ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsรายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


หัวข้อหลัก > ข่าวสารทั่วไป : ย้อนกลับ
 
กรมบัญชีกลางกระตุ้น ขรก.ยื่นเกษียณก่อน 15ก.ย

เมื่อ วันศุกร์ 27 กรกฎาคม 2007 - 10:57 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 7352 คนอ่าน  หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

ข่าวสารทั่วไปกรมบัญชีกลางกระตุ้น ขรก.ยื่นเกษียณก่อน 15 ก.ย. ปรับเบิกจ่ายบำเหน็จ-บำนาญเร็วขึ้น

กรมบัญชีกลางปรับขั้นตอนการเบิกจ่ายบำเหน็จข้าราชการให้เร็วขึ้น กระตุ้นให้ ขรก.ที่จะเกษียณยื่นเรื่องต้นสังกัดและให้ส่งถึงกรมบัญชีกลางภายใน 15 ก.ย. เพื่อที่จะโอนเงินให้ 100% ภายในเดือน ต.ค. ไม่ต้องแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด เหมือนที่ผ่านมา

นายมนัส แจ่มเวหา รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการของกรมบัญชีกลาง เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ว่า ที่ประชุมมีมติให้เลือกเรื่องการเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญเป็นประเด็นการพัฒนาระบบราชการ โดยปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการทำงานให้มีความสะดวกรวดเร็ว

นายมนัสกล่าวว่า ที่ผ่านมาการสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญให้แก่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการพร้อมกันในเดือนตุลาคมของทุกปีประมาณ 16,000 คน กรมบัญชีกลางสั่งจ่ายได้ภายในเดือนตุลาคมของทุกปีเพียงร้อยละ 50 ที่เหลือสั่งจ่ายได้ในเดือนพฤศจิกายน เช่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวนทั้งสิ้น 16,378 คน โดยได้อนุมัติสั่งจ่ายเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2549 แต่โอนเงินเข้าบัญชีในเดือนตุลาคม 2549 จำนวน 8,407 คน คิดเป็นร้อยละ 51 ของจำนวนผู้ที่เกษียณราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 เนื่องจากส่วนราชการยังไม่ยื่นเรื่องขอรับมา มีปัญหาเรื่องรอคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน รวมถึงปัญหาขั้นตอนการทำงานของกรมบัญชีกลาง เป็นต้น

"ปีนี้กรมบัญชีกลางจะเร่งรัดให้ส่วนราชการยื่นคำขอรับเข้ามาเร็วขึ้น และกรมบัญชีกลางจะอนุมัติสั่งจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ โดยใช้เงินเดือนที่เลื่อนคนละครึ่งขั้นจากเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550 ไปก่อน แล้วจะปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับคำสั่งที่ถูกต้องในเดือนถัดไป เป็นการปรับระบบการทำงานเพื่อให้ผู้ที่เกษียณอายุราชการได้รับเงินบำเหน็จบำนาญต่อเนื่องจากเงินเดือน ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในการไม่ได้รับเงินต่อเนื่อง" นายมนัสกล่าว

ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 จะมีข้าราชการเกษียณอายุราชการ จำนวน 15,193 คน ยื่นเรื่องเข้ามาแล้วจำนวน 7,266 คน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,112 ล้านบาท ได้อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 จำนวน 5,915 คน เป็นจำนวนเงิน 903 ล้านบาท

นายมนัสกล่าวว่า ขอให้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ทุกคน รีบยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญกับส่วนราชการต้นสังกัด และขอให้ส่วนราชการต้นสังกัดเร่งส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 15 กันยายน 2550 เพื่อกรมบัญชีกลางจะอนุมัติสั่งจ่ายและโอนเงินเข้าบัญชีได้ทันภายในเดือนตุลาคม 2550 กรมบัญชีกลางตั้งเป้าหมายให้เจ้าหน้าที่ของกรมสั่งจ่ายและโอนเงินเข้าบัญชีแก่ผู้รับบำนาญทุกคนทันภายในเดือนตุลาคม 2550 และจะพยายามให้แนวปฏิบัติสำหรับทุกปี

ข้อมูลจาก :
หนังสือพิมพ์มติชน
คอลัมน์ข่าวหน้า 1
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ปีที่ 30 ฉบับที่ 10730 หน้า 1

 
บทความต่อไป: สธ.ทุ่มงบฯ7ล.สร้างอาชีพ ปั้น ผช.พยาบาล 305 คน
 คำเฉพาะประจำสัปดาห์: 
กรมบัญชีกลางกระตุ้น ขรก.ยื่นเกษียณก่อน 15ก.ย | เรียกเข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน | 0 ความเห็น
คะแนนอย่างต่ำ
ความเห็นเป็นของผู้ส่งเข้ามา ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเห็นนั้นๆได้


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.116046 Seconds