ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsรายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


หัวข้อหลัก > ข่าวสารทั่วไป : ย้อนกลับ
 
กรมสุขภาพจิตเตือนสติอย่าแตกแยก ชี้ความนิยมพรรคการเมือง-บุคคลมาแล้วก็ไป

เมื่อ วันจันทร์ 23 กรกฎาคม 2007 - 14:58 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 6248 คนอ่าน  หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

ข่าวสารทั่วไปรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตเตือนอย่าให้ความคิดเห็นที่แตกต่างทางการเมืองก่อความแตกแยก ระบุความนิยมในพรรคการเมือง ตัวบุคคลมาแล้วก็ไป เปลี่ยนแปลงได้ ย้ำให้ตั้งสติอย่าตื่นเต้นเกินไป ถือว่าสถานการณ์ปัจจุบันไม่ปกติต้องปรับตัวให้เหมาะสม

 

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่หลายกลุ่มมีความคิดเห็นแตกต่างกันจนนำไปสู่ความรุนแรงในการสลายม็อบภายหลังเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำเครือข่ายญาติผู้ป่วยจิตเวชครั้งที่ 2 เรื่อง “ตลาดความรู้สร้างกำลังใจและให้โอกาส” ว่าการมีความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ แตกต่างกันมิใช่ความแตกแยก ขอให้แยกสองเรื่องนี้ออกจากกัน แม้มีความเห็นแตกต่างกัน แต่ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวยังดีเกื้อหนุนต่อกันอย่างยาวนาน ขณะที่ความนิยมพรรคการเมืองพรรคนั้นพรรคนี้ ไม่เอาคนนั้นคนนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็จากไป เป็นทัศนคติค่านิยมที่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราว มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อย่าให้ความแตกต่างมาสร้างความแตกแยกในครอบครัว

“การเมือง เศรษฐกิจที่รัดตัวเป็นปัจจัยภายนอกตัวเรา ถ้าคนเราอยู่ในสถานการณ์ที่บีบคั้นหลายเรื่อง ถ้าตื่นเต้นตกใจมากเกินไปจะขาดสติในการดูแลเรื่องราวต่าง ๆให้รอบด้าน ชัดเจนสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องนอกตัวเรา ถ้าเราค่อย ๆ ดู ค่อย ๆฟังแล้วประเมินสถานการณ์ ปรับตัวอย่างเหมาะสมจะดีขึ้น เรื่องที่เกิดขึ้นไม่อยากให้ตื่นเต้นตระหนกเกินไปนัก พยายามเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาของสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ควรพูดคุยหารือกันเพื่อปรับตัวไปในทางที่เหมาะสม” นพ.วชิระ กล่าว

นพ.วชิระได้กล่าวถึงสิทธิทางการเมืองของผู้ป่วยทางจิต ว่ารัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่า บุคคลวิกลจริตไม่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ซึ่งคำว่า “บุคคลวิกลจริต” มีความหมายกว้างมากและให้นิยามยาก สมัยก่อนคนป่วยไม่ได้รับการรักษา ป่วยแล้วก็ป่วยเลย แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีทันสมัย มียารักษาโรคทางจิตครอบคลุมมากขึ้น คนที่เคยป่วยได้รับการรักษาต่อเนื่องมีโอกาสหายได้ อยากให้รัฐธรรมนูญบัญญัติให้สอดคล้องกับแนวโน้มใหม่ของสังคมด้วย

นายสมปอง เกิดแสง ประธานสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต กล่าวว่า แกนนำเครือข่ายญาติผู้ป่วยจิตเวชมี 35 เครือข่ายทั่วประเทศ โรคทางจิตเวชต้องรักษาอย่างต่อเนื่องและใช้เวลานาน เครือข่ายญาติฯ จึงเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ผู้ป่วยจิตเวชได้รับยาได้รับการรักษาที่เหมาะสมต่อเนื่อง การสัมมนาระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคมเป็นโอกาสดีที่แต่ละเครือข่ายจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบ รู้จักสิทธิของผู้ป่วยจิตเวช สร้างโอกาสให้กับผู้ป่วย และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

 ข้อมูลจาก :
ผู้จัดการออนไลน์
คอลัมน์หน้าแรกคุณภาพชีวิต
หัวข้อสุขภาพ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2550

 
บทความต่อไป: ชี้แม่บ้านไทยเครียด เผชิญวิกฤตชีวิต!
 คำเฉพาะประจำสัปดาห์: 
กรมสุขภาพจิตเตือนสติอย่าแตกแยก ชี้ความนิยมพรรคการเมือง-บุคคลมาแล้วก็ไป | เรียกเข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน | 0 ความเห็น
คะแนนอย่างต่ำ
ความเห็นเป็นของผู้ส่งเข้ามา ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเห็นนั้นๆได้


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.140466 Seconds