ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsรายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


หัวข้อหลัก > ข่าวสารทั่วไป : ย้อนกลับ
 
สธ. ทุ่มงบ 134 ล้านบาท ฝังรากฟันเทียมผู้สูงอายุ

เมื่อ วันพุธ 08 สิงหาคม 2007 - 13:39 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 7545 คนอ่าน  หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

ข่าวสารทั่วไปสธ. ทุ่มงบ 134 ล้านบาท ฝังรากฟันเทียมผู้สูงอายุ 10,000 รายฟรี เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาในหลวง

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการฝังรากฟันเทียมรุ่นเมดอินไทยแลนด์ ให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสันกระดูกขากรรไกรยุบตัว ใส่ฟันเทียมแล้วหลุดง่าย ตั้งเป้า 10,000 ราย ใช้งบประมาณ 130 ล้านบาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (7 สิงหาคม 2550) นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีมอบโล่ให้สถานบริการนำร่อง ในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ สถาบันทันตกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง และโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ เป็นความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการบริการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม ส่วนกระทรวงวิทย์ฯ ดำเนินการผลิตรากฟันเทียมสนับสนุน

นายแพทย์ปราชญ์ กล่าวว่า สำหรับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมในโครงการนี้ จะคัดเลือกจากผู้สูงอายุ 80,000 รายทั่วประเทศ ในโครงการฟันเทียมพระราชทานของกระทรวงสาธารณสุข แต่มีปัญหาฟันเทียมหลุดง่าย เนื่องจากสันกระดูกขากรรไกรมีการละลายตัว ทำให้กระดูกขากรรไกแบนราบ ไม่สามารถรับกับร่องเหงือกเทียมได้ ทำให้ฟันปลอมเทียม ไม่สามารถใช้บดเคียวอาหารให้ได้ดี จึงต้องใช้วิธีการฝังรากฟันเทียมบริเวณขากรรไกรด้านล่าง 2 จุดเสริมให้ เพื่อเป็นตัวช่วยยึดฟันเทียมให้ติดแน่นขึ้น โดยมีเป้าหมายดำเนินการ 10,000 ราย รายละ 2 ราก รวม 20,000 ราก ระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี เริ่มตั้งแต่ตุลาคม 2550 ถึงเดือนกันยายน 2552 ใช้งบประมาณรวม 134 ล้านกว่าบาท

ในปีแรกนี้ จะนำร่องฝังรากฟันเทียมในผู้สูงอายุ จำนวน 30 ราย ในทุกภาค โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ทำการสำรวจ คัดเลือกสถานพยาบาล ที่มีความพร้อม 7 แห่ง และจัดอบรมทันตแพทย์ในการใส่รากฟันเทียมไปแล้ว ประกอบด้วย
ภาคกลาง ที่สถาบันทันตกรรม
ภาคเหนือ ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ภาคตะวันออก ที่โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี
ภาคใต้ ที่โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่
เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2550 ถึงเดือนธันวาคม 2550 นี้ จากนั้นในปี 2551-2552 จะขยายบริการในสถานบริการ ทั้งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะทันตแพทยศาสตร์ รวม 30 แห่ง ให้บริการครบตามเป้าหมาย

นายแพทย์ชาตรี บานชื่น อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การฝังรากฟันเทียม เป็นเทคโนโลยีด้านทันต กรรมขั้นสูง ต้องทำโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่ผ่านมาต้องนำเข้ารากฟันเทียมจากต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายสูงถึงรากละ 50,000-120,000 บาท ทำให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องรากฟันเข้าถึงบริการได้น้อย โดยโครงการนี้จะใช้รากฟันเทียมที่ผลิตในไทย โดยศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง(ADTEC) และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) กระทรวงวิทยาศาสตร์ มีคุณภาพดีได้มาตรฐานสากลราคา 5,000 บาท ถูกกว่าต่างประเทศ เกือบ 10 เท่าตัว ช่วยให้ผู้สูงอายุไทยที่ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังช่วยประหยัดงบประมาณในการนำเข้ารากฟันเทียมจากต่างประเทศอีกด้วย ซึ่งหากนำเข้าใช้ในโครงการจะต้องใช้งบสูงถึง 1,200 ล้านบาทแหล่งข่าวโดย....
ผู้จัดทำ....ฝ่ายข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ กลุ่มสารนิเทศ
กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 7 สิงหาคม 2550

 
บทความต่อไป: สธ.ชี้โรคมะเร็งคุกคามชีวิตคนไทยสูงอันดับ 1
 คำเฉพาะประจำสัปดาห์: 
สธ. ทุ่มงบ 134 ล้านบาท ฝังรากฟันเทียมผู้สูงอายุ | เรียกเข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน | 0 ความเห็น
คะแนนอย่างต่ำ
ความเห็นเป็นของผู้ส่งเข้ามา ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเห็นนั้นๆได้


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.138746 Seconds