ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 อัตราค่ารักษาพยาบาล
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา

หน่วยงาน

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.
 แบบฟอร์มต่าง ๆ

กิจกรรมคุณภาพ
 กิจกรรม 5ส.

ศูนย์ ICT
 ข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือ (หน่วยงาน)
 ข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือ (รายคน)
 ระบบคำขอออนไลน์
 แจ้งปัญหาระบบคอมพิวเตอร์

กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน
 ข่าว/ประกาศการย้าย
 ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR
 ระเบียบ/คำสั่ง
 แบบฟอร์มเลื่อนระดับ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แผนพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการพยาบาล
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 NSO SSW To NQA Award

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs
sahakorn srisangworn

KM srisangworn


หัวข้อหลัก > ไข้หวัดนก : ย้อนกลับ
 
สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยแนะนำการป้องกันโรคไข้หวัดนก

เมื่อ วันจันทร์ 07 พฤศจิกายน 2005 - 18:20 ::: ผู้บันทึก: big_T ::: 6074 คนอ่าน  หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

ไข้หวัดนก


นายแพทย์สมชาย โรจนรัตนางกูร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กล่าวเตือนประชาชนให้ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ในภาวะที่มีการระบาดของไข้หวัดนก ซึ่งจังหวัดสุโขทัยในขณะนี้ยังไม่มีการรายงานการเกิดโรคไข้หวัดนก แต่เพื่อเป็นการป้องกัน และควบคุมโรค จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากประชาชนทุกคน ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ และทำความรู้จักกับโรคไข้หวัดนก ดังต่อไปนี้  • ไข้หวัดนกเป็นโรคติดต่อในสัตว์ปีก เช่น นก ไก่ เป็ด สามารถแพร่เชื้อได้จากน้ำมูก น้ำลาย มูล ของสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตาย - คนติดโรคนี้ได้จากการสัมผัสกับน้ำมูก น้ำลาย มูล ของสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตายด้วยโรคไข้หวัดนก
  • ผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก จะมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ คือ มีไข้สูง ปวดศรีษะ ปวดเมื่อยเนื้อตัว อ่อนเพลีย เจ็บคอ ไอ หายใจลำบาก และปอดอักเสบรุนแรง
  • หากมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่และมีประวัติสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตาย หรืออยู่ในพื้นที่ที่มีโรคไข้หวัดนกระบาด ต้องรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล โดยเร็วที่สุด
  • ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคไข้หวัดนก คือ ผู้ที่ทำงานในฟาร์มหรือชำแหละสัตว์ปีกที่ป่วย หรือตายจากโรคไข้หวัดนก
  • ในช่วงที่มีการระบาด ไม่ใช้มือเปล่า สัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตาย ต้องสวมถุงมือ สวมผ้าปิดปาก
  • จมูก และล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดทุกครั้ง หากไม่มีถุงมือให้ใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วสวมมือหลายๆชั้น ก่อนจับซากสัตว์ปีกที่ตายหรือป่วย ก็จะสามารถป้องกันการติดเชื้อได้
  • สัตว์ปีกที่ป่วยตาย ให้เผาหรือฝัง โดยขุดหลุมลึกอย่างน้อย 1 เมตร ราดด้วยน้ำคลอรีนหรือโรยด้วยปูนขาว ก่อนการฝังกลบดินให้แน่น ห้ามโยนทิ้งตามแม่น้ำลำคลองอย่างเด็ดขาด และห้ามนำไปให้สัตว์อื่นกิน
  • ผู้ที่มีอาชีพเลี้ยง ฆ่า ขนส่ง และขายสัตว์ปีก หรือผู้ที่สัมผัสซากสัตว์ปีก ถ้าป่วยหรือมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ คือ มีไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยเนื้อตัว อ่อนเพลีย เจ็บคอ ไอแห้งๆ และอาจมีตาแดงด้วย ให้รีบไปพบแพทย์ แล้วบอกประวัติการสัมผัสสัตว์ปีก หรือเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับผู้ป่วยปอดบวมรายอื่นๆ ในรอบ 10 วัน ก่อนมีอาการให้แพทย์ทราบด้วย
  • ในช่วงที่มีโรคระบาดในสัตว์ปีก หรือมีไก่ เป็ด ตายมากผิดปกติ ขอให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง เอาใจใส่ระมัดระวัง ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด อย่าให้เด็กอุ้มไก่หรือนก หรือจับซากสัตว์ปีกที่ตาย และให้เด็กหมั่นล้างมือบ่อยๆ จะช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้
  • เป็ด ไก่ และไข่ ที่ไม่ติดเชื้อ สามารถรับประทานได้ แต่ต้องปรุงให้สุก 100% ด้วยความร้อน โดยไก่ เป็ด หรือสัตว์ปีกทั้งหมดที่ตายผิดปกติ ห้ามนำมาชำแหละกินอย่างเด็ดขาด เพราะจะทำให้ติดเชื้อโรคไข้หวัดนกได้ ต้องทำลายด้วยวิธีเผา หรือฝังตามคำแนะนำ

 

หากพบสัตว์ปีกที่เลี้ยงในบ้านหรือที่อยู่นอกบ้านตายจำนวนมากผิดปกติ ให้แจ้ง อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำสถานีอนามัยทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขประจำอำเภอ โรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทันที หรือแจ้งมาที่หมายเลขโทรศัพท์ 055-613559 หรือ 055-613354 ตลอด 24 ชั่วโมง


สวท.สุโขทัย : ข่าว

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 
· ข้อมูลเพิ่มเติม ไข้หวัดนก
· เสนอข่าวโดย big_T


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด ไข้หวัดนก:
สธ. แนะวิธีซื้อเป็ดไก่ ช่วงตรุษจีน

บทความต่อไป: สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน สิ้นสุดวันที่ 6 พฤศจิกายน 2548
 คำเฉพาะประจำสัปดาห์: 
สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยแนะนำการป้องกันโรคไข้หวัดนก | เรียกเข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน | 0 ความเห็น
คะแนนอย่างต่ำ
ความเห็นเป็นของผู้ส่งเข้ามา ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเห็นนั้นๆได้


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.118342 Seconds