ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsรายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


หัวข้อหลัก > E-inspection : ย้อนกลับ
 
กรมบัญชีกลางเดินหน้า e-Auction

เมื่อ วันอาทิตย์ 23 มกราคม 2005 - 08:25 ::: ผู้บันทึก: leonet ::: 7793 คนอ่าน  หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

E-inspection
นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้สนับสนุนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โดยนำเสนอกระทรวงการคลังออกประกาศกระทรวงการคลังเรื่องหลักเกณฑ์การซื้อและการจ้าง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 เป็นต้นไป หลักเกณฑ์ดังกล่าว จะเป็นแนวทางที่สำคัญในการสนับสนุนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ สามารถนำ e-Auction ไปปฏิบัติงานได้จริง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 ที่กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐทุกแห่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งแจ้งผลการคัดเลือก ผลการประกวดราคาในเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางยังได้สร้างระบบการเลือกซื้อสินค้า/บริการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Shopping) สำหรับให้ส่วนราชการในส่วนกลางทุกแห่งดำเนินการซื้อพัสดุรายการใดรายการหนึ่งใน 5 รายการ ด้วยระบบ e-Government Procurement ของกรมบัญชีกลาง คือ เครื่องโทรสาร เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา เครื่องพิมพ์เลเซอร์ โทรทัศน์ และเครื่องฉายภาพระบบดิจิตอล (Digital Projector) พร้อมกันนี้ ได้ปรับหลักเกณฑ์การดำเนินการ e-Auction ใหม่ โดยใช้บังคับสำหรับจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 2,000,000 บาท ขึ้นไป สำหรับการจัดหาในวงเงินต่ำกว่านั้นให้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ.

18 ม.ค. 48 / 18:50:38 น.
โดย : MCOT News Editor
 
บทความต่อไป: การกำหนดเขตตรวจราชการและการมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวง..
กรมบัญชีกลางเดินหน้า e-Auction | เรียกเข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน | 0 ความเห็น
คะแนนอย่างต่ำ
ความเห็นเป็นของผู้ส่งเข้ามา ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเห็นนั้นๆได้


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.140044 Seconds