ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsรายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


หัวข้อหลัก > ประชุม/อบรม : ย้อนกลับ
 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร e-learning

เมื่อ วันจันทร์ 03 มีนาคม 2008 - 11:09 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 9002 คนอ่าน  หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

ประชุม/อบรมด้วยสถาบันพัฒนาวิชาชีพ (ส่วนงาน LEARN Online) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร e-learning วิชา "English for Science and Technology" (ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ทั้งนี้ หากท่านสนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http:/www.learn.in.th
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ LEARN Online โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1422-7 โทรสาร 0 2564 7140
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ดร.พิณทิพ รื่นวงษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2201 5105 โทรสาร 0 2354 7345
e-mail : scprw@mahidol.ac.th

ข้อมูลจาก :
หนังสือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ที่ วท 5401.7290/ ว15/2551 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551

 
บทความต่อไป: ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 คำเฉพาะประจำสัปดาห์: 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร e-learning | เรียกเข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน | 0 ความเห็น
คะแนนอย่างต่ำ
ความเห็นเป็นของผู้ส่งเข้ามา ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเห็นนั้นๆได้


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.134614 Seconds