ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsรายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


หัวข้อหลัก > Virus : ย้อนกลับ
 
W32.Mydoom@MM

เมื่อ วันศุกร์ 30 มกราคม 2004 - 22:00 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 20837 คนอ่าน  หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

Virus


ชื่อ :
W32.Mydoom@MM
ชนิด : หนอนอินเทอร์เน็ต (worm)
ชื่ออื่นที่รู้จัก :
W32.Novarg.A@mm , WORM_MIMAIL.R, W32/Mydoom@MM ,Mydoom, Win32.Mydoom.A, Win32/Shimg
ระดับความรุนแรง : สูง
ระบบปฏิบัติการที่มีผลกระทบ
: Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows Server 2003, Windows XP
ระบบปฏิบัติการที่ไม่มีผลกระทบ
: Linux, Macintosh, OS/2, UNIX, Windows 3.x
ข้อมูลทั่วไป || วิธีการแพร่กระจาย || ผลกระทบที่เกิดขึ้น || รายละเอียดทางเทคนิค || วิธีการกำจัดหนอนชนิดนี้ || วิธีป้องกันตัวเองจากหนอนชนิดนี้ || ข้อมูลอ้างอิง


ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลในการกำจัดหนอนอย่างรวดเร็ว (สำหรับผู้ใช้ทั่วไป)

ผู้ใช้ทั่วไปควรปฎิบัติตามดังนี้

 • ห้ามเปิดไฟล์ที่แนบมาพร้อมกับอี-เมล์ ที่ไม่สามารถยืนยันว่าใครเป็นผู้ส่ง รวมทั้งไม่ควรเปิดอี-เมล์ที่น่าสงสัยที่มีหัวข้อของอี-เมล์ดังตัวอย่าง
 • ปรับปรุงฐานข้อมูลของโปรแกรมไวรัสที่ท่านใช้งานอยู่ให้ทันสมัย
คำแนะนำในการป้องกันหนอนชนิดนี้ภายในองค์กร (สำหรับผู้ดูแลระบบ)
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายควรดำเนินการดังนี้
 • ปิดกั้นข้อมูลที่เข้าและออกมาผ่านพอร์ต 3127/TCP ถึง 3198/TCP
 • ถ้าในระบบเครือข่ายของท่านมีเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการอี-เมล์ให้ทำการกรองอี-เมล์ที่มีหัวข้ออี-เมล์ดังนี้
 • ปรับปรุงฐานข้อมูลไวรัสในโปรแกรมป้องกันไวรัสที่องค์กรนั้นๆ ใช้อยู่ในเครื่องของผู้ใช้งานให้ทันสมัย

W32.Mydoom@mm เป็นหนอนอินเทอร์เน็ตที่สามารถแพร่กระจายผ่านทางอี-เมล์ ซึ่งหนอนชนิดนี้จะมากับอีเมล์โดยมีหัวข้ออี-เมล์และเนื้อความที่หลากหลายจากการสุ่มขึ้นมา แต่สิ่งที่สามารถสังเกตได้คือ

 1. ข้อความในอี-เมล์จะไม่สามารถแสดงด้วยการแสดงผลแบบ 7 บิต และจะมีไฟล์แนบประเภทไบนารี ได้แก่ .exe .pif .cmd .scr รวมทั้ง .zip ด้วย
 2. ข้อความในอี-เมล์ประกอบด้วยตัวอักษรที่ใช้การแสดงผลแบบ Unicode และจะมีไฟล์แนบประเภทไบนารีเช่นเดียวกัน
 3. อี-เมล์ที่ได้รับเข้ามาอาจจะมีข้อความแค่เพียงบางส่วน และอาจส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบอี-เมล์ได้

เมื่อทำการรันไฟล์แนบที่มากับหนอน จะทำให้หนอนติดเข้าไปในเครื่องและเมื่อทำการรีบูตเครื่อง
หนอนก็จะสามารถทำงานได้ทันที รวมทั้งจะทำการเปิดพอร์ตแบบสุ่มในช่วง 3127/TCP ถึง 3198 /TCP ด้วย

พอร์ตที่ถูกเปิดโดยหนอนจะถูกใช้เป็นช่องทางเข้าสู่ระบบของ Hacker เพื่อเข้าถึงทรัพยากรของระบบได้ รวมถึงการดาวน์โหลดไฟล์ หรือเข้าถึงไฟล์โดยไม่เหมาะสมจากภายนอกด้วย ดังนั้นผู้ดูแลระบบควรจะทำการป้องกันพอร์ตระหว่าง 3127/TCP ถึง 3198/TCP ไม่ให้มีการเข้าถึงจากภายนอกได้

นอกจากนี้ หนอนจะเริ่มทำการโจมตีแบบ Denial of Service ไปยัง www.sco.com ในช่วงวันที่ 1 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2547 อีกด้วย

การแพร่กระจายของหนอนชนิดนี้ผ่านทางอี-เมล์นั้นจะมีลักษณะของอี-เมล์ดังนี้

ชื่อผู้ส่งอี-เมล์ เกิดจากการสุ่มชื่ออี-เมล์ขึ้นมา
หัวข้ออี-เมล์ Server Report
Mail Delivery System
hi
status
hello
HELLO
Hi
test
Test
Mail Transaction Failed
Server Request
Error
ไฟล์ที่แนบมากับอี-เมล์

ไฟล์ที่สุ่มจากหนอน เป็นไปได้ในหลายลักษณะ
ดังตัวอย่างไฟล์ต่อไปนี้

doc.bat
document.zip
message.zip
readme.zip
text.pif
hello.cmd
body.scr
test.htm.pif

data.txt.exe
file.scr

ข้อความในอี-เมล์

ข้อความในอี-เมล์อาจจะเป็นไปได้ในลักษณะนี้

• The message contains Unicode characters and has been sent as a binary attachment.
• The message cannot be represented in 7-bit ASCII encoding and has been sent as a binary attachment.
• Mail transaction failed. Partial message is available.
• test

วิธีการแพร่กระจาย

หนอนชนิดนี้สามารถแพร่กระจายผ่านทางอี-เมล์โดยไฟล์ที่แนบมากับอี-เมล์นั้นมีรูปแบบไม่แน่นอน และระบบ KaZaa ซึ่งเป็นระบบแชร์ไฟล์ผ่านอินเทอร์เน็ต

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

 • ส่งอี-เมล์ออกมาเป็นจำนวนมาก : หนอนจะส่งอี-เมล์โดยใช้ SMTP ของหนอนเอง
 • เปิดการเชื่อมต่อที่ผิดปกติ : หนอนจะทำการเปิดพอร์ต TCP แบบสุ่มในช่วง 3127 ถึง 3198
 • เกิดการโจมตีแบบ Denial of Service : หนอนจะเริ่มทำการโจมตีเว็บไซต์ http://www.sco.com ช่วงวันที่ 1 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2547

รายละเอียดทางเทคนิค

เมื่อหนอน W32.Mydoom@mm ถูกเอ็กซิคิวต์ หนอนจะมีกระบวนการดังนี้

วิธีกำจัดหนอนชนิดนี้ <!--

 • วิธีการกำจัดหนอนสำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 98
 • วิธีการกำจัดหนอนสำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ME
 • วิธีการกำจัดหนอนสำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ NT/2000/XP
 •  

 • การกำจัดหนอนแบบอัตโนมัติ วิธีที่ 1
  1. ดาวน์โหลดไฟล์ FixSwen.exe จาก http://www.symantec.com/avcenter/FixSwen.exe
  2. ปิดทุกโปรแกรมที่กำลังใช้งานอยู่ก่อนรันไฟล์ที่ดาวน์โหลดจากข้อ 1
  3. ตัดขาดการเชื่อมต่อจากเครือข่ายทุกทาง
  4. ถ้าใช้ระบบปฎิบัติการวินโดวส์ ME และ XP ให้ทำการ disable System Restore ก่อน (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ส่วนของ ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ Windows ME และ ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ Windows XP)
  5. จากนั้นทำการรันไฟล์ FixSwen.exe โดยการดับเบิลคลิ้กไฟล์ดังกล่าวแล้วกดปุ่ม start
  6. รีสตาร์ทเครื่อง แล้วรัน FixSwen.exe อีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีหนอนตัวนี้หลงเหลือในระบบ
  7. ถ้าใช้ระบบปฎิบัติการวินโดวส์ ME และ XP ให้ทำการ enable System Restore
  8. ปรับปรุงฐานข้อมูลไวรัสให้กับโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ติดตั้งอยู่ในระบบ
  9. สแกนหาไวรัสทั้งระบบดูอีกครั้ง
 • การกำจัดหนอนด้วยมือ
  1. ถ้าใช้งานระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ME หรือ XP ให้ทำการ disable System Restore ก่อน (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ส่วนของ ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับวินโดวส์ ME และ ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับวินโดวส์ XP)
  2. ปรับปรุงฐานข้อมูลไวรัสใหม่ล่าสุดจากเว็บเพจของบริษัทเจ้าของโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ท่านใช้ หรือ ติดต่อบริษัทที่ท่านติดต่อซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส
   รีสตาร์ทเครื่องให้เข้าในระบบแบบ Safe Mode โดยในระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 95/2000/XP ให้กด F8 ระหว่างการบูตเครื่อง และระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 98/ME ให้กดปุ่ม Ctrl
  3. สแกนไวรัสด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ได้รับการปรับปรุงฐานข้อมูลไวรัสจากข้อที่ 2
  4. หลังจากการสแกนโปรแกรมป้องกันไวรัสจะทำการลบไฟล์ตัวหนอนออกจากระบบทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น
  5. ทำการแก้ไขเรจิสทรีย์ดังต่อไปนี้
   • เปิดโปรแกรม notepad.exe ขึ้นมา
   • จากนั้นคัดลอกข้อความต่อไปนี้ใส่ลงในโปรแกรม notepad.exe

    REGEDIT4

    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
    "DisableRegistryTools"=dword:00000000

    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\exefile\shell\open\command]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\exefile\shell\open\command]
    @="\"%1\" %*"

    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\batfile\shell\open\command]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\batfile\shell\open\command]
    @="\"%1\" %*"

    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\comfile\shell\open\command]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\comfile\shell\open\command]
    @="\"%1\" %*"

    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\piffile\shell\open\command]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\piffile\shell\open\command]
    @="\"%1\" %*"

    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\regfile\shell\open\command]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\regfile\shell\open\command]
    @="\"%1\" %*"

    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\scrfile\shell\open\command]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\scrfile\shell\open\command]
    @="\"%1\" %*"

   • บันทึกไฟล์ดังกล่าวไว้ที่ C:\ โดยใช้ชื่อว่า repair.reg
   • คลิ๊ก Start เลือก Run
   • พิมพ์ regedit -s \repair.reg
   • คลิ๊ก Start เลือก Run อีกครั้งหนึ่ง
   • พิมพ์ regedit แล้วกด OK เพื่อเข้าสู่โปรแกรม Registry Editor
   • ค้นหาคีย์ชื่อ

    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

   • ในฝั่งด้านขวามือ ลบค่าสุ่มที่หนอนสร้างขึ้นมา
   • ออกจากโปรแกรม Registry Editor

  ข้อควรระวัง: การกระทำการใดๆ กับระบบเรจิสทรีย์มีความเสี่ยง ควรอ่านคำแนะนำอย่างละเอียด และทำสำเนาเรจิสทรีย์ไฟล์ไว้ก่อนทุกครั้ง

-->

 • การกำจัดหนอนแบบอัตโนมัติ วิธีที่ 1

  1. ดาวน์โหลดไฟล์ ClnShimg.zip จาก http://www3.ca.com/Files/VirusInformationAndPrevention/clnshimg.zip
  2. ปิดโปรแกรมทุกโปรแกรมที่กำลังใช้งานอยู่ก่อนรันไฟล์ที่ดาวน์โหลดจากข้อ 1
  3. ทำการแตกไฟล์ ClnShimg.zip ซึ่งจะได้ไฟล์ ClnShimg.com
  4. ตัดขาดการเชื่อมต่อจากเครือข่ายทุกทาง
  5. ถ้าใช้ระบบปฎิบัติการวินโดวส์ ME และ XP ให้ทำการ disable System Restore ก่อน (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ส่วนของ ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ Windows ME และ ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ Windows XP)
  6. จากนั้นทำการรันไฟล์ ClnShimg.com โดยการดับเบิลคลิ้กไฟล์ดังกล่าว
  7. รีสตาร์ทเครื่อง แล้วรัน ClnShimg.com อีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีหนอนตัวนี้หลงเหลือในระบบ
  8. ถ้าใช้ระบบปฎิบัติการวินโดวส์ ME และ XP ให้ทำการ enable System Restore
  9. ปรับปรุงฐานข้อมูลไวรัสให้กับโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ติดตั้งอยู่ในระบบ
  10. สแกนหาไวรัสทั้งระบบดูอีกครั้ง
 • การกำจัดหนอนแบบอัตโนมัติ วิธีที่ 2
  1. ดาวน์โหลดไฟล์ FxNovarg.exe จาก http://securityresponse.symantec.com/avcenter/FxNovarg.exe
  2. ปิดโปรแกรมทุกโปรแกรมที่กำลังใช้งานอยู่ก่อนรันไฟล์ที่ดาวน์โหลดจากข้อ 1
  3. ตัดขาดการเชื่อมต่อจากเครือข่ายทุกทาง
  4. ถ้าใช้ระบบปฎิบัติการ Windows XP หรือ ME ให้ทำการ disable System Restore ก่อน (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ส่วนของ ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ Windows XP และ ME)
  5. จากนั้นทำการรันไฟล์ FxNovarg.exe โดยการดับเบิลคลิ้กไฟล์ดังกล่าวแล้วกดปุ่ม start
  6. รีสตาร์ทเครื่อง แล้วรัน FxNovarg.exe อีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีหนอนตัวนี้หลงเหลือในระบบ
  7. ถ้าใช้ระบบปฎิบัติการ Windows XP หรือ ME ให้ทำการ enable System Restore
  8. ปรับปรุงฐานข้อมูลไวรัสให้กับโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ติดตั้งอยู่ในระบบ
  9. สแกนหาไวรัสทั้งระบบดูอีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับวินโดวส์ ME:

หมายเหตุ: ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ME ใช้ backup utility สำหรับ backup ไฟล์โดยอัตโนมัติไว้ที่โฟลเดอร์ C:\_Restore ดังนั้นไฟล์ที่ติดเชื้อสามารถถูกเก็บไว้เป็นไฟล์ backup ได้ และ โปรแกรมป้องกันไวรัสจะไม่สามารถลบไฟล์เหล่านี้ได้ จึงต้องทำการยกเลิกการใช้งาน Restore Utility ตามขั้นตอนดังนี้

 1. คลิ๊กขวาที่ไอคอน My Computer บน Desktop และ เลือก Properties
 2. เลือกแถบ Performance
 3. กดปุ่ม File System
 4. เลือกแถบ Troubleshooting
 5. ใส่เครื่องหมายเลือก "Disable System Restore"
 6. กดปุ่ม Apply
 7. กดปุ่ม Close
 8. กดปุ่ม Close อีกที
 9. เมื่อมีหน้าต่างขึ้นมาถามว่าจะรีสตาร์ทเครื่องหรือไม่ ให้กด Yes
  หมายเหตุ: ตอนนี้ Restore Utility ถูกยกเลิกแล้ว
 10. หลังจากเรียกใช้งาน Fix tools เรียบร้อยแล้ว เปิดหาตำแหน่งของไฟล์เหล่านั้นได้จากโฟลเดอร์ C:\_Restore และกำจัดออก
  หลังจากกำจัดเรียบร้อยแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องให้ใช้งานได้ตามปกติ
  หมายเหตุ: การเปิดใช้ Restore Utility อีกครั้ง ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1-9 และในขั้นตอนที่ 5 ให้ยกเลิกเครื่องหมายที่เลือก "Disable System Restore" ออก

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับวินโดวส์ XP

หมายเหตุ: ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ XP ใช้ backup utility สำหรับ backup ไฟล์โดยอัตโนมัติไว้ที่โฟลเดอร์ C:\_Restore ดังนั้นไฟล์ที่ติดเชื้อสามารถถูกเก็บไว้เป็นไฟล์ backup ได้ และ โปรแกรมป้องกันไวรัสจะไม่สามารถลบไฟล์เหล่านี้ได้ จึงต้องทำการยกเลิกการใช้งาน Restore Utility ตามขั้นตอนดังนี้

 1. คลิ๊กขวาที่ไอคอน My Computer บน Desktop และ เลือก Properties
 2. เลือกแถบ System Restore
 3. ใส่เครื่องหมายเลือก "Turn off System Restore" หรือ "Turn off System Restore on all drives"
 4. กดปุ่ม Apply
 5. กดปุ่ม Yes
  หมายเหตุ: ตอนนี้ Restore Utility ถูกยกเลิกแล้ว
 6. หลังจากเรียกใช้งาน Fix tools เรียบร้อยแล้ว เปิดหาตำแหน่งของไฟล์เหล่านั้นได้จากโฟลเดอร์ C:\_Restore และกำจัดออก หลังจากกำจัดเรียบร้อยแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องให้ใช้งานได้ตามปกติ
  หมายเหตุ: การเปิดใช้ Restore Utility อีกครั้ง ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1-5 และในขั้นตอนที่ 5 ให้ยกเลิกเครื่องหมายที่เลือก "Turn off System Restore" ออก

วิธีป้องกันตัวเองจากหนอนชนิดนี้

 1. ควรลบอี-เมล์ที่น่าสงสัยว่ามีไวรัสแนบมา รวมทั้งอี-เมล์ขยะและอี-เมล์ลูกโซ่ทิ้งทันที
 2. ห้ามรันไฟล์ที่แนบมากับอี-เมล์ซึ่งมาจากบุคคลที่ไม่รู้จักหรือไม่มั่นใจว่าผู้ส่งเป็นใครและไม่ทราบว่าไฟล์ดังกล่าวนั้นเป็นไฟล์อะไร ตลอดจนไฟล์ที่ถูกส่งด้วยโปรแกรมประเภทแช็ต (Chat) ต่างๆ เช่น IRC, ICQ หรือ Pirch เป็นต้น
 3. ติดตั้งโปรแกรมต่อต้านไวรัส และต้องทำการปรับปรุงฐานข้อมูลไวรัสเป็นตัวล่าสุดอยู่เสมอ
 4. สร้างแผ่นกู้ระบบฉุกเฉิน (Emergency disk) ของโปรแกรมป้องกันไวรัส และปรับปรุงฐานข้อมูลในแผ่นอยู่เสมอ
 5. ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงช่องโหว่ (patch) ของทุกซอฟต์แวร์อยู่เสมอ โดยเฉพาะ Internet Explorer และระบบปฏิบัติการ ให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่สุด

  IE 6.0 Service Pack 1
  Windows 2000 Service Pack 4
  Windows XP Service Pack 1a

 6. ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส และต้องทำการปรับปรุงฐานข้อมูลไวรัสให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 7. ตั้งค่า security zone ของ Internet Explorer ให้เป็น high ดังคำแนะนำที่ http://thaicert.nectec.or.th/paper/virus/zone.php
 8. ทำการสำรองข้อมูลในเครื่องอยู่เสมอ และเตรียมหาวิธีการแก้ไขเมื่อเกิดเหตุขัดข้องขึ้น
 9. ติดตามข่าวสารแจ้งเตือนเกี่ยวกับไวรัสต่างๆ ซึ่งสามารถขอใช้บริการส่งข่าวสารผ่านทางอี-เมล์ของทีมงาน ThaiCERT ได้ที่ http://thaicert.nectec.or.th/mailinglist/register.php
 10. สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีป้องกันตัวเองจากไวรัสทั่วไปได้ในหัวข้อ วิธีป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากไวรัสคอมพิวเตอร์

ช้อมูลอ้างอิง

*** ThaiCERT ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอแนวทางป้องกันเบื้องต้น และวิธีการดังกล่าวไม่จำเป็นต้องได้ผล 100% ขึ้นอยู่กับระบบปฎิบัติการ โปรแกรมป้องกันไวรัสใด และโปรแกรมอื่นๆ ที่ติดตั้งเองในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเอง***

เผยแพร่โดย ThaiCERT เมื่อ 27 มกราคม 2547 09.00น.
ปรับปรุงล่าสุดโดย
ThaiCERT เมื่อ 28 มกราคม 2547 13.03น.


หากท่านพบเห็นข้อผิดพลาดหรือมีคำแนะนำ โปรดส่งข้อความของท่านมาที่ thaicert@nectec.or.th ท่านสามารถดาวน์โหลด PGP Public Key ของ ThaiCERT ได้ ในกรณีที่ต้องการเข้ารหัสอี-เมล์


 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 
· ข้อมูลเพิ่มเติม Virus
· เสนอข่าวโดย Admin


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด Virus:
W32.Mydoom@MM

W32.Mydoom@MM | เรียกเข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน | 0 ความเห็น
คะแนนอย่างต่ำ
ความเห็นเป็นของผู้ส่งเข้ามา ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเห็นนั้นๆได้


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.177698 Seconds