ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsรายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


หัวข้อหลัก > HA : ย้อนกลับ
 
หัวหน้าทำไมจึงต้องพาทำคุณภาพ

เมื่อ วันพฤหัสบดี 12 มกราคม 2006 - 09:39 ::: ผู้บันทึก: qicswh ::: 10384 คนอ่าน  หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

HAหัวหน้าทำไมจึงต้องพาทำคุณภาพ ?
โดย...รวีวรรณ เล็กวิลัย พยาบาลวิชาชีพ 7

หน่วยงาน หรือองค์กร เป็นที่ที่บุคคลากรหลายๆ คน หลายๆ ฝ่ายมารวมตัวกันทำงานให้บรรลุเป้าหมาย หัวหน้า คือ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการบริหารจัดการคนหลายๆ คน/ฝ่าย ให้สามารถทำงานร่วมกันโดยการกระจายงาน การกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ หัวหน้างานในปัจจุบันจึงต้องทำหน้าที่เป็นครู เป็นพี่เลี้ยงให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ภาวะผู้นำผนวกกับการใช้กระบวนการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพจะสามารดึงเอาศักยภาพจากหลายๆ คน/ฝ่ายมานำพาให้งานบรรลุผลสำเร็จ โดยมีคุณภาพงาน หรือคุณภาพบริการเป็นเป้าหมายสำคัญ จึงตอบคำถามได้ว่า “ทำไมหัวหน้างานจึงถึงต้องเป็นผู้นำพาทำคุณภาพ”


สำหรับกระบวนการบริหารจัดการนั้นจะประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

 • การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ (SWOT Analysis = การศึกษาจุดอ่อน และจุดแข) (ถือเป็นปัจจัยภายในที่จะผลักดันองค์กรให้สามารถดำเนินงานได้ประสบผลสำเร็จ ได้แก่ คน ของ เงิน ระบบงาน ฯลฯ) โอกาส และภาวะคุกคาม (ถือเป็นปัจจัยภายนอกที่จะส่งกระทบต่อองค์กร ได้แก่ นโยบาย ลักษณะประชากร สังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ) : เป็นการศึกษาสภาวการณ์หรือสภาพปัญหา เพื่อนำมากำหนดแนวทางการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม และตรงประเด็น
 • การกำหนดเป้าหมาย (Planning = การวางแผนงาน): เป็นการกำหนดกลยุทธ์หรือยุทธวิธีการดำเนินการ ซึ่งพิจารณาได้จากการปัจจัยหลักสู่ความสำเร็จ (Key Factors for Success [K.F.S.])
 • การกระจายงาน (Organizing = การจัดองค์กร และการมอบหมายงาน): เป็นการมอบหมายงานให้กับบุคลากรตามความรู้ ความสามารถ การกระจายให้กับทีมอย่างเหมาะสมจะทำให้ได้เห็นถึงพลังของการทำงานร่วมกันที่ต่างคน ต่างร่วมกันดำเนินการเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย
 • การชี้นำ และให้การสนับสนุน (Leading = การนำองค์กร) เป็นขั้นตอนที่หัวหน้าจะต้องคอยเป็นที่ปรึกษา กระตุ้น ชี้นำ และจูงใจเพื่อให้บุคลากรรู้สึกสนุก และเต็มใจกับงานที่ได้รับผิดชอบ
 • การติดตามประเมินผล (Controlling = การควบคุมกำกับงาน) เป็นการติดตามเพื่อค้นหาปัญหา และอุปสรรค หากงานไม่ประสบผลสำเร็จ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข หรือแสดงความชื่นชมเมื่องานบรรลุถึงผลสำเร็จ

  กระบวนการบริหารของหัวหน้างานจึงถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้หน่วยงานสามารถส่งมอบการบริการได้อย่างมีคุณภาพ แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะ สวัสดีค่ะ

 •  

  ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

   
  · ข้อมูลเพิ่มเติม HA
  · เสนอข่าวโดย qicswh


  เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด HA:
  เทคนิคการพัฒนาคน

  บทความต่อไป: ข้อคิดเพื่อการทำงานเป็นทีม (2)
   คำเฉพาะประจำสัปดาห์: 
  หัวหน้าทำไมจึงต้องพาทำคุณภาพ | เรียกเข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน | 0 ความเห็น
  คะแนนอย่างต่ำ
  ความเห็นเป็นของผู้ส่งเข้ามา ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเห็นนั้นๆได้


  Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

  โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
  อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

  Powered by the AutoTheme HTML Theme System
  Page created in 0.168703 Seconds