ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 อัตราค่ารักษาพยาบาล
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา

หน่วยงาน

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.
 แบบฟอร์มต่าง ๆ

กิจกรรมคุณภาพ
 กิจกรรม 5ส.

ศูนย์ ICT
 ระบบ Finger Scan

กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน
 ข่าว/ประกาศการย้าย
 ระเบียบ/คำสั่ง
 แบบฟอร์มเลื่อนระดับ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แผนพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการพยาบาล
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs
รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


หัวข้อหลัก > สุขภาพ : ย้อนกลับ
 
ตรวจสุขภาพก่อนหมดสภาพ

เมื่อ วันพฤหัสบดี 08 กันยายน 2005 - 08:33 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 3815 คนอ่าน  หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

สุขภาพนักวิชาการชี้การตรวจสุขภาพที่ผ่านมา มักทำไม่ถูกต้องส่งผลให้เจ็บป่วยและสิ้นเปลืองปีละกว่า 10,000 ล้านบาท .ระบุตรวจเท่าที่จำเป็นและต้องเป็นการตรวจก่อนหมดสภาพเท่านั้นถึงจะได้ผล สปสช. ย้ำควรตรวจสุขภาพก่อนหมดสภาพปีละครั้ง ขณะที่รพ. ทั้งภาครัฐและเอกชนแข่งขันดุเดือดจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมหวังฟันกำไรจากเครื่องมือที่ซื้อมาให้คุ้มทุนภายใน 3 ปี

นายแพทย์สุรจิต สุนทรธรรม กรรมการวิชาการ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะวิจัยแนวทางการตรวจและการสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและกลุ่มสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางแห่งประเทศไทย อดีตนักเรียนทุนมูลนิธิ ”อานันทมหิดล” และอาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเปิดเผยว่า ปัจจุบันมีโปรแกรมการตรวจสุขภาพเสนออกมาสู่สาธารณชนอย่างแพร่หลาย โดย โปรแกรมส่วนใหญ่มักเป็นการตรวจหาความหมดสภาพ คือเน้นการตรวจหาว่าเป็นโรคอะไรแล้วหรือยัง เช่น ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาว่าเป็นโรคเบาหวานหรือยัง และมักไม่ได้เป็นการตรวจก่อนหมดสภาพ และไม่ค่อยได้เน้นการตรวจหาเหตุปัจจัยหรือความเสี่ยงที่จะนำไปสู่โรคดังกล่าว

กรรมการวิชาการกล่าวว่า ทิศทางการตรวจสุขภาพก่อนหมดสภาพ จะต้องมีการปรับเปลี่ยนทั้งด้านแนวคิด วิธีการ และเนื้อหาสาระ ซึ่งจะต้องทำให้ ทั้งสังคมเข้าใจตรงกันว่า หัวใจหลักของการตรวจสุขภาพก่อนหมดสภาพนั้นเน้นและให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตรวจเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค เพื่อจะได้ป้องกันก่อนที่โรคจะเกิดขึ้น. ทั้งนี้ การจัดทำ “สมุดสำรวจและบันทึกสุขภาพ” นับเป็นการสำรวจตรวจหาปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้วยตนเอง ถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างเสริมสุขภาพ เพราะหากเราได้ทบทวนและค้นพบปัจจัยเสี่ยงด้วยตนเองก็ยิ่งสร้างความตระหนักให้แก่เรายิ่งขึ้นและส่งผลให้เราระมัดระวังขจัดปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคได้ดียิ่งขึ้นด้วย

“การสำรวจและบันทึกสุขภาพนี้ อาจจัดได้ว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดของการตรวจสุขภาพซึ่งจะขาดเสียมิได้ ซึ่งการสำรวจและบันทึกดังกล่าวยังสามารถใช้ในการติดตามสุขภาพอย่างต่อเนื่องทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เราอาจไม่ได้ตระหนักได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น และบุคคลทุกคนควรได้รับการทบทวนความตระหนักต่อปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งเราเรียกการตรวจทบทวนปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ดังกล่าวนี้ว่า “การตรวจสุขภาพประจำปี โดยสปสช. ได้จัดทำสมุดบันทึกสุขภาพดังกล่าวไว้เป็นสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้สนใจสามารถประเมินสุขภาพตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยเข้าไปที่ www.nhso.go.th แล้วเลือก “ประเมินสุขภาพตนเอง” ในเมนูบริการ หรือ ที่ Link ประเมินสุขภาพตนเอง และหลังจากสมัครสมาชิกแล้วกรอกข้อมูลที่สำคัญ โปรแกรมก็จะประเมินสุขภาพให้พร้อมมีคำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งเราเรียกโปรแกรมดังกล่าวนี้ว่า “โปรแกรมพยากรณ์สุขภาพ”

นายแพทย์ปรีดา แต้อารักษ์ โฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกล่าวว่า จากการศึกษาวิจัยของสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ(สปรส.)ระบุว่า ขณะนี้มีการเสนอวิธีการตรวจและราคาที่แตกต่างกันอย่างมากตั้งแต่หลายร้อยบาทบาทขึ้นไปจนถึงนับหมื่นบาท หรือกล่าวได้ว่าแต่ละปีต้องอาจต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายไปถึง 12,000 ล้านบาท หากมีแผนการตลาดเช่นนี้ส่งผลให้โดยรายการแข่งขันส่งเสริมการขายรูปแบบต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับเทศกาลแต่ละช่วงเวลา เรียกได้ว่าหากผู้บริโภคเลือกที่จะตรวจอะไรก็มีการจัดให้ได้ตั้งแต่การตรวจเลือดไปจนถึงการตรวจที่ต้องใช้เครื่องมือทันสมัยซับซ้อนอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งประโยชน์ที่ได้ไม่คุ้มกับเงินที่ต้องเสียไป

“โปรแกรมการตรวจสุขภาพนับว่าทำกำไรให้ของรพ.รัฐและเอกชนได้อย่างงาม อีกทั้งเมื่อรพ.ลงทุนซื้อเครื่องมือแพทย์มาในราคาแพง ก็ต้องเร่งทำโปรโมชั่นจัดแพคเกจเรียกลูกค้าเพื่อจะได้คืนทุนเร็วๆ หากรอให้ใช้บริการแบบปกติอาจจะต้องใช้เวลา 5-6 ปีในการคุ้มทุน หากเร่งทำการตลาดจะใช้เวลาภายใน 3 ปีเท่านั้น ถ้าหากหน่วยบริการมองเรื่องธุรกิจเป็นเรื่องหลักแล้ว ก็ต้องเรียกลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการโดยไม่จำเป็น ทำให้ประเทศชาติต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายไปโดยไม่คุ้มค่าเท่าที่ควร”โฆษกสปสช.กล่าว

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 
· ข้อมูลเพิ่มเติม สุขภาพ
· เสนอข่าวโดย Admin


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด สุขภาพ:
หน่วยกู้ชีพศรีสังวร

บทความต่อไป: ผู้ป่วยไตล้น ระดมแพทย์-พยาบาลรองรับปี”49
 คำเฉพาะประจำสัปดาห์: 
ตรวจสุขภาพก่อนหมดสภาพ | เรียกเข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน | 0 ความเห็น
คะแนนอย่างต่ำ
ความเห็นเป็นของผู้ส่งเข้ามา ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเห็นนั้นๆได้


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.132712 Seconds