ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 อัตราค่ารักษาพยาบาล
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา

หน่วยงาน

 

ศูนย์ ICT
 ระบบ Finger Scan

กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน
 ข่าว/ประกาศการย้าย
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แผนพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการพยาบาล
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs
รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


Moph_e_book
แก้ไขล่าสุด : 2004-10-04 14:25:36 (35461 คนอ่าน)
[ | ]


รายชื่อหนังสืออิเลคโทรนิคจากกระทรวงสาธารณสุข( E-Book From Ministry of Health ) 


การดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคความดันโลหิตสูง 05-Dec-2003 05:07 1.6M
การพยาบาลโรคความดันโลหิตสูง 27-Dec-2003 10:45 1.8M
การพยาบาลโรคเบาหวาน 27-Dec-2003 11:41 5.9M
การออกกำลังกายกับโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานและโรคหัวใจขาดเลือด 27-Dec-2003 12:15 1.5M
ปฏิสัมพันธ์ของครอบครัวและชุมชนกับการเจ็บป่วยเรื้อรัง 27-Dec-2003 12:46 2.3M
พฤติกรรมการบริโภคยาเสพติด 18-Dec-2003 11:52 1.4M
พฤติกรรมการบริโภคสุรา 21-Dec-2003 14:56 1.4M
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 05-Dec-2003 09:30 4.7M
พฤติกรรมการออกกำลังกาย 05-Dec-2003 10:22 1.1M
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน 21-Dec-2003 15:41 1.6M
พฤติกรรมความเครียด 05-Dec-2003 10:39 8.7M
พฤติกรรมทางเพศ 17-Dec-2003 14:09 2.3M
พัฒนาทักษะชีวิต 04-Dec-2003 11:20 3.4M
ยาสูบกับคนไทย 21-Dec-2003 15:28 8.0M
วัณโรคในผู้ใหญ่ 02-Apr-2004 19:55 91K
วิถีชีวิตไทย 05-Dec-2003 08:15 1.0M
สุขภาพหัวใจไวน์ 03-Aug-2003 15:35 19M
สุขศึกษากับโรคความดันโลหิตสูง 27-Dec-2003 11:43 1.8M
สุขศึกษากับโรคเบาหวาน 27-Dec-2003 12:10 2.4M
หลักการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพโดยทั่วไป 02-Apr-2004 19:57 196K
อาหารกับโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานและโรคหัวใจขาดเลือด 27-Dec-2003 07:33 3.9M
เทคนิคการดูแลรักษาโรคหัวใจขาดเลือด 26-Dec-2003 14:17 1.6M
เทคนิคการดูแลรักษาโรคเบาหวาน 26-Dec-2003 13:41 2.0M
แนวทางการดูแลความดันโลหิตสูงในประเทศไทย 02-Jan-2004 15:25 5.7M
แนวทางการดูแลความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป 16-Jan-2004 05:44 685K
แนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน2543 05-Jan-2004 11:26 1.1M
แนวทางการดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูง2542 25-Dec-2003 13:18 1.1M
แนวพัฒนากิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพระบบไหลเวียนเลือด 03-Dec-2003 08:12 3.3M
โครงการชุมชนปลอดภัย2539 05-Dec-2003 04:57 800K
โรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานและโรคหัวใจขาดเลือดกับการปฏิบัตืตัว 27-Dec-2003 10:20 3.4M
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 02-Apr-2004 19:00 414K
โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน 02-Apr-2004 19:08 192K
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 02-Apr-2004 19:16 340K
โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 02-Apr-2004 19:28 858K
โรคติดต่อนำโดยแมลง 02-Apr-2004 19:19 156K
โรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ 02-Apr-2004 19:30 354K
โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก 02-Apr-2004 19:04 209K
โรคหนอนพยาธิ 02-Apr-2004 19:42 1.0M
โรคอุจาระร่วง 04-Apr-2004 17:57 164K
โรคเรื้อน 02-Apr-2004 19:40 145K
โรคเอดส์ 02-Apr-2004 19:53 168K
โรคไม่ติดต่อ 02-Apr-2004 20:02 684K

 

 

 

[ | ]


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.079387 Seconds