ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsรายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


หัวข้อหลัก > ข่าวสารทั่วไป : ย้อนกลับ
 
สสจ.สุโขทัย เดินหน้าคุมโรคโปลิโอ

เมื่อ วันพฤหัสบดี 09 สิงหาคม 2007 - 09:22 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 6567 คนอ่าน  หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

ข่าวสารทั่วไป
สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เดินหน้าคุมโรคโปลิโอ จัดรณรงค์ให้วัคซีนแก่เด็ก อายุต่ำกว่า 5 ปี ในกลุ่มพื้นที่แออัดและพื้นที่เสี่ยง

นายแพทย์สมชาย โรจรัตนางกูร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า จังหวัดสุโขทัยได้ดำเนินการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2537 ซึ่งครอบคลุมในกลุ่มเด็กเป้าหมายให้ได้รับวัคซีนมากกว่าร้อยละ 95

เนื่องจาก โรคโปลิโอเป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อไวรัส ทำให้มีอันตรายต่อระบบประสาทส่วนไขสันหลัง ซึ่งในรายที่มีอาการรุนแรง ทำให้เกิดอัมพาตของกล้ามเนื้ออย่างถาวร ทำให้เกิดความพิการและบางครั้งอาจทำให้ถึงตายได้ ส่วนใหญ่จะพบในเด็ก

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังมีปัญหาการระบาดข้ามประเทศและปัญหาการได้รับวัคซีนที่ไม่ครบถ้วนในบางพื้นที่ จึงเป็นการเสี่ยงที่จะมีการแพร่กระจายเชื้อต่อไปภายในประเทศ จังหวัดสุโขทัยจึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ให้วัคซีนโรคโปลิโอแก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี

โดยจะดำเนินการครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งจะแยกเป็นพื้นที่ชุมชนแออัดในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีและเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก และพื้นที่เสี่ยงที่พบประชากรเด็กด้อยโอกาส คือ ตำบลลานหอย
แหล่งข่าวโดย...กรมประชาสัมพันธ์ผู้จัดทำ...
ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลข่าวสาร กลุ่มสารนิเทศ
กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 8 สิงหาคม 2550
 
บทความต่อไป: สธ. ทุ่มงบ 134 ล้านบาท ฝังรากฟันเทียมผู้สูงอายุ
 คำเฉพาะประจำสัปดาห์: 
สสจ.สุโขทัย เดินหน้าคุมโรคโปลิโอ | เรียกเข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน | 0 ความเห็น
คะแนนอย่างต่ำ
ความเห็นเป็นของผู้ส่งเข้ามา ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเห็นนั้นๆได้


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.115190 Seconds