ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 อัตราค่ารักษาพยาบาล
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา

หน่วยงาน

 

ศูนย์ ICT
 ระบบ Finger Scan

กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน
 ข่าว/ประกาศการย้าย
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แผนพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการพยาบาล
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs
รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


หัวข้อหลัก > สุขภาพ : ย้อนกลับ
 
แม่อายุมากไม่ใช่ปัจจัยลูกดาวน์ซินโดรม

เมื่อ วันจันทร์ 17 เมษายน 2006 - 11:05 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 6022 คนอ่าน  หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

สุขภาพแม่อายุมากไม่ใช่ปัจจัยลูกดาวน์ซินโดรม

แม้วิทยาการทางการแพทย์จะรุดหน้า แต่ปัญหาบางอย่างยังไม่หมดไป เช่น ดาวน์ซินโดรม ดังนั้นสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครจึงร่วมกับบริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการค่ายครอบครัวสำหรับเด็กดาวน์ซินโดรมขึ้น ณ ศูนย์ฝึกอบรมธาราพาร์ค ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น ย่านแจ้งวัฒนะ เพื่อช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ ฝึกทักษะทางภาษาแก่พ่อแม่ ครู ผู้เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีอาการดาวน์ซินโดรม

ศ.พ.ญ.พรสวรรค์ วสันต์ หัวหน้าหน่วยสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ.2530 ศิริราชพยาบาลมีอัตราเด็กเกิดมาทั้งหมด 20,000 คนต่อปี ในจำนวนเด็กที่เกิดมา 800 คน พบเด็กที่มีอุบัติการณ์ดาวน์ซินโดรม 1 คน เด็กพวกนี้ถูกพ่อแม่ทิ้งเดือนเว้นเดือนเนื่องจากไม่มีความรู้

ขณะนั้นแพทย์เองมีทัศนคติทางลบต่อเด็กที่มีกลุ่มอาการดังกล่าว เนื่องจากเด็กที่มีอุบัติการณ์ดาวน์ซินโดรมจะมีหน้าตาฟ้องจนถูกเรียกว่า เด็กปัญญาอ่อน เมื่อพ่อแม่เห็นจะเกิดอาการตกใจและจะเห็นภาพของพ่อแม่ร้องไห้ ต่างจากในปัจจุบันนี้พ่อแม่ได้รับความรู้อย่างดี ขณะที่สังคมโรงเรียนให้โอกาสเด็กในการเข้าเรียนหนังสือร่วมกับเด็กปกติมากขึ้น

เกี่ยวกับอาการของเด็กดาวน์ซินโดรม

ศ.พญ.พรสวรรค์ กล่าวว่า ไม่ใช่เกิดจากการติดเชื้อแต่เป็นความผิดพลาดของธรรมชาติโครโมโซมผิดปกติ ดังนั้นเมื่อมีลูกกลุ่มอาการดาวน์ไม่ต้องโทษกัน เพราะอาจมาจากพ่อหรือแม่ก็ได้ จากการศึกษาพบว่าแม่ที่อายุยังน้อย 17 ปีมีลูกเป็นดาวน์ซินโดรมได้ ไม่เกิดขึ้นกับแม่ที่อายุ 34 ปีขึ้นไปเสมอไป

หลายคนเคยตั้งคำถามว่า ทำไมถึงเกิดขึ้นกับเรา ในฐานะที่เป็นพ่อแม่ควรเลี้ยงดูลูกที่อยู่ในกลุ่มอาการดาวน์ให้ดี ตั้งแต่รู้ว่าลูกอยู่ในกลุ่มอาการดาวน์ต้องยอมรับให้ได้

หากยอมรับไม่ได้เด็กจะถูกทิ้งไม่ได้รับการช่วยเหลือ เมื่อยอมรับได้ต้องพาลูกมารับการพัฒนากล้ามเนื้อตั้งแต่ 2 เดือนแรก เพราะเด็กกลุ่มอาการดาวน์กล้ามเนื้อจะอ่อนปวกเปียกไม่แข็งแรง ต้องตรวจสุขภาพตรวจหัวใจและต่อมไทรอยด์

ศ.พญ.พรสวรรค์ กล่าวด้วยว่า เด็กในกลุ่มอาการดาวน์ในช่วง 3 ปีแรก ถือว่าสำคัญมากเด็กต้องได้รับการฝึกพัฒนาในด้านต่างๆ อาทิ เรื่องระเบียบวินัย การไม่ก้าวร้าว การกินอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กพิเศษ พ่อแม่สำคัญที่สุด นอกจากนี้ยังมีแพทย์พยาบาลที่ช่วยดูแลเรื่องสุขภาพการพัฒนาการ ส่วนคุณครูต้องมีจิตวิญญาณของครูแท้จริงในการสอนเด็กพิเศษ เพราะเด็กเหล่านี้จะสอนยากกว่าเด็กปกติ จึงเป็นเรื่องท้าทายความสามารถไม่น้อย

ขณะเดียวกันผู้ปกครองเองต้องยอมรับว่าเด็กดาวน์ซินโดรมมีข้อจำกัดทางปัญญา การตั้งความหวังจะให้ลูกเรียนสูงๆ เท่ากับเด็กปกตินั้นต้องเผื่อใจไว้และต้องยอมรับความจริงให้ได้ เด็กดาวน์ซินโดรมสามารถเรียนร่วมในโรงเรียนปกติได้ ต้องมีไอคิวไม่ต่ำกว่า 55 ถึงจะเรียนได้ แต่หากวัดแล้วไม่ถึงมีทางออกทางอื่น เช่น การค้นหาทางออกให้ลูกด้วยการให้ทำงานด้านศิลปะ เล่นกีฬา เล่นดนตรี

พ่อแม่ต้องยอมรับลูกที่มีความบกพร่องให้ได้ อาจยากในตอนแรก ช่วงต่อไปต้องอยู่เคียงข้างลูก พ่อแม่เองต้องมีความรู้ในการช่วยเหลือลูกและต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้องคือ แพทย์ พยาบาล ส่วนครอบครัวญาติมิตรต้องเห็นใจไม่ซ้ำเติม ครูเองต้องมีทัศนคติที่ดี สังคมต้องสนับสนุนการประกอบอาชีพให้เด็กกลุ่มอาการดาวน์ พ่อแม่ควรได้รับกำลังใจจากสังคมด้วยว่าเขาทำหน้าที่เขาดีที่สุดแล้ว ศ.พญ.พรสวรรค์ แนะผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอยู่ในกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม

ข้อมูลข่าว :
บ้านเมืองออนไลน์: webmaster@banmuang.co.th
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2549
คอลัมน์ : ชีวิตและสุขภาพ
โดย น.พ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 
· ข้อมูลเพิ่มเติม สุขภาพ
· เสนอข่าวโดย prweb


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด สุขภาพ:
หน่วยกู้ชีพศรีสังวร

บทความต่อไป: 10 หนทางส่งเสริมเด็กสุขภาพดี
แม่อายุมากไม่ใช่ปัจจัยลูกดาวน์ซินโดรม | เรียกเข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน | 0 ความเห็น
คะแนนอย่างต่ำ
ความเห็นเป็นของผู้ส่งเข้ามา ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเห็นนั้นๆได้


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.143552 Seconds