ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 อัตราค่ารักษาพยาบาล
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา

หน่วยงาน

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.
 แบบฟอร์มต่าง ๆ

กิจกรรมคุณภาพ
 กิจกรรม 5ส.

ศูนย์ ICT
 ระบบ Finger Scan

กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน
 ข่าว/ประกาศการย้าย
 ระเบียบ/คำสั่ง
 แบบฟอร์มเลื่อนระดับ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แผนพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการพยาบาล
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs
รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


หัวข้อหลัก > สุขภาพ : ย้อนกลับ
 
ผู้ป่วยไตล้น ระดมแพทย์-พยาบาลรองรับปี”49

เมื่อ วันพุธ 07 กันยายน 2005 - 16:19 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 3862 คนอ่าน  หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

สุขภาพ
สปสช.และสมาคมโรคไตเตรียมระดมแพทย์-พยาบาลทั่วประเทศอบรมโรคไตกว่า 2 พันคน ให้ร่วมดูแลผู้ป่วยให้ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นในปี 49 นี้นายแพทย์ปิยะ เนตรวิเชียร รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เปิดเผยว่า สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสปสช.เร่งจัดทำแผนงานการป้องกันโรคไตวายเรื้อรังแบบบรูณาการ โดยจัดการอบรมให้กับแพทย์และพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ในการป้องกันและชะลอการเสื่อมของโรคไต พร้อมทั้งร่วมกันหารูปแบบที่เหมาะสมในโครงการ”การป้องกันภาวะไตวายเรื้อรังทันยุคในประเทศไทย” เพื่อยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ให้บริการสนใจการป้องกันภาวะไตวายเรื้อรังและคาดว่าจะมีผู้ป่วยภาวะไตวายเรื้อรังและผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายลดลงอีกด้วย

ทั้งนี้ จะจัดให้มีการอบรมจัดพร้อมกันทั่วประเทศทั้ง 4 ภาคในเดือนกันยายนซึ่งมีจำนวนกว่า 2, 000 คน โดยจะเน้นให้แพทย์และพยาบาลมีความเข้าใจกับปัญหาและความรุนแรงของภาวะไตวายเรื้อรัง การวินิจฉัยโรคไตแต่แรกเริ่ม เพื่อให้คำแนะนำแก่ประชาชนมีภาวะโรคที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคไต เช่น โรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง การได้รับยาที่อาจมีผลต่อการทำงานของไต

รศ.นพ.ทวี ศิริวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการป้องกันภาวะไตวายเรื้องรังกล่าวว่า ปัญหาโรคไตเรื้อรัง ซึ่งรวมทั้งภาวะไตวายระยะสุดท้ายเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากมีอัตราการเสียชีวิตที่สูง และรัฐต้องสูญเสียทรัพยากรจำนวนมากในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ ในช่วง ปี พ.ศ. 2541-2546 ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย ได้เข้ารับการล้างไตเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า ปัจจุบันสมาคมโรคไตได้ดูแลการผลิตและฝึกอบรมแพทย์และพยาบาลผู้ชำนาญการด้านโรคไต การรักษามาตรฐานการรักษาเฉพาะโรคไต รวมทั้งได้ให้บริการวิชาการด้านโรคไตต่างๆ แก่ประชาชนมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมฯ ซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าวทำให้สมาคมฯ มีข้อมูลพื้นฐานด้านโรคไตมากพอควร

ทั้งนี้ จากข้อมูลการศึกษาวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขว่า ในปี พ.ศ. 2549 จะมีผู้ป่วยล้างไตถึง 30,750 ราย การดูแลรักษาผู้ป่วยเมื่อเกิดภาวะไตวายเรื้อรังแล้วเป็นการรักษาที่ปลายเหตุไม่ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศอย่างแท้จริง ดังนั้นแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมคือการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเกิดโรคไตและการป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีโรคไตอยู่แล้วเกิดภาวะไตวายระยะสุดท้าย

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากนพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร และคณะได้ศึกษาวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 แล้วว่า ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 น่าจะมีผู้ป่วยต้องการการล้างไตถึง 21,809 ราย และในธันวาคม 2549 จะมีถึง 30,750 ราย ซึ่งถ้ารัฐให้สิทธิ์ผู้ป่วยเข้าถึงการบริการได้ทุกราย ก็จะต้องใช้งบประมาณมหาศาล โดยยังไม่นับถึงจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องเพิ่มขึ้นด้วย โดยถ้าใช้ตัวเลขค่าใช้จ่ายการฟอกเลือดปีละ 250,000.- บาท คูณกับตัวเลขข้างต้น ในปี พ.ศ. 2549 รัฐจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น 8,000.- ล้านบาท ต่อปีซึ่งจะเป็นภาระต่อรัฐบาลไม่น้อย จึงต้องมีการเตรียมการที่เหมาะสมต่อไป

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 
· ข้อมูลเพิ่มเติม สุขภาพ
· เสนอข่าวโดย Admin


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด สุขภาพ:
หน่วยกู้ชีพศรีสังวร

บทความต่อไป: เอาผิดพ่อแม่ขี่จยย. ลูกซ้อนไม่สวมหมวก
 คำเฉพาะประจำสัปดาห์: 
ผู้ป่วยไตล้น ระดมแพทย์-พยาบาลรองรับปี”49 | เรียกเข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน | 0 ความเห็น
คะแนนอย่างต่ำ
ความเห็นเป็นของผู้ส่งเข้ามา ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเห็นนั้นๆได้


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.145578 Seconds