ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 อัตราค่ารักษาพยาบาล
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา

หน่วยงาน

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.
 แบบฟอร์มต่าง ๆ

กิจกรรมคุณภาพ
 กิจกรรม 5ส.

ศูนย์ ICT
 ระบบ Finger Scan

กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน
 ข่าว/ประกาศการย้าย
 ระเบียบ/คำสั่ง
 แบบฟอร์มเลื่อนระดับ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แผนพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการพยาบาล
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs
รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


หัวข้อหลัก > HA : ย้อนกลับ
 
ข้อคิดเพื่อการทำงานเป็นทีม (2)

เมื่อ วันศุกร์ 23 ธันวาคม 2005 - 08:33 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 17317 คนอ่าน  หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

HAการทำงานเป็นทีมถือเป็นหัวใจหลัก
ที่จะนำความสำเร็จมาสู่การทำงานในทุกประเภทเมื่อมีเป้าหมายหรือความตั้งใจที่อยากให้บรรลุผล
แต่เป้าหมายนั้นไม่สามารถทำให้เสร็จโดยลำพัง
คนที่มีเป้าหมายเดียวกันจึงเริ่มรวมตัวเป็นกลุ่มก้อน
เพื่อร่วมกันทำให้เป้าหมายนั้นให้ลุล่วง

หากเราทุกคนต้องทำงานทุกอย่างเองหมด
จะเกิดความซ้ำซ้อนมหาศาล
เกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากรมากมาย

ผู้จัดการคงจะไม่ได้ทำหน้าที่ผู้จัดการ
ถ้าเขาทำงานด้วยตนเองทั้งหมด
เปิดประตูออฟฟิศ ปิดกวาดเช็ดถู รับโทรศัพท์ ส่งโทรสาร ถ่ายเอกสาร
ขี่มอเตอร์ไซค์ส่งเอกสาร ชงกาแฟ ฯลฯ

เริ่มรู้สึกขอบคุณ รปภ. แม่บ้าน เลขาฯ
และ
คนส่งเอกสาร หรือยัง?

งานบางอย่างสามารถสำเร็จได้เมื่อทำคนเดียว
แต่มีงานอีกมากมายที่ไม่สามารถทำสำเร็จได้เลย
หากปราศจากการร่วมมือกับผู้อื่น

หากต้องการประสบความสำเร็จ
เราต้องเข้าใจการทำงานเป็นทีมอย่างลึกซึ้ง
และสามารถบริหารงานผ่านทีมงาน
หรือบริหารตัวเองเพื่อเป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น


ทีม คือ โอกาส

ท่ามกลางทางตันของห้วงความคิด
"ทีม"
ได้ทลายกำแพงนั้น
และจุดประกายความหวังใน
ความสำเร็จขึ้นอีกครั้ง

เมื่อได้ทำงานเป็นทีม
สิ่งที่ผมไม่คิดว่าชีวิตนี้จะมีโอกาสได้ทำ
ก็สำเร็จภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

โลกของการทำงานในปัจจุบัน
เป็นโลกของการทำงานเป็นกลุ่ม
การพยายามผนวกกิจการระหว่างบริษัท
เพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

ทำงานเป็นทีม
ลดต้นทุน
ทวีคุณภาพ
เพิ่มผลผลิต
สร้างนวัตกรรม

เมื่อมีหนทางประหยัดทรัพยากร
และได้งานทีมีคุณภาพมากกว่า
ทำไมจึงไม่เลือกทำ ?

ทีมไม่ใช่ทางเลือก
แม้แต่มิจฉาชีพ
ยังต้องทำงานเป็นทีม

ให้นิยามกับ "ทีม"
นับเป็นสัญญาณอันตราย
หากเราพบว่า
การทำงานร่วมกับทีมงานของเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนั้น
ไม่ใช่การทำงานเป็นทีมที่แท้จริง

คน 10 คน
นั่งทำงานด้วยกันนั้น
พวกเขาอาจจะกำลังทำงานเป็นทีมหรือทำงานโดยลำพังก็ได้
กลุ่ม ไม่ใช่ ทีม

การนำก้อนอิฐมารวมกันเป็นกองอิฐ
ย่อมต่างจากการนำอิฐมาเรียงก่อกันขึ้นเป็นตัวอาคาร

แม้ก้อนอิฐที่มีความวิจิตรสวยงาม ทำจากวัตถุดิบราคาแพง
แต่กองอยู่รวมกันริมถนน
ก็มีค่าเทียบไม่ได้กับก้อนอิฐราคาต่ำที่อาจมีตำหนิอยู่บ้าง
แต่ถูกวางเรียงประสานกันตามแบบแผน
จนกลายเป็นอาคารใหญ่ ใช้สอยประโยชน์ได้มหาศาล

กลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าทีม
แต่มีสภาพไม่ต่างจากการเอาคนมากองรวมกันอย่างสะเปะสะปะ
โอ้! อนิจจา
ความล้มเหลวของพวกเขาอยู่ข้างหน้า

ทีม คือ กลุ่มบุคคล
ที่มีการแบ่งสรรหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างกัน
แต่ยังทำงานอย่างประสานสอดคล้องกัน
เพื่อบรรลุเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งร่วมกัน
โดยที่ต่างคนต่างมีพันธะความผูกพันต่อกัน

ทีมงานไม่ใช่เพียงเพื่อนร่วมงาน
แต่เป็นชีวิตที่พันผูกกันด้วยความรัก
ความเข้าใจ และเป้าหมายที่มีร่วมกัน

ร่างกายที่สมบูรณ์
ต้องประกอบด้วยอวัยวะที่สมบูรณ์
ร่วมกันทำงานอย่างประสานสอดคล้อง

หากเอาอวัยวะแต่ละส่วนออกมาทำวานอย่างเอกเทศ
ไม่ต้องติดต่อประสานกับอวัยวะอื่นๆเลย อวัยวะนั้นคงเป็นเพียงซาก…
รอแพทย์มาชำแหละ

ต่างคนต่างอยู่ ชอบอู้เกี่ยงงาน ระรานก้าวก่าย
เป้าหมายช่างมัน ความสัมพันธ์แตกแยก
อย่างนี้ไม่ใช่ ทีม แน่ๆ

ทีม คือ การร่วมใจ

ทีมงานเปรียบได้กับภาพของจิกซอว์
ซึ่งแต่ละตัวมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ที่ไม่สามารถทดแทนกันได้
และหากนำมาต่อเรียงกันอย่างเหมาะสมแล้ว
จะได้ภาพที่วิจิตรงดงามยิ่ง

การที่เรามีผู้ใต้บังคับบัญชาจำนวนมาก
แต่เราทำงานโดยลำพังคนเดียว ไม่ถือว่าเป็นทีม

หากเราไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามามีส่วนในงานของเรา
หรือเราไม่เข้าไปปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
ก็ยังไม่เกิดทีมขึ้น

การทำงานแบบฉายเดี่ยว ย่อมไม่ทำให้เกิดทีม

การทำงานเป็นทีม
คือการทำงานร่วมกัน
โดยทุกคนมีส่วนผลักดันให้งานที่ทำนั้นไปถึงเป้าหมายเดียวกัน

การทำงานเป็นทีม
คือ ความพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มคนที่มีความตั้งใจร่วมกัน
เพื่อให้งานที่ทำอยู่นั้นสำเร็จ

การทำงานเป็นทีม
คือ การไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางในการทำงาน
แต่ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีมเสมอ

การทำงานเป็นทีม
คือ การช่วยกันคนละไม้ละมือ
โดยการเสริมจุดแข็ง
และลบจุดอ่อนของกันและกัน

การทำงานเป็นทีม
เป็นการรวมสิ่งที่ดีที่สุดของแต่ละคนมาใช้
เพื่อทำภารกิจให้สำเร็จลุล่วง

การทำงานเป็นทีม
คือ ประสบการณ์และความผูกพัน
ที่ร่วมกันสร้างผ่านการทำงาน
อันก่อให้เกิดความรัก สามัคคี
และการทุ่มเทอุทิศชีวิตร่วมกัน
เปรียบดั่งการแข่งชักเย่อ แต่ละทีมมีคนเป็นสิบช่วยกันดึงเชือก
แม้ต่างคนต่างดึงกันคนละพันครั้ง
ก็ไม่เกิดแรงมากเท่ากับทุกคนออกแรงพร้อมๆกันในครั้งเดียว
และพลังมหาศาลนี้จะนำมาซึ่งชัยชนะ
บทความ โดย ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์


 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 
· ข้อมูลเพิ่มเติม HA
· เสนอข่าวโดย Admin


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด HA:
เทคนิคการพัฒนาคน

บทความต่อไป: เทคนิคการพัฒนาคน
 คำเฉพาะประจำสัปดาห์: 
ข้อคิดเพื่อการทำงานเป็นทีม (2) | เรียกเข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน | 0 ความเห็น
คะแนนอย่างต่ำ
ความเห็นเป็นของผู้ส่งเข้ามา ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเห็นนั้นๆได้


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.169290 Seconds