ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

หน่วยงาน

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.
 แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.

กิจกรรมคุณภาพ
 กิจกรรม 5ส.

ศูนย์ ICT
 ข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือ (หน่วยงาน)
 ข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือ (รายคน)
 ระบบคำขอออนไลน์
 แจ้งปัญหาระบบคอมพิวเตอร์

กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน
 ข่าว/ประกาศการย้าย
 ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR
 ระเบียบ/คำสั่ง
 แบบฟอร์มเลื่อนระดับ
 แบบฟอร์มอื่น ๆ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แผนพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก
 เผยแพร่ข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการพยาบาล
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs

KM srisangworn

sahakorn srisangworn


หัวข้อหลัก > ข่าวสารทั่วไป : ย้อนกลับ
 
สร้าง 7 พฤติกรรมดี สร้างเด็กมีสุขในโลกทุนนิยม

เมื่อ วันศุกร์ 08 มกราคม 2010 - 21:59 ::: ผู้บันทึก: opd004 ::: 57954 คนอ่าน  หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

ข่าวสารทั่วไปพ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่าง

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ในโลกทุนนิยมนี้ ไม่เพียงแต่ผู้ใหญ่ที่ถูกปั่นให้หลงไปตามกระแส เด็ก ๆ อีกจำนวนมากก็ยังตกอยู่ในภาวะ "ไร้สุข" ไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองเป็น หรือมีอยู่ การเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อน ๆ ในเรื่องวัตถุที่ครอบครองมีสูง ซึ่งการจะปลูกฝังให้เด็ก ๆ ก้าวไปอย่างถูกต้องนั้น คนเป็นพ่อแม่หลีกหนีความรับผิดชอบนี้ไม่ได้ค่ะ เพราะเด็ก ๆ หลายคน เมื่อเผชิญหน้ากับการเปรียบเทียบสิ่งที่ตัวเองมี หรือไม่มี ก็อาจนำไปสู่ความน้อยเนื้อต่ำใจ อิจฉา จนกลายเป็นพฤติกรรมแกล้งเพื่อน ทำร้ายเพื่อน เพื่อกลบความรู้สึกด้อยค่าในตัวเองได้ในที่สุด

ลักษณะนิสัยดี ๆ 7 ประการที่พ่อแม่สามารถทำเป็นตัวอย่างให้ลูกเห็น และช่วยให้เด็กที่เรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้สามารถอยู่รอดได้อย่างมีความสุขในโลกแห่งทุนนิยมมาฝากกันค่ะ1. พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ ข้อนี้ พ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดีที่เด็กสามารถดูเป็นตัวอย่างได้ เช่น ถ้าทัศนคติของพ่อแม่ต่อรถคันเก่งของบ้านเป็นไปในลักษณะที่ว่า รถคันนี้ยังวิ่งได้ดีอยู่เลย ไม่ซื้อใหม่ก็ไม่เป็นหนี้ เด็ก ๆ ก็จะซึมซับความรู้สึก "พอเพียง" เหล่านั้นเอาไว้ และวันหนึ่งเด็ก ๆ หลายคนก็จะหยิบมันออกมาใช้บ้างกับสิ่งรอบตัวของเขา

2. มีความมุมานะ เด็กที่ไม่มีความพยายาม ไม่กระตือรือร้นกับการงานใด ๆ โอกาสที่จะกลายเป็นเด็กเฉื่อยก็มีสูง แต่เด็กที่มีพ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดีเรื่องความมุมานะ มองหาเป้าหมายของชีวิต เดินตามความฝันเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการ กลับเป็นเด็กที่สดใส เต็มไปด้วยชีวิตชีวา และมีความฝัน ซึ่งการกระตุ้นให้เกิดความมุมานะ อาจต้องอาศัยทัศนคติในเชิงบวกของพ่อแม่เป็นตัวช่วย โดยอาจสอนในเรื่องของการวางแผน บริหารสิ่งต่าง ๆ ทำงานอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน

3. ไม่คบคนเพียงเปลือกนอก ในขณะที่โลกของผู้ใหญ่ เทคนิคทางการตลาดที่อาศัยชั้นเชิงและเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราว กำลังล่อหลอกให้หลายคนต้องการซื้อโทรศัพท์มือถือบางยี่ห้อ เพื่อจะได้แสดงว่าเป็นคน "ประเภทเดียวกัน" แต่เชื่อว่า คุณพ่อคุณแม่ที่เห็นถึงอันตรายของโลกวัตถุนิยมจะไม่ต้องการให้ลูกเป็นไปในทิศทางนั้น หรือยอมรับได้กับการที่เห็นลูกมีเพื่อนคบเพียงเพราะมีตุ๊กตาตาโต ราคาแพงเอาไว้ประดับข้างกาย โดยไม่สนใจว่าเพื่อนของลูกจะมีพฤติกรรมอย่างไร

เด็กที่คบเพื่อนโดยไม่ดูเพียงเปลือกนอก มีโอกาสได้พบเพื่อนแท้ที่จริงใจมากกว่าในขณะที่เด็กกลุ่มที่ไม่มองคนจากเปลือกนอก จะสามารถมองหาความงามจากจิตใจ เลือกคบเพื่อนที่ดี ตัดสินสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรอบคอบ และไม่ถูกชักชวนไปในทางไม่ดี

4. หาความสุขได้ง่าย ๆ จากสิ่งรอบตัว หลายครอบครัวมองเห็นความสุขอยู่ใกล้แค่ปลายนิ้ว เพียงแค่ได้ดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยกัน หรือแม้แต่การได้อยู่ร่วมกันพร้อมหน้าพ่อแม่ลูก หัวเราะด้วยกัน เล่นด้วยกัน เข้าใจกัน เพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้ว และเมื่อคนเรามีความสุขกับสิ่งเหล่านี้ได้ สิ่งของนอกกายก็ไม่จำเป็น และไม่ต้องเรียกร้องหาอีกต่อไป จุดสำคัญอยู่ที่ว่าคุณพ่อคุณแม่ได้ฝึกให้เขาเห็นถึง "ความสุข" เหล่านี้แล้วหรือยังค่ะ

5. เติบโตเป็นคนที่เงินซื้อไม่ได้ มีศักดิ์ศรีในตัวเอง ข้อนี้สำคัญมาก เพราะในปัจจุบันเราได้เห็นผู้ใหญ่หลายคนที่ถูกเงินซื้อทั้งร่างกาย ความคิด จิตวิญญาณ ชื่อเสียงวงศ์ตระกูล หน้าที่การงาน ตลอดจนศักดิ์ศรีที่ควรจะมี คงไม่แปลกนักหากจะบอกว่า ในอดีตของคนเหล่านี้มีความน้อยเนื้อต่ำใจอยู่ไม่ใช่น้อย และมีความต้องการจะได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองที่สูงกว่าคนธรรมดาทั่วไป จึงทำให้ผลในบั้นปลายสะท้อนออกมาเช่นนี้

6. ไม่เสียใจ หรือผิดหวังรุนแรงกับชีวิต จากข้อที่ผ่านมา เด็กได้ค้นพบแล้วว่า ในโลกใบนี้มีอีกหลายสิ่งที่เขามีความสามารถ นอกเหนือจากการแค่ครอบครองสิ่งของ ดังนั้น เขาจึงไม่เปราะบางมากพอที่จะถูกทำลายลงได้ง่าย ๆ เพียงเพราะความผิดหวังที่ผ่านเข้ามากระทบ

7. รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ในวันที่เด็กมองว่า "วัตถุ" ไม่สำคัญไปกว่าจิตใจ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็เป็นสิ่งที่เด็กน่ารักสามารถทำให้กับคนรอบข้างของเขาได้

ที่มา: หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

 
บทความต่อไป: มีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องเพศมาฝากค่ะ
 คำเฉพาะประจำสัปดาห์: 
สร้าง 7 พฤติกรรมดี สร้างเด็กมีสุขในโลกทุนนิยม | เรียกเข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน | 0 ความเห็น
คะแนนอย่างต่ำ
ความเห็นเป็นของผู้ส่งเข้ามา ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเห็นนั้นๆได้


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.119418 Seconds