ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

หน่วยงาน

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.
 แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.

กิจกรรมคุณภาพ
 กิจกรรม 5ส.

ศูนย์ ICT
 ข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือ (หน่วยงาน)
 ข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือ (รายคน)
 ระบบคำขอออนไลน์
 แจ้งปัญหาระบบคอมพิวเตอร์

กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน
 ข่าว/ประกาศการย้าย
 ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR
 ระเบียบ/คำสั่ง
 แบบฟอร์มเลื่อนระดับ
 แบบฟอร์มอื่น ๆ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แผนพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการพยาบาล
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs

KM srisangworn

sahakorn srisangworn


หัวข้อหลัก > ข่าวสารทั่วไป : ย้อนกลับ
 
ปี 52 รพ.ผ่านประเมินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพบริการ 121 แห่ง

เมื่อ วันจันทร์ 11 มกราคม 2010 - 14:15 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 74234 คนอ่าน  หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

ข่าวสารทั่วไป
สาธารณสุขเผยผลการสุ่มตรวจประเมินคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข 164 แห่งในปี 2552 พบผ่านเกณฑ์ 121 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 74 เป็นโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 12 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 109 แห่ง โรงพยาบาลที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะตรวจซ้ำในปีต่อไป เพื่อสร้างความพึงพอใจประชาชน

เช้าวันนี้ (11 ม.ค.) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หัวหน้าหน่วยงานในโรงพยาบาล เพื่อชี้แจงแนวทางพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลสู่มาตรฐานบริการสาธารณสุข และมอบประกาศเกียรติคุณให้โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินคุณภาพมาตรฐานบริการ (Hospital Care Quality Award :HCQA) ประจำปี 2552 จำนวน 121 แห่ง
       
       นายแพทย์ไพจิตร์กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสนับสนุนให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกระดับกว่า 800 แห่งทั่วประเทศ เร่งพัฒนาคุณภาพบริการประชาชนให้ได้มาตรฐาน เพื่อมอบบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานแก่ประชาชน ชุมชนและสังคม โดยให้โรงพยาบาลเลือกใช้ระบบบริการคุณภาพใดก็ได้ เช่น ระบบบริการคุณภาพสากลหรือเอชเอ (Hospital Accredit) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Hospital: HPH) หรือการพัฒนาคุณภาพแบบเครือข่าย (Hospital Network Quality Award :HNQA) โดยในปี 2552 ได้มอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดทำเกณฑ์มาตรฐานบริการสาธารณสุขแก่ผู้ป่วยและญาติ และสุ่มตรวจประเมินโรงพยาบาลจำนวน 164 แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานบริการ 121 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 74 ประกอบด้วย โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 12 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 109 แห่ง ในประเด็นที่คำนึงถึงความปลอดภัยผู้รับบริการ ประกอบด้วย ความพร้อมต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ เช่น ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ วัคซีนที่ไม่หมดอายุ มีทักษะการบริการผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วยระหว่างอยู่ในโรงพยาบาลและผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งที่ผู้ป่วยหรือญาติได้รับบริการ เช่น ผู้รับบริการทราบผลการวินิจฉัยเบื้องต้นของแพทย์ รู้คำแนะนำ รู้วิธีการกินยา และการฝึกปฏิบัติตัวของผู้ป่วยหรือญาติ เพื่อไม่ให้เจ็บป่วยซ้ำซ้อน
       
       ด้าน นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ทำมาตรฐานบริการสาธารณสุขตั้งแต่ปี 2547 และปรับปรุงเป็นมาตรฐานฉบับเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มาจนถึงปัจจุบัน เกณฑ์ในการพิจารณาให้รางวัลประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2552 ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการ (Patient Safety) ได้แก่ ความพร้อมต่อการให้บริการและสิ่งส่งมอบ หรือบริการที่สถานบริการสาธารณสุข จะต้องส่งมอบให้ผู้ป่วยและหรือญาติได้รับ รวมกันแล้วต้องได้มากกว่าร้อยละ 80 หากยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จะดำเนินการตรวจซ้ำในปีต่อไป

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
วันที่ 11 มกราคม 2553

 
บทความต่อไป: ฉีดแล้ววันนี้ทั่วไทย ! วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009
 คำเฉพาะประจำสัปดาห์: 
ปี 52 รพ.ผ่านประเมินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพบริการ 121 แห่ง | เรียกเข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน | 0 ความเห็น
คะแนนอย่างต่ำ
ความเห็นเป็นของผู้ส่งเข้ามา ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเห็นนั้นๆได้


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.144274 Seconds