ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 อัตราค่ารักษาพยาบาล
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา

หน่วยงาน

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.
 แบบฟอร์มต่าง ๆ

กิจกรรมคุณภาพ
 กิจกรรม 5ส.

ศูนย์ ICT
 ระบบ Finger Scan

กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน
 ข่าว/ประกาศการย้าย
 ระเบียบ/คำสั่ง
 แบบฟอร์มเลื่อนระดับ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แผนพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการพยาบาล
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs
รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


กำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต 2553
แก้ไขล่าสุด : 2010-01-21 13:20:35 (300 คนอ่าน)
[ | ]

มกราคม
พฤหัสฯ
 7 ม.ค. 53
พฤหัสฯ
 14 ม.ค. 53
พฤหัสฯ
 21 ม.ค. 53
จันทร์
 25 ม.ค. 53
พฤหัสฯ
 28 ม.ค. 53
   
รร.เมืองเชลียง อ.ศรีนคร อ.ทุ่งเสลี่ยม รร.ศรีนคร เทศบาลต.ศรีสัชนาลัย
กุมภาพันธ์
จันทร์
 1 ก.พ. 53
พฤหัสฯ
 4 ก.พ. 53
 
จันทร์
 15 ก.พ. 53
พฤหัสฯ
 18 ก.พ. 53
   
ว.การอาชีพศรีสำโรง ว.การอาชีพศรีสัชนาลัย   รร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ รร.ชัยมงคลพิทยา
มีนาคม
พุธ
 3 มี.ค. 53
 
พฤหัสฯ
 18 มี.ค. 53
พฤหัสฯ
 25 มี.ค. 53
     
บ.การบินกรุงเทพฯ   อ.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสำโรง
เมษายน  
พฤหัสฯ
 8 เม.ย. 53
 
พฤหัสฯ
 22 เม.ย. 53
จันทร์
 26 เม.ย. 53
พฤหัสฯ
 29 เม.ย. 53
 
  อ.ศรีนคร   เทศบาลต.ศรีสัชนาลัย วัดสบู อ.ทุ่งเสลี่ยม
พฤษภาคม งด 2 สัปดาห์
จันทร์
 17 พ.ค. 53
พฤหัสฯ
 20 พ.ค. 53
พฤหัสฯ
 24 พ.ค. 53
พฤหัสฯ
 27 พ.ค. 53
จันทร์
 31 พ.ค. 53
 
        รร.ศรีนคร        รร.เมืองเชลียง ว.การอาชีพศรีสัชนาลัย รร.บ้านไร่พิทยา ว.การอาชีพศรีสำโรง
มิถุนายน
พฤหัสฯ
 3 มิ.ย. 53
จันทร์
 7 มิ.ย. 53
พฤหัสฯ
 10 มิ.ย. 53
พุธ
 16 มิ.ย. 53
พฤหัสฯ
 17 มิ.ย. 53
พฤหัสฯ
 24 มิ.ย. 53
 
รร.สวรรค์อนันต์ รร.ทุ่งเสลี่ยม รร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อ.ศรีสัชนาลัย รร.ชัยมงคลพิทยา อ.ศรีสำโรง
กรกฎาคม  
พฤหัสฯ
 8 ก.ค. 53
พฤหัสฯ
 15 ก.ค. 53
พุธ
 21 ก.ค. 53
     
  อ.ศรีนคร บ.การบินกรุงเทพฯ เทศบาลต.ศรีสัชนาลัย
สิงหาคม
พฤหัสฯ
 5 ส.ค. 53
พุธ
 11 ส.ค. 53
พฤหัสฯ
 19 ส.ค. 53
อังคาร
 24 ส.ค. 53
พฤหัสฯ
 26 ส.ค. 53
   
อ.ทุ่งเสลี่ยม       รร.ศรีนคร        รร.เมืองเชลียง ว.การอาชีพศรีสัชนาลัย รร.บ้านไร่พิทยา
กันยายน
พุธ
 1 ก.ย. 53
พฤหัสฯ
 2 ก.ย. 53
จันทร์
 6 ก.ย. 53
พฤหัสฯ
 9 ก.ย. 53
พฤหัสฯ
 16 ก.ย. 53
พฤหัสฯ
 23 ก.ย. 53
 
ว.การอาชีพศรีสำโรง รร.สวรรค์อนันต์ รร.ทุ่งเสลี่ยม รร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อ.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสำโรง
ตุลาคม
พฤหัสฯ
 7 ต.ค. 53
พฤหัสฯ
 14 ต.ค. 53
พฤหัสฯ
 21 ต.ค. 53
พฤหัสฯ
 28 ต.ค. 53
     
 อ.ศรีนคร บ.การบินกรุงเทพฯ เทศบาลต.ศรีสัชนาลัย รร.ชัยมงคลพิทยา
พฤศจิกายน
พุธ
 3 พ.ย. 53
พฤหัสฯ
 11 พ.ย. 53
พฤหัสฯ
 18 พ.ย. 53
พฤหัสฯ
 25 พ.ย. 53
จันทร์
 29 พ.ย. 53
   
อ.ทุ่งเสลี่ยม       รร.ศรีนคร        รร.เมืองเชลียง รร.บ้านไร่พิทยา ว.การอาชีพศรีสัชนาลัย
ธันวาคม
พฤหัสฯ
 2 ธ.ค. 53
พฤหัสฯ
 9 ธ.ค. 53
พุธ
 15 ธ.ค. 53
พฤหัสฯ
 16 ธ.ค. 53
พฤหัสฯ
 23 ธ.ค. 53
   
รร.สวรรค์อนันต์ รร.ทุ่งเสลี่ยม ว.การอาชีพศรีสำโรง อ.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสำโรง
[ | ]


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.065144 Seconds