ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsรายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


หัวข้อหลัก > E-inspection : ย้อนกลับ
 
การกำหนดเขตตรวจราชการและการมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวง..

เมื่อ วันจันทร์ 12 มกราคม 2004 - 16:02 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 15689 คนอ่าน  หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

E-inspectionแจ้งคำสั่ง กระทรวงสาธารณสุข ที่ 2005 , 2006 , 2007/2546 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2546 เรื่องการกำหนดเขตตรวจราชการและการมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุขนิเทศก์และผู้ช่วยผู้ตรวจฯ กำกับดูแลพื้นที่


คำสั่ง กระทรวงสาธารณสุข ที่ 2005 , 2006 , 2007/2546 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2546 เรื่องการกำหนดเขตตรวจราชการและการมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุขนิเทศก์และผู้ช่วยผู้ตรวจฯ กำกับดูแลพื้นที่ 19 เขตตรวจราชการ สรุปโดยสังเขปได้ดังนี้


กลุ่ม

1 อนุภาคเหนือตอนบน
1.เชียงใหม่* ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
รองนายกฯที่กำกับพื้นที่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
ผู้ตรวจราชการฯ นพ.พหล วงศาโรจน์
สาธารณสุขนิเทศก์ นพ.ธานี กลิ่นขจร
ผู้ช่วยผู้ตรวจฯ นพ.วิวัฒน์ เชวงชัยยง

2. อนุภาคเหนือตอนล่าง
2.พิษณุโลก* ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์
รองนายกฯที่กำกับพื้นที่ นายสุวิทย์ คุณกิตติ
ผู้ตรวจราชการฯ นพ.กิติศักดิ์ กลับดี
สาธารณสุขนิเทศก์ นพ.ธงชัย เติมประสิทธิ์
ผู้ช่วยผู้ตรวจฯ นพ.ธงชัย ซึงถาวร

3. 3.นครสวรรค์* อุทัยธานี กำแพงเพชร พิจิตร
รองนายกฯที่กำกับพื้นที่ ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
ผู้ตรวจราชการฯ นพ.ไพจิตร์ วราชิต
สาธารณสุขนิเทศก์ นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ
ผู้ช่วยผู้ตรวจฯ นพ.ดำรงค์ศิริ วัฒนศิริ

4. อนุภาคกลางตอนบน
4.นนทบุรี* อยุธยา ปทุมธานี อ่างทอง รองนายกฯที่กำกับพื้นที่ ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
5.สระบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี รองนายกฯที่กำกับพื้นที่ นายโภคิน พลกุล
ผู้ตรวจราชการฯ นพ.ชาตรี บานชื่น
สาธารณสุขนิเทศก์ พญ.ทิพย์วดี บำเพ็ญบุญ
ผู้ช่วยผ้ตรวจฯ นพ.รัตนชัย จุลเนตร

5. อนุภาคกลางตอนล่าง
6.ราชบุรี* สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี
7.เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
รองนายกฯที่กำกับพื้นที่ นายวิษณุ เครืองาม
ผู้ตรวจราชการฯ นพ.เรวัต วิศรุตเวช
สาธารณสุขนิเทศก์ นพ.ฉัตร กิตติบวร
ผู้ช่วยผ้ตรวจฯ นพ.สมพงษ์ บุญสืบชาติ

6. 8.ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี
อนุภาคตะวันออก
9.ชลบุรี* ระยอง จันทบุรี ตราด
รองนายกฯที่กำกับพื้นที่ นายจาตุรนต์ ฉายแสง
ผู้ตรวจราชการฯ นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี
สาธารณสุขนิเทศก์ นพ.ชาย จิรวิศัลย์
ผู้ช่วยผ้ตรวจฯ นพ.นิมิต ขัตติยะอุดมพร

7. อนุภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
10.อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย
12.ขอนแก่น* มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
รองนายกฯที่กำกับพื้นที่ นายสุวิทย์ คุณกิตติ
ผู้ตรวจราชการฯ นพ.ชนะ ตันจันทร์พงศ์
สาธารณสุขนิเทศก์ นพ.นิทัศน์ รายยวา
ผู้ช่วยผู้ตรวจฯ นพ.นพดล เกษจรัล

8 11.มุกดาหาร* สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์
รองนายกฯที่กำกับพื้นที่ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
ผู้ตรวจราชการฯ นพ.ธำรง ทัศนาญชลี
สาธารณสุขนิเทศก์ ดร.นพ.ประยงค์ เต็มชวาลา
ผู้ช่วยผู้ตรวจฯ นพ.สุวิทย์ วิจิตรพันธ์

9. อนุภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
13.นครราชสีมา* ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
รองนายกฯที่กำกับพื้นที่ นายโภคิน พลกุล
ผู้ตรวจราชการฯ นพ.นรา นาควัฒนานุกุล
สาธารณสุขนิเทศก์ นพ.อนุสสรณ์ สิทธิราษฎร์
ผู้ช่วยผู้ตรวจฯ นพ.ทนง อาทรธรรมรัตน์

10. 14.อุบลราชธานี* อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร
รองนายกฯที่กำกับพื้นที่ นายจาตุรนต์ ฉายแสง
ผู้ตรวจราชการฯ นพ.สมยศ เจริญศักดิ์
สาธารณสุขนิเทศก์ พญ.วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ
ผู้ช่วยผู้ตรวจฯ นพ.ธงชัย ไชยสิริยะสวัสดิ์

11. อนุภาคภาคใต้ตอนบน
15.สุราษฎร์ธานี* ชุมพร ระนอง รองนายกฯที่กำกับพื้นที่ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
17.ภูเก็ต พังงา กระบี่ รองนายกฯที่กำกับพื้นที่ นายโภคิน พลกุล
ผู้ตรวจราชการฯ นพ.ณรงค์ ฉายากุล
สาธารณสุขนิเทศก์ นพ.ชูวิทย์ ลิขิตยิ่งวรา
ผู้ช่วยผู้ตรวจฯ นพ.สถิตย์ บุญช่วย

12. อนุภาคใต้ตอนล่าง
16.นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง
18.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
19.สงขลา* สตูล
รองนายกฯที่กำกับพื้นที่ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
ผู้ตรวจราชการฯ นพ.มล.สมชาย จักรพันธุ์
สาธารณสุขนิเทศก์ นพ.สุวัจน์ เฑียรทอง
ผู้ช่วยผู้ตรวจฯ นพ.มนเทียร สัปจาตะรุ


หมายเหตุ 1. จังหวัดที่ * หมายถึงจังหวัดที่ตั้งของสำนักงานกลุ่มการตรวจราชการฯ
2. การเรียกชื่อให้เรียก เขตตรวจราชการ 1-19นายแพทย์วศิน ฑีฆวาณิช
ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล
โทรศัพท์ 0-2590-1228-9


ผู้รับผิดชอบข่าวโดย .... กลุ่มประสานราชการ
[8/ม.ค/2547] 
บทความต่อไป: ข่าว CEO
การกำหนดเขตตรวจราชการและการมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวง.. | เรียกเข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน | 0 ความเห็น
คะแนนอย่างต่ำ
ความเห็นเป็นของผู้ส่งเข้ามา ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเห็นนั้นๆได้


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.111917 Seconds