ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs
รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


หัวข้อหลัก > ข่าวสารห้องยา : ย้อนกลับ
 
สธ. เพิกถอนตำรับยาน้ำเจริญอาหาร “อนาโปรมีนไซรัป” กำชับทุกจังหวัดเก็บทำลายให้หมด

เมื่อ วันอังคาร 08 มกราคม 2008 - 09:37 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 9754 คนอ่าน  หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

ข่าวสารห้องยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เก็บทำลายยาน้ำเจริญอาหาร “อนาโปรมีนไซรัป” ออกจากร้านขายยาทั่วประเทศ เนื่องจากขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เพิกถอนทะเบียนยาแล้ว ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2550 หากตรวจพบร้านยาลักลอบจำหน่าย จะลงโทษตาม พ.ร.บ. ยา 2510

เช้าวันนี้ (7 มกราคม 2551) มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และกลุ่มศึกษาปัญหายา ประมาณ 10 คน เข้าพบนายแพทย์ มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ข้อมูลเรื่องการลักลอบจำหน่ายยาอนาโปรมีนไซรัป (Anapromine Syrup) ในร้านขายยาที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อ 6 มกราคม 2551 หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขได้สั่งระงับการผลิตและขายในท้องตลาดไปแล้ว เมื่อ 14 ธันวาคม 2550 มีข้อมูลว่า ชาวบ้านที่เพชรบูรณ์และนครสวรรค์ ซื้อยาชนิดนี้มาให้ลูกหลานกิน โดยผู้ขายจะหยิบยามาจากหลังร้าน และไม่มีการให้ข้อมูลคำเตือนในการกินยาต่อผู้ซื้อ

นายแพทย์มงคล กล่าวว่า นับเป็นเรื่องดีที่เครือข่ายได้ช่วยกระทรวงสาธารณสุขในการคุ้มครองดูแลสุขภาพประชาชน เพราะหากอาศัยกำลังภาครัฐอย่างเดียวคงไม่เพียงพอที่จะจัดการปัญหาได้ ประชาสังคมจึงต้องช่วยกันให้ความรู้ คำเตือนอันตรายต่อประชาชน ทั้งนี้ ในระดับโลก องค์การอาหารและยาขององค์การอนามัยโลก ได้เพิกถอนตำรับยาที่มีข้อชี้ชัดว่าไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้อยู่เนืองๆ โดยยาอนาโปรมีนไซรัปที่ชาวบ้านซื้อไปให้ลูกกินข้าวได้ และนอนหลับนานๆ ไม่ให้กวนเวลาทำงานของพ่อแม่ จัดว่าเป็นการใช้ผิดประเภทและผิดข้อบ่งชี้ในการใช้ ซึ่งเป็นยาใช้ในผู้ใหญ่เป็นระยะเวลาหนึ่ง ไม่ใช่กินต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เมื่อเกิดความเสียหายต่อผู้ใช้ กระทรวงสาธารณสุขก็ต้องพิจารณาถอดถอนทะเบียนยาเช่นกัน โดยให้อ.ย.เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านยาเพื่อหารือแล้ว

“วันนี้ได้สั่งการกำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการตรวจสอบการลักลอบจำหน่ายยา อนาโปรมีนไซรัปในร้านขายยาทั่วประเทศ โดยเฉพาะที่จังหวัดเพชรบูรณ์และนครสวรรค์ ที่มีข้อมูลลักลอบขาย โดยให้ทำลายยาดังกล่าวให้หมด และให้สถานีอนามัยที่อยู่ในชนบท เร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ชาวบ้าน เนื่องจากพบว่าผู้ใช้ยานี้ส่วนใหญ่อยู่ในชนบท หากพบมีการลักลอบจำหน่าย จะลงโทษตามพ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510” นายแพทย์มงคลกล่าว

ทางด้านนายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) กล่าวว่า หลังจากที่มีข่าวการใช้ยาไซรัปชนิดนี้เมื่อ 4 ธันวาคม 2550 อ.ย.ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบบริษัทผู้ผลิตที่มีรายเดียวในประเทศ เมื่อ 6 ธันวาคม 2550 พบว่า เอกสารฉลากคำเตือนยังไม่ชัดเจนถูกต้อง ผู้ใช้อาจเกิดความเข้าใจผิดได้ ที่ประชุมมีมติให้อ.ย.แจ้งผู้ผลิต เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550 ให้เรียกเก็บยาดังกล่าวจากท้องตลาดให้หมดภายใน 15 วัน คือภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2550 และได้แจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ สมาคมร้านขายยา เป็นการด่วนให้ตรวจสอบ อย่าให้มียาดังกล่าวหลงเหลือยู่ในท้องตลาดอย่างเด็ดขาด โดยเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2550 ทางบริษัทผู้ผลิตได้ดำเนินการยกเลิกทะเบียนยาตำรับดังกล่าวแล้ว จึงไม่มีผู้ผลิตยาดังกล่าวและไม่มียาล็อตใหม่อีกต่อไป

ในส่วนของยาอนาโปรมีนชนิดเม็ดนั้น จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ วันที่ 8 มกราคม 2551 เพื่อทบทวนความเหมาะสมและความจำเป็นของการใช้ เนื่องจากยาดังกล่าวยังจำเป็นต้องใช้ในผู้ป่วยประเภทที่มีความผิดปกติในด้านการเจริญเติบโต ซึ่งเป็นความผิดปกติของการทำงานของต่อมไร้ท่อ เพื่อป้องกันการใช้ยาในทางที่ผิดประเภท โดยกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอคณะกรรมการยาให้พิจารณาจัดเป็นยาควบคุมพิเศษ ที่จำหน่ายเฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้น 

แหล่งข่าวโดย....
ฝ่ายข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ กลุ่มสารนิเทศ
กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 7 มกราคม 2551

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 
· ข้อมูลเพิ่มเติม ข่าวสารห้องยา
· เสนอข่าวโดย ict003


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด ข่าวสารห้องยา:
คนไทยบ้ากินยา ติดอันดับต้นของโลก

บทความต่อไป: อย.เตือนเป็นไข้หวัดใหญ่ ห้ามทาน“แอสไพริน”
 คำเฉพาะประจำสัปดาห์: 
สธ. เพิกถอนตำรับยาน้ำเจริญอาหาร “อนาโปรมีนไซรัป” กำชับทุกจังหวัดเก็บทำลายให้หมด | เรียกเข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน | 0 ความเห็น
คะแนนอย่างต่ำ
ความเห็นเป็นของผู้ส่งเข้ามา ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเห็นนั้นๆได้


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.140459 Seconds