ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 อัตราค่ารักษาพยาบาล
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา

หน่วยงาน

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.
 แบบฟอร์มต่าง ๆ

กิจกรรมคุณภาพ
 กิจกรรม 5ส.

ศูนย์ ICT
 ระบบ Finger Scan

กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน
 ข่าว/ประกาศการย้าย
 ระเบียบ/คำสั่ง
 แบบฟอร์มเลื่อนระดับ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แผนพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการพยาบาล
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs


sahakorn srisangworn

KM srisangworn


หัวข้อหลัก > ไข้หวัดนก : ย้อนกลับ
 
รุก...อสม. ซ้อมแผนรับมือไข้หวัดนก พร้อมสร้างภูมิป้องกันในชุมชนทั่วไทย

เมื่อ วันอังคาร 12 กุมภาพันธ์ 2008 - 09:47 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 14536 คนอ่าน  หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

ไข้หวัดนกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รุก อสม.ซ้อมแผนปฏิบัติการไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ ระดับตำบล พื้นที่เข้มข้น ปูพรมครบทุกตำบลในพื้นที่เสี่ยง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ และ อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร อย่างต่อเนื่อง

เร่งสร้างภูมิป้องกันโรคไข้หวัดนกในชุมชน ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เสริมทักษะด้านสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูก ทุกครั้งที่เป็นไข้หวัด ล้างมือทุกครั้ง ก่อน-หลังรับประทานอาหาร หรือ สัมผัสสัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก สนับสนุนชุดจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะชีวิตในการป้องกันโรคไข้หวัดนก และการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ พร้อมสื่อสุขศึกษา มุ่งขยายผลครอบคลุม 76 จังหวัด คาดไทยไร้ผู้ติดเชื้อหวัดนก

นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยต่อสื่อมวลชน ภายหลังมอบนโยบายการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่แก่เครือข่ายภาคประชาชน ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ว่า กรณีเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดนก ณ ฟาร์มไก่ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ และไก่พื้นเมือง ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร นั้น

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้เร่งดำเนินการเฝ้าระวังในพื้นที่ระบาดโดยให้ อสม.เคาะประตูบ้านทุกวัน ให้คำแนะนำที่ถูกต้องในการป้องกันโรคไข้หวัดนกแก่ประชาชน เน้นพฤติกรรมการล้างมือ ใช้หน้ากากอนามัย หรือผ้าปิดปาก-จมูก เมื่อไอ จาม และหากพบผู้ป่วยเป็นไข้หวัดให้สังเกตอาการ และนำไปพบแพทย์ทันที รวมทั้งได้จัดหน่วยสุขศึกษาเคลื่อนที่ ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ระบาด และพื้นที่เสี่ยง 5 อำเภอ ในจังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก ประเด็นพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดจากสัตว์สู่คน ล้างมือทุกครั้ง ก่อน-หลัง สัมผัสสัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก

นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนงบประมาณ จัดให้มีการซ้อมแผนปฏิบัติการไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ ระดับตำบลเข้มข้น ครบทุกตำบลในพื้นที่เสี่ยง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ และ อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ร่วมกับจัดกิจกรรมเรียนรู้เสริมสร้างทักษะชีวิตในการป้องกันโรคไข้หวัดนก และการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่แก่แกนนำชุมชน อสม. สร้างการมีส่วนร่วมในลักษณะการร่วมมือกันเป็นเครือข่าย แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ เน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้หวัดนก วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงของคนในชุมชนต่อการติดต่อโรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ หาปัญหา วิธีการแก้ไข และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ถูกต้อง โดยสวมหน้ากากอนามัย หรือใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูก ทุกครั้งที่เป็นไข้หวัด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของผู้ป่วย ล้างมือด้วยสบู่ หรือผงซักฟอกทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร รวมทั้งพูดคุยและสร้างความเข้าใจของคนในชุมชนเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนก และไข้หวัดใหญ่

นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ กล่าวต่อไปว่า ในวันนี้ ( 8 กพ. 2551) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้จัดประชุมเครือข่ายควบคุมและป้องกันไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ภาคประชาชน ในพื้นที่ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ โดยเชิญ ผู้แทน อสม. เจ้าหน้าที่ อบต. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แกนนำชุมชน ของทุกตำบลใน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ มาร่วมรับฟังสถานการณ์ ความรู้การป้องกันควบคุมการระบาดไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ แนวทางการพัฒนาเครือข่าย และการซ้อมแผนปฏิบัติการไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ระดับตำบล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำไปปฏิบัติในชุมชน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเรียนรู้เสริมสร้างทักษะชีวิตในการป้องกันโรคไข้หวัดนก และการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ เน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง มีการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมโรคระดับตำบล สนับสนุนดำเนินงานเชื่อมเครือข่ายเฝ้าระวัง และป้องกันโรคในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด โดยจะมีการขยายผลในพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ และซ้อมแผนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมาตรการการสร้างความรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนอย่างเข้มข้นนี้ มั่นใจว่าไทยจะไม่มีผู้ติดเชื้อโรคไข้หวัดนกแหล่งข่าวโดย....กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้จัดทำ....กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
11 กุมภาพันธ์ 2551

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 
· ข้อมูลเพิ่มเติม ไข้หวัดนก
· เสนอข่าวโดย ict003


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด ไข้หวัดนก:
สธ. แนะวิธีซื้อเป็ดไก่ ช่วงตรุษจีน

บทความต่อไป: สธ.ย้ำเตือนประชาชนอย่านำไก่-เป็ดตายมาเชือด
 คำเฉพาะประจำสัปดาห์: 
รุก...อสม. ซ้อมแผนรับมือไข้หวัดนก พร้อมสร้างภูมิป้องกันในชุมชนทั่วไทย | เรียกเข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน | 0 ความเห็น
คะแนนอย่างต่ำ
ความเห็นเป็นของผู้ส่งเข้ามา ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเห็นนั้นๆได้


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.119008 Seconds