ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsรายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


หัวข้อหลัก > ข่าวสารทั่วไป : ย้อนกลับ
 
สธ. ชวนคนไทย "บริจาคอวัยวะถวายในหลวง"

เมื่อ วันพุธ 01 สิงหาคม 2007 - 14:07 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 7593 คนอ่าน  หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

ข่าวสารทั่วไปสภากาชาดไทย-สธ.-สปสช.-สสส. ชวนคนไทย “บริจาคอวัยวะถวายในหลวง” ต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์ หนึ่งร่างกายอาจช่วยได้ถึง 7 ชีวิต แต่คนไทยบริจาคอวัยวะน้อย ปี 50 ได้ปลูกถ่ายไม่ถึง 5% อีกกว่า 2 พันชีวิตรอความหวัง เหตุกลัวชาติหน้าเกิดมาไม่ครบ 32 ผู้ป่วยรอไม่ไหวตายแล้ว 380 คนที่ลานห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน สภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดโครงการ “บริจาคอวัยวะถวายในหลวง”

โดย นพ.มรกต กรเกษม รมช.สาธารณสุข กล่าวว่า มีผู้ป่วยรอรับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายอวัยวะเพิ่มมากขึ้น เพราะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาผู้ป่วยที่อวัยวะสำคัญเสื่อมสภาพ แต่ปัญหาคือการขาดแคลนอวัยวะ แต่ละปีคาดมีผู้เสียชีวิตที่สามารถบริจาคอวัยวะได้เกือบ 2,000 คน

ดังนั้นเพื่อช่วยชีวิตพี่น้องชาวไทยด้วยกัน ให้มีอวัยวะเพียงพอต่อการปลูกถ่าย จัดสรรอวัยวะที่ได้รับบริจาคอย่างเสมอภาค ไม่มีการซื้อขายอวัยวะ และเหนือสิ่งอื่นใดคือร่วมกันทำความดีในวโรกาสอันเป็นมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธ.ค. 2550 สภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สปสช. และ สสส. จึงจัดโครงการ "บริจาคอวัยวะถวายในหลวง" เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมบริจาคอวัยวะ ถวายเป็นพระราชกุศล “ไตเป็นอวัยวะที่มีผู้รอรับการปลูกถ่ายมากที่สุด ส่วนหนึ่งมาจากโรคไต มีเครื่องฟอกไตที่ช่วยต่อเวลาให้รอต่อไปได้นานเท่าที่ผู้ป่วยสามารถไปฟอกได้ แต่อวัยวะอื่นๆ ไม่อาจฟอกรอได้ เมื่อถึงเวลาหนึ่งที่อวัยวะนั้นๆเสื่อม ผู้ป่วยก็ต้องเสียชีวิตไป ซึ่งมีผู้เสียชีวิตระหว่างรอรับอวัยวะแล้ว 380 คน ขณะที่ผู้ได้รับการปลูกถ่ายหัวใจรายหนึ่ง มีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวจนถึงปัจจุบันก็ 20 ปีแล้ว ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะร่วมรณรงค์ในโครงการนี้อย่างเต็มที่ โดยจะพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้เรื่องการบริจาคอวัยวะ เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชน”นพ.มรกต กล่าว

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย กล่าวถึงบทบาทของสภากาชาดไทยในการรับบริจาคอวัยวะว่า เนื่องจากความก้าวหน้าทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกถ่ายอวัยวะซึ่งเป็นการช่วยเหลือมนุษย์ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้เป็นผู้นำในการปลูกถ่ายตับและหัวใจสำเร็จเป็นรายแรกของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2530 ดังนั้น เพื่อให้การรับบริจาคอวัยวะสำหรับการปลูกถ่ายเป็นไปตามระบบที่ถูกต้องและเป็นธรรมตามหลักปฏิบัติสากลในทางการแพทย์

สภากาชาดไทยจึงได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ซึ่งเป็นแห่งแรกในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ได้ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้วันที่ 2 เมษายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ เป็นวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย นายแผน กล่าวอีกว่า ตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมา ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ได้ทำการรณรงค์การบริจาคอวัยวะมาอย่างต่อเนื่องตราบจนถึงปัจจุบัน ได้มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะหลังจากเสียชีวิตแล้ว 436,365 คน

แต่ถึงกระนั้นก็ดี ก็ยังประสบปัญหาการขาดแคลนอวัยวะอยู่ ซึ่งภาวะการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นทั่วทุกประเทศที่มีการปลูกถ่ายอวัยวะ ดังจะเห็นได้ว่าในขณะนี้ (30 มิถุนายน 2550) มีผู้รอรับอวัยวะถึง 2,238 คน แต่มีผู้ป่วยเพียง 107 คน หรือ 4.8% เท่านั้นที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ ยังมีผู้ป่วยอีก 2,131 คน ที่รอคอยความหวังที่จะได้รับชีวิตใหม่ อวัยวะ 3 อันดับแรกที่มีผู้รอรับการบริจาคมากที่สุด คือ
1.ไต 1,848 ราย มีผู้ได้รับการปลูกถ่ายไต 114 ราย หรือ 6.2%
2.ตับ 231 ราย มีผู้ได้รับการปลูกถ่ายตับ 24 ราย หรือ 10.4%
3.หัวใจและปอด 49 ราย มีผู้ได้รับการปลูกถ่ายเพียง 5 ราย หรือ 10.2% และมีผู้รอรับการบริจาคตับอ่อน 4 ราย แต่ยังไม่มีใครได้รับการปลูกถ่าย

นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการสสส. กล่าวว่า การที่มีผู้บริจาคอวัยวะจำนวนน้อย ส่วนหนึ่งเกิดจากความเชื่อที่เกรงว่า หากบริจาคแล้วเมื่อเกิดใหม่ในชาติหน้า จะมีอวัยวะไม่สมบูรณ์ ซึ่งไม่มีเหตุผลจะเป็นเช่นนั้น ตรงกันข้ามการบริจาคอวัยวะคือการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ โดย 1 ร่างกายที่สมบูรณ์อาจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ถึง 7 ชีวิต โดยนำ 1 หัวใจ 1 ตับ 1 ตับอ่อน 2 ปอด และ 2 ไต ไปปลูกถ่ายได้ การปลูกถ่ายอวัยวะเป็นแนวทางเอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพประการหนึ่ง ที่จะทำให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งทางกาย จิตใจ และสังคม เพราะเมื่อเชื่อว่า

การบริจาคอวัยวะคือการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ผู้บริจาคย่อมดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ให้ร่างกายสมบูรณ์พร้อมสำหรับทำการบุญที่ยิ่งใหญ่ โดยสสส.ได้จัดทำคู่มือสร้างเสริมสุขภาพแจกผู้บริจาคอวัยวะ ทั้งนี้ยังมีประชาชนจำนวนมากที่ไม่ทราบขั้นตอนการบริจาค โดยนอกจากสอบถามได้ที่หมายเลข 1666 แล้ว จะมีเอกสารจัดวางที่สถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ สถานีบริการน้ำมันบางจาก ปตท. ร้านสะดวกซื้อวีช้อป ไทยช้อป ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และเสรีเซ็นเตอร์

พญ.เรณู ศรีสมิต ที่ปรึกษาอาวุโส สปสช. กล่าวว่า โรคไตวาย โรคหัวใจ เป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง การรักษาที่ดีที่สุดคือ การปลูกถ่ายอวัยวะ สปสช. จึงสนับสนุนงบประมาณ 20 ล้านบาท เพื่อพัฒนาระบบการรับบริจาคอวัยวะของรพ.ศูนย์ทั่วประเทศ จำนวน 24 แห่ง และเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรับบริจาคอวัยวะ โดยตั้งเป้าหมายจะนำอวัยวะจากผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้ป่วยสมองตายจำนวน 200 ราย ไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยที่รอคอยได้ประมาณ 500 ราย ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน เสมอภาค เท่าเทียมกัน และได้รับความสะดวกในการรับบริการสาธารณสุขที่จำเป็น

ข้อมูลจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ภาพประกอบจาก สสส.
 
บทความต่อไป: กรมบัญชีกลางกระตุ้น ขรก.ยื่นเกษียณก่อน 15ก.ย
 คำเฉพาะประจำสัปดาห์: 
สธ. ชวนคนไทย "บริจาคอวัยวะถวายในหลวง" | เรียกเข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน | 0 ความเห็น
คะแนนอย่างต่ำ
ความเห็นเป็นของผู้ส่งเข้ามา ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเห็นนั้นๆได้


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.140199 Seconds