ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 อัตราค่ารักษาพยาบาล
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา

หน่วยงาน

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.
 แบบฟอร์มต่าง ๆ

กิจกรรมคุณภาพ
 กิจกรรม 5ส.

ศูนย์ ICT
 ระบบ Finger Scan

กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน
 ข่าว/ประกาศการย้าย
 ระเบียบ/คำสั่ง
 แบบฟอร์มเลื่อนระดับ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แผนพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการพยาบาล
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs
รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


หัวข้อหลัก > สุขภาพ : ย้อนกลับ
 
พึงระวัง "2 เชื้อร้าย 3 โรคอันตราย" ทำร้ายลูกเล็ก

เมื่อ วันศุกร์ 17 มิถุนายน 2011 - 11:50 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 52770 คนอ่าน  หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

สุขภาพ
เตือนด้วยความเป็นห่วงกันอีกระลอก สำหรับบ้านที่มีลูกเล็กต่ำกว่า 2 ขวบ ควรระวังความเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้ดี ๆ โดยเฉพาะ 2 เชื้อร้ายอย่างนิวโมคอคคัส และเชื้อเอ็นทีเอชไอ (NTHi) ที่นำไปสู่ 3 โรคอันตรายในเด็ก ได้แก่ โรคไอพีดี โรคปอดบวม และหูชั้นกลางอักเสบ หากรับมือไม่ทันท่วงทีอาจนำไปสู่ความเสี่ยงร้ายแรงตามมาได้

ดังนั้น เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านรู้เท่าทัน และช่วยปกป้องลูกน้อยให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้น้อยที่สุด วันนี้ ทีมงาน Life & Family มีข้อมูลทางการแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีมาฝากเป็นความรู้กัน

สำหรับ 2 เชื้อร้ายอย่าง นิวโมคอคคัส และเชื้อเอ็นทีเอชไอ (NTHi) ทั้ง 2 เชื้อเป็นแบคทีเรียที่พบได้ในโพรงจมูก และลำคอของคนเราทั่วไป แต่มักจะไม่ก่อโรค จนเมื่อใดที่ร่างกายอ่อนแอ 2 เชื้อนี้ก็จะก่อให้เกิดโรคอันตรายโดยเฉพาะในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ซึ่งเชื้อเหล่านี้ติดต่อจากคนสู่คนได้ง่ายมาก โดยผ่านทางน้ำมูก น้ำลาย คล้ายไข้หวัด เช่น ในเวลาไอ หรือจาม และยังเป็นเชื้อโรคที่อยู่ในอากาศได้นานกว่าปกติ

อย่างไรก็ตาม เชื้อทั้งสองนี้คือสาเหตุหลักที่นำไปสู่ 3 โรคอันตรายในเด็ก ได้แก่

โรคไอพีดี

เป็นโรคติดเชื้อรุนแรงจากเชื้อนิวโมคอคคัสที่ทำให้เกิดโรคเยื้อหุ้มสมองอักเสบ และโรคติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งเด็กที่ติดเชื้อโรคนี้แล้วอาจจะมีโอกาสเสียชีวิต หรือมีความพิการทางสมองได้ สำหรับลูกที่ติดเชื้อในกระแสเลือด จะมีไข้สูง อาจมีภาวะช็อก และต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม เช่น การนับเม็ดเลือดขาว หรือการเพาะเชื้อในเลือดจึงจะพบเชื้อได้
หากเป็นลูกโรคดังกล่าวนี้ จะมีไข้สูง ซึม หรืองอแง ชัก และอาจมีอาเจียนพุ่ง และตรวจพบว่า กระหม่อมโป่งตึง ซึ่งหากลูกมีอาการผิดปกติดังกล่าวคุณหมอจะต้องเจาะตรวจน้ำไขสันหลัง ที่สำคัญคือ ต้องรีบให้การรักษาที่เหมาะสม และทันท่วงที เนื่องจากโรคนี้มีความรุนแรงถึงชีวิต

โรคปอดบวม

โรคปวดบวม หรือโรคปอดอักเสบ มีข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก และยูนิเซฟพบว่า โรคนี้เป็นสาเหตุอันดับ 1 ของโลกที่ทำให้เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีเสียชีวิต โดยในแต่ละปีมีเด็กเสียชีวิตถึง 2 ล้านคน สาหรับอาการที่พบส่วนใหญ่ ลูกจะมีไข้ ไอ เหนื่อยหอบ หายใจลำบาก เมื่อคุณหมอตรวจจะได้ยินเสียงปอดของลูกผิดปกติ รวมทั้งผลการเอ็กซเรย์พบปอดผิดปกติด้วย และหากมีภาวะแทรกซ้อน เช่น มีน้ำ หรือหนองในช่องเยื้อหุ้มปอด ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง เสี่ยงอันตรายต่อลูกได้

หูชั้นกลางอักเสบ

โรคนี้มีข้อมูลทางการแพทย์พบว่า 80 เปอร์เซ็นของเด็กต่ำกว่า 3 ปี มีโอกาสเกิดโรคหูชั้นกลางอักเสบอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยโรคหูชั้นกลางอักเสบมีสาเหตุหลักจากการติดเชื้อนิวโมคอคคัส และเชื้อเอ็นทีเอชไอ เป็นโรคติดเชื้อที่คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่มักมองข้าม แต่กลับเป็นภัยเงียบที่อันตรายต่อลูกมาก เพราะเด็กจะติดเชื้อได้ง่าย เนื่องจากโรคนี้มักเป็นในเด็กเล็กที่ยังไม่สามารถพูด หรือบอกเราได้ ทำให้ไม่ได้ปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาอย่างทันท่วงที อาจทำให้ลูกเป็นโรคหูชั้นกลางอักเสบเรื้อรัง หรือเป็นหูน้ำหนวกได้ ก่อให้เกิดความพิการทางการได้ยิน และอาจมีผลต่อเนื่องไปถึงพัฒนาการทางภาษา การเรียนรู้ และคุณภาพชีวิตตามมา

นอกจากนี้ ยังนำไปสู่โรคเยื้อหุ้มสมองอักเสบ หรือโรคร้ายแรงอื่น ๆ ได้ เนื่องจากหูอยู่บริเวณฐานสมอง และมีช่องทางเชื่อมถึงกันได้หมดตั้งแต่สมองจนถึงปอด ดังนั้นหากลูกเป็นโรคดังกล่าวนี้ การที่เชื้อจะกระจายไปยังอวัยวะต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องง่าย เช่น จากหูไปสู่สมองทำให้เป็นเยื้อหุ้มสมองอักเสบ หรือฝีในสมองได้

หากหูชั้นกลางเกิดการติดเชื้อ เด็กอาจมีไข้สูง ร้องกวน งอแง บางรายอาจแสดงอาการว่าปวดในหู โดยใช้มือจับบริเวณหูข้างที่ปวด หรือดึงใบหูตัวเอง แต่บางคนอาจมีไข้สูงเพียงอย่างเดียว ซึ่งหากมีอาการเหล่านี้ก็ให้พาลูกมาพบหมอเลยนะครับ

โดยทั้ง 3 โรคอันตรายในเด็กที่เกิดจากเชื้อร้าย 2 ตัว เป็นโรคที่รักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะร่วมกับวิธีรักษาอื่น ๆ ครับ แต่ปัญหาคือการจะรักษาให้หายได้ คุณพ่อคุณแม่ต้องพาลูกมารักษาอย่างทันท่วงทีจากการเฝ้าสังเกตอาการผิดปกติของลูกน้อย ซึ่งการวินิจฉัยโรคเหล่านี้อาจจะต้องใช้วิธีการตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติม เช่น การตรวจเลือด การเจาะตรวจน้ำไขสันหลัง หรือการเจาะเยื้อแก้วหูเพื่อเพาะเชื้อ นอกจากนี้ปัจจุบันพบว่า เชื้อนิวโมคอคคัสมีการดื้อยาปฏิชีวนะเพิ่มขึ้น ทำให้การรักษาทำได้ยากขึ้นด้วย

แต่ทั้งนี้ คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลไป เพราะการใส่ใจดูแลลูกน้อยสามารถช่วยเสริมภูมิต้านทานป้องกัน 3 โรคอันตรายนี้ให้ลูกได้มาก ตามวิธีง่าย ๆ ดังต่อไปนี้
- เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ได้มากที่สุด
- หมั่นใส่ใจดูแลความสะอาดข้าวของเครื่องใช้ลูก และความสะอาดของผู้ที่ดูแลใกล้ชิดลูกอยู่เสมอ เช่น ล้างมือบ่อย ๆ ก่อนให้นม หรือก่อนสัมผัสอาหาร และตัวลูก ตลอดจนปิดปาก และจมูกทุกครั้งที่ไอหรือจาม
-หลีกเลี่ยงการพาลูกน้อยออกไปยังสถานที่แออัด หรือก่อโรค เช่น โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า เนอร์สเซอรี่ เป็นต้น

เพียงเท่านี้ 2 เชื้อร้าย 3 โรคอันตราย ก็จะห่างไกลจากลูกน้อย ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะบ้านที่มีลูกเล็กต่ำกว่า 2 ขวบ ยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษ เพราะมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้สูง

ข้อมูลจาก :
ผู้จัดการออนไลน์
วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 
· ข้อมูลเพิ่มเติม สุขภาพ
· เสนอข่าวโดย ict003


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด สุขภาพ:
หน่วยกู้ชีพศรีสังวร

บทความต่อไป: แนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 54
 คำเฉพาะประจำสัปดาห์: 
พึงระวัง "2 เชื้อร้าย 3 โรคอันตราย" ทำร้ายลูกเล็ก | เรียกเข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน | 0 ความเห็น
คะแนนอย่างต่ำ
ความเห็นเป็นของผู้ส่งเข้ามา ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเห็นนั้นๆได้


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.143961 Seconds