ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 อัตราค่ารักษาพยาบาล
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา

หน่วยงาน

 

ศูนย์ ICT
 ระบบ Finger Scan

กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน
 ข่าว/ประกาศการย้าย
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แผนพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการพยาบาล
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs
รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


หัวข้อหลัก > บริหารทั่วไป : ย้อนกลับ
 
การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

เมื่อ วันพุธ 29 มีนาคม 2006 - 14:23 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 14720 คนอ่าน  หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

บริหารทั่วไป
ตามที่โรงพยาบาลฯ ได้แจ้งให้ฝ่าย/กลุ่มงาน/งาน/หอผู้ป่วย แจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตรวจสอบ / ปรับปรุง แก้ไข / เพิ่มเติม ข้อมูลสิทธิสวัสดิการของตนเองและบุคคลในครอบครัวผ่าน Website http://csmbs.nhso.go.th/csmbs/ และให้ส่งหลักฐานต่างๆ ให้นายทะเบียนของส่วนราชการตรวจสอบ ยืนยัน (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่) เพื่อเป็นฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับใช้จัดทำฐานข้อมูลในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล โดยจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 ตุลาคม 2549 ไปแล้วนั้น

ตาม หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 114 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2549 ได้ซ้อมความเข้าใจและกำหนดระยะเวลาการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำฐานข้อมูลในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลได้ทัน ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2549 ตามรายละเอียดที่แนบมานั้น

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ได้ศึกษารายละเอียดตามหนังสือดังกล่าวแล้ว ขอสรุปปัญหาที่พบมากที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมดังนี้

  1. ต้องเพิ่มเติมข้อมูลบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วทั้งหมด (คำถาม-คำตอบข้อที่ 2,3,4,)เพราะเข้าใจว่าไม่ต้องเพิ่มเติมข้อมูลบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วแต่ตามคำถาม-คำตอบข้อที่ 2,3,4 นั้นต้องให้เพิ่มเติมทั้งหมด

  2. หลักฐานทะเบียนสมรสของบิดา หรือสำเนาการจดทะเบียนรับรองบุตร หรือสำเนาคำสั่งศาลหรือสำเนาคำพิพากษาว่าผู้มีสิทธิเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา (คำถาม- คำตอบข้อที่ 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,) บางท่านไม่มี เพราะบางท่านหาไม่พบ บางท่านบอกว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรส จึงต้องให้ไปดำเนินการตามคำถาม-คำตอบดังกล่าว ถ้าไม่มีหลักฐาน นายทะเบียนไม่สามารถดำเนินการยืนยันให้ได้คงต้องดำเนินการตัดสิทธิ์บิดาของผู้มีสิทธิ์ดังกล่าว


การปฏิบัติของนายทะเบียนต้องดำเนินการตรวจสอบยืนยันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 จึงขอแจ้งหัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน/งาน/หอผู้ป่วย ทราบและให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบทราบเพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องตามหนังสือที่แนบมานี้อีกครั้งหนึ่งและให้นำหลักฐานที่เพิ่มเติมมามอบให้ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2549

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการโดยด่วนต่อไป


ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โทร. 055682030-43 ต่อ 145, 146
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย


*** Download : หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 114 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2549

 
บทความต่อไป: วิบากกรรม..ชาวบ้าน!
การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ | เรียกเข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน | 0 ความเห็น
คะแนนอย่างต่ำ
ความเห็นเป็นของผู้ส่งเข้ามา ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเห็นนั้นๆได้


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.214500 Seconds