ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 อัตราค่ารักษาพยาบาล
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา

หน่วยงาน

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.
 แบบฟอร์มต่าง ๆ

กิจกรรมคุณภาพ
 กิจกรรม 5ส.

ศูนย์ ICT
 ข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือ (หน่วยงาน)
 ข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือ (รายคน)
 ระบบคำขอออนไลน์
 แจ้งปัญหาระบบคอมพิวเตอร์

กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน
 ข่าว/ประกาศการย้าย
 ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR
 ระเบียบ/คำสั่ง
 แบบฟอร์มเลื่อนระดับ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แผนพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการพยาบาล
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 NSO SSW To NQA Award

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs
sahakorn srisangworn

KM srisangworn


หัวข้อหลัก > สุขภาพ : ย้อนกลับ
 
แนวการดูแลรักษาภาวะสำลักวัตถุแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็ก

เมื่อ วันพฤหัสบดี 10 มิถุนายน 2004 - 15:30 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 134534 คนอ่าน  หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

สุขภาพ
ภาวะสำลักวัตถุแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็ก เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้เสมอ และมีข่าวการเสียชีวิตเป็นครั้งคราว ซึ่งแต่ละครั้ง ทำให้เกิดความเสียใจต่อผู้ปกครอง ผู้ดูแล และประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังมีการกล่าวถึงแนวทางปฏิบัติในการป้องกัน ดูแล รักษาผู้ป่วยเด็กเหล่านี้ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้เห็นความสำคัญในปัญหานี้ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาแนวทางการดูแลรักษาภาวะสำลักวัตถุแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็กขึ้น

โดยเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2545 และตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลรักษาภาวะสำลักวัตถุแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็ก ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กที่สำลักวัตถุแปลกปลอมจากทุกสาขา ได้แก่ กุมารแพทย์ รังสีแพทย์ วิสัญญีแพทย์ โสตศอนาสิกแพทย์ กุมารศัลยแพทย์และพยาบาลจากสถาบันต่างๆ คณะกรรมการได้มีการประชุมปรึกษาหารือและร่วมกันดำเนินการจัดทำแนวทางการดูแลรักษาและป้องกันภาวะสำลักวัตถุแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็กขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นแนวทางที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้ตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลเฉพาะทางและโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงต่างๆ
บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินงานฯ ได้จัดทำแนวทางการดูแลรักษาภาวะสำลักวัตถุแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็กเสร็จสมบูรณ์ จึงได้จัดพิมพ์หนังสือแนวทางการดูแลรักษาภาวะสำลักวัตถุแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็กขึ้นเพื่อเผยแพร่

นายแพทย์ เสรี ตู้จินดา อธิบดีกรมการแพทย์

เอกสารAcrobat แนวทางการดูแลรักษาภาวะสำลักวัตถุแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็ก 8 MB
เอกสารเวิร์ด แนวทางการดูแลรักษาภาวะสำลักวัตถุแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็ก 34 MB
วิดีทัศน์(real vdo) : การช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับเด็กที่สำลักวัตถุแปลกปลอม 12 MB
วิดีทัศน์(mpeg) : การช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับเด็กที่สำลักวัตถุแปลกปลอม 52 MB

โปรแกรม Acrobat Reader6 | Real One Player
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 
· ข้อมูลเพิ่มเติม สุขภาพ
· เสนอข่าวโดย Admin


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด สุขภาพ:
หน่วยกู้ชีพศรีสังวร

บทความต่อไป: คู่มือมนุษย์หน้าจอคอมพิวเตอร์
 คำเฉพาะประจำสัปดาห์: 
แนวการดูแลรักษาภาวะสำลักวัตถุแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็ก | เรียกเข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน | 0 ความเห็น
คะแนนอย่างต่ำ
ความเห็นเป็นของผู้ส่งเข้ามา ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเห็นนั้นๆได้


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.123368 Seconds