ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsรายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


หัวข้อหลัก > HA : ย้อนกลับ
 
พรพ. เตรียมจัดประชุมใหญ่ HA NATIONAL FORUM ครั้งที่ 7

เมื่อ วันพฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2006 - 13:58 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 12003 คนอ่าน  หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

HAสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ( พรพ. ) เตรียมจัดงานการประชุมวิชาการ HA NATIONAL FORUM ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ นวัตกรรม ตามรอย วัดผลคุณภาพ ” 14 - 17 มีนาคม 2549


นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) กล่าวถึงรายละเอียดในการจัดการประชุมครั้งนี้ว่า การประชุม HA NATIONAL FORUM เป็นการประชุมที่มีความหลากหลาย ทั้งการนำเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์ และการนำประสบการณ์ต่าง ๆ จากโรงพยาบาลหลากหลายพื้นที่ที่ทำการพัฒนาคุณภาพ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งการประชุมแต่ละครั้งได้จุดประกายให้เกิดความคิดที่ชัดเจนภายในหัวข้อหลักของการประชุม

นายแพทย์อนุวัฒน์ ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงหัวข้อการประชุมว่าในการประชุมครั้งนี้เราใช้หัวข้อหลักคือ “ นวัตกรรม ตามรอย วัดผล คุณภาพ ” โดยต้องการสะท้อนให้เห็นว่า ผลลัพธ์ของการพัฒนาคุณภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขึ้นอยู่กับการออกแบบในอดีต ถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ เราก็ต้องออกแบบระบบงานใหม่ ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ซึ่งคุณภาพนั้นนับว่าเป็นนามธรรม การใช้สิ่งที่เป็นรูปธรรม “ ตามรอย” คุณภาพขององค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้เข้าใจประเด็นคุณภาพได้ชัดเจนขึ้น

การ “ วัดผล ” เป็นการนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ และยังเป็นการช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงให้วิชาชีพและสังคมภายนอกได้เห็นความพยายามในการพัฒนาคุณภาพ ดังนั้นการประสานนวัตกรรม การตามรอย และการวัดผล ก็จะส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบบริการสุขภาพและนำไปสู่คุณภาพตลอดจนประสิทธิภาพที่พึงประสงค์ได้

นอกจากการบรรยายทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิที่สะท้อนมุมมอง วิธีคิด ประสบการณ์และนวัตกรรม ในการพัฒนาองค์กร การจัดการความรู้ การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจ ความปลอดภัย ในการดูแลผู้ป่วย จากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา , ศ.นพ.ประเวศ วะสี , นพ.ปัญญา สอนคม , รศ.ธิดา นิงสานนท์ ฯลฯ ที่จัดขึ้นแล้ว ภายในงานประชุมยังมีการมอบประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA) และโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ (HPH)ให้กับโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง และพิธีมอบโล่เกียรติยศให้กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่มีผลงานการพัฒนาคุณภาพดีเด่น รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการผลงานการพัฒนาคุณภาพจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจและสร้างแนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาคุณภาพด้วย

สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการประชุมได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549 ที่สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(พรพ.)อาคารกรมการแพทย์ 6 ชั้น 2 ถ. ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2589-0023-4 , 0-2951-0102-3 , 0-2951-0105-6 ต่อ 104 -106 , 108 , 117 –119 หรือ Download ใบสมัครได้จาก http://www.ha.or.th/


แหล่งที่มา: อนุรักษ์ กัณหารี
โทรศัพท์: 029510102-3 ต่อ 112
E-Mail: anurak@ha.or.th
Url: www.ha.or.th
แก้ไขล่าสุด: 2006-02-02 09:45:22
ข้อมูลจาก
http://www.moph.go.th

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 
· ข้อมูลเพิ่มเติม HA
· เสนอข่าวโดย prweb


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด HA:
เทคนิคการพัฒนาคน

บทความต่อไป: พรพ. เผยรายชื่อโรงพยาบาลมาตรฐานคุณภาพ
 คำเฉพาะประจำสัปดาห์: 
พรพ. เตรียมจัดประชุมใหญ่ HA NATIONAL FORUM ครั้งที่ 7 | เรียกเข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน | 0 ความเห็น
คะแนนอย่างต่ำ
ความเห็นเป็นของผู้ส่งเข้ามา ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเห็นนั้นๆได้


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.158405 Seconds