ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

หน่วยงาน

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.
 แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.

กิจกรรมคุณภาพ
 กิจกรรม 5ส.

ศูนย์ ICT
 ข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือ (หน่วยงาน)
 ข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือ (รายคน)
 ระบบคำขอออนไลน์
 แจ้งปัญหาระบบคอมพิวเตอร์

กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน
 ข่าว/ประกาศการย้าย
 ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR
 ระเบียบ/คำสั่ง
 แบบฟอร์มเลื่อนระดับ
 แบบฟอร์มอื่น ๆ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แผนพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการพยาบาล
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs

KM srisangworn

sahakorn srisangworn


การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก
แก้ไขล่าสุด : 2015-07-02 13:39:09 (64555 คนอ่าน)
[ | ]

การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก (Avian Influenza in Human)
ในคนและมาตรการป้องกันควบคุมโรค
สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗

 

new แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย และการดูแลรักษาผู้ป่วยไข้หวัดนก

 • การเก็บ nasopharyngeal swab
 • การใช้และถอดเครื่องป้องกัน
 •  

   

   หัวข้อย่อย :

  I เหตุผลความจำเป็น
  II วัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวังโรค
  III นิยามไข้หวัดนกในคน
  IV การส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการ
  V แนวปฎิบัติการเฝ้าระวังสอบสวนโรค
  VI การรายงานผู้ป่วย
  VII การให้สุขศึกษา
  VIII การรักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาล
  IX การควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนกในกลุ่มผู้กําจัดสัตว์ป่วย
  X ด้านการสั่งการและกํากับดูแล
  ภาคผนวก ๑ ตารางสรุปมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกในคน
  ภาคผนวก ๒ แบบรายงานประจําวัน (Daily report)
  ภาคผนวก ๓ แนวทางการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในคน
  แนวทางปฎิบัติการเฝ้าระวังไข้หวัดนก อำเภอศรีสำโรง
  แนวทางปฎิบัติเรื่องไข้หวัดนก โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

  [ | ]


  Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

  โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
  อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

  Powered by the AutoTheme HTML Theme System
  Page created in 0.075114 Seconds