ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs
รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


หัวข้อหลัก > HA : ย้อนกลับ
 
แจ้งผลการประเมินตามบันไดขั้นที่๑ สู่ HA

เมื่อ วันพุธ 27 ตุลาคม 2004 - 15:27 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 5135 คนอ่าน  หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

HA
ตามที่ผู้แทนของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ได้เข้าเยี่ยมโรงพยาบาลศรีสังวร และประเมินการปฎิบัติตามบันไดขั้นที่ ๑ สู่ HA เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ นั้น คณะผู้ตรวจเยี่ยมสำรวจพบว่าทีมงานของโรงพยาบาลมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ มีการวางแผนปฎิบัติที่เป็นมาตรฐานในระบบงานต่างๆ มีคามร่วมมือระหว่างหน่วยงานและวิชาชีพมีกิจกรรมทบทวนทางคลีนิกในลักษณะสหสาขาวิชาชีพในรูปแบบต่างๆ ทำให้แต่ละวิชาชีพได้ใช้ความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน ตลอดจนมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรต่างๆในพื้นที่และชุมชน
สถาบันพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรมอบกิตติกรรมประกาศต่อความสำเร็จในการปฎิบัติิตามบันไดขั้นที่ ๑ สู่ HA ให้แก่ โรงพยาบาลศรีสังวร ทั้งนี้ สถาบันฯจะมอบกิตติกรรมประกาศให้แก่ท่านในโอกาสต่อไป
สถาบันฯขอเป็นกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องของโรงพยาบาล อันจะเป็นหลักประกันว่าผู้รับบริการจะได้รับบริการที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 
· ข้อมูลเพิ่มเติม HA
· เสนอข่าวโดย Admin


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด HA:
เทคนิคการพัฒนาคน

บทความต่อไป: บทบาทของผู้ป่วยในการป้องกันความพลั้งพลาดทางการแพทย์
 คำเฉพาะประจำสัปดาห์: 
แจ้งผลการประเมินตามบันไดขั้นที่๑ สู่ HA | เรียกเข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน | 0 ความเห็น
คะแนนอย่างต่ำ
ความเห็นเป็นของผู้ส่งเข้ามา ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเห็นนั้นๆได้


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.165464 Seconds