30 - 12:00 น.
คลินิกความดันโลหิตสูง วันจันทร์, วันศุกร์ 13:00 - 16:30 น.
คลินิกเบาหวาน วันพุธ, วันพฤหัสบดี 08:30 - 12:00 น.
คลินิกตรวจพัฒนาการเด็ก วันพฤหัสบดี, วันศุกร์ 08:30 - 12:00 น.
คลินิกวัยทอง วันพุธ 13:00 - 16:30 น.
คลินิกสุขภาพเด็กดี (วัคซีน) วันพฤหัสบดี 08:30 - 12:00 น.
คลินิกหัวใจสีแดง, สีชมพู วันพฤหัสบดี 13:00 - 16:30 น.

 

ทุกวัน* = วันทำการปกติของโรงพยาบาลในเวลาราชการ
ไม่รวม วันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์


 

คลินิกตรวจโรค (นอกเวลาราชการ)

คลินิก
วัน
เวลา
คลินิกตรวจโรคทั่วไป (นอกเวลา) ทุกวัน* 16:30 - 20:30 น.
วันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08:30 - 12:30 น. และ
16:30 - 20:30 น.
คลินิกทันตกรรม (นอกเวลา) วันจันทร์ วันอังคาร และวันพุธ
การรับบริการ อุดฟัน ขูดหินปูน
จะต้องส่งตรวจโควิด 19 (แบบ ATK) ก่อนรับบริการ 1 วัน
สามารถโทรนัดล่วงหน้าได้

16:30 - 20:30 น.
คลินิกพิเศษเฉพาะทาง SMC (นอกเวลา) คลินิกหู คอ จมูก
วันอังคาร


17:00 - 19:00 น.

คลินิกนอนกรน
วันอังคาร


17:00 - 19:00 น.

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
วันจันทร์ และวันอังคาร


17:00 - 19:00 น.

คลินิกจักษุ (ตา)
วันจันทร์ และวันอังคาร


17:00 - 19:00 น.

คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม
วันจันทร์


17:00 - 19:00 น.

คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
วันจันทร์


17:00 - 19:00 น.

คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
วันอังคาร


17:00 - 19:00 น.

 

ทุกวัน* = วันทำการปกติของโรงพยาบาลในเวลาราชการ
ไม่รวม วันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

[ | ]


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.065673 Seconds