ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs
รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


หัวข้อหลัก > ประชุม/อบรม : ย้อนกลับ
 
กำหนดการอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบงานโรงพยาบาล

เมื่อ วันพฤหัสบดี 06 กรกฎาคม 2006 - 08:35 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 10863 คนอ่าน  หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

ประชุม/อบรม
กำหนดการโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การใช้งานโปรแกรมระบบงานโรงพยาบาล (HOSxP)"


รายละเอียดการอบรม
  • รุ่นที่ 1 วันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2549
  • รุ่นที่ 2 วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2549
วัน/เวลา รายละเอียด
วันแรก 08.30-09.30 น. HOSxP Introduction
09.30-10.30 น. ระบบงานเวชระเบียน
10.30-10.45 น. Break
10.45-12.00 น. ระบบงานห้องฉุกเฉิน
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. ระบบงานหน้าห้องตรวจ
14.30-14.45 น. Break
14.45-15.45 น. ระบบงานห้องตรวจโรค
15.45-16.30 น. ระบบงานส่งเสริม (คลินิกพิเศษ)


วัน/เวลา รายละเอียด
วันที่สอง 08.30-09.30 น. ระบบงานทันตกรรม
09.30-10.30 น. ระบบงานห้องปฏิบัติการ
10.30-10.45 น. Break
10.45-12.00 น. ระบบงานรังสีวินิจฉัย
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. ระบบงานเภสัชกรรม
14.30-14.45 น. Break
14.45-15.45 น. ระบบห้องชำระเงิน
15.45-16.30 น. ระบบรายงาน


กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำนวน 2 รุ่น
 

หน่วยงาน

จำนวน (คน)
รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 ผู้สังเกตการณ์
       
แพทย์ 1 1 4
งานเวชระเบียนและสถิติ 2 2 4
งานผู้ป่วยนอก 2 3 4
งานคลินิกพิเศษ 2 2 2
กลุ่มงานทันตกรรม 2 2 2
กลุ่มงานจิตเวช 1 1 -
กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก 1 1 -
กลุ่มงานเภสัชกรรม 2 3 4
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 1 1 1
กลุ่มงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ 1 1 -
กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก 2 3 4
กลุ่มงานรังสีวิทยา 1 2 2
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 2 2 2
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช 2 2 2
กลุ่มงานจักษุวิทยา 1 1 -
ฝ่ายการเงินและบัญชี 1 2 2
ฝ่ายประกันสุขภาพ 1 1 -
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 1 1 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศละการสื่อสาร (ICT) 5 - -

รวม

31 31 34

 

หมายเหตุ  จำนวนผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละรุ่น คือ จำนวนผู้เข้าอบรมที่จะได้รับการอบรม ทุกระบบ ในทั้ง 2 วันของการอบรม เพื่อจะสามารถให้เข้าใจระบบทั้งหมดก่อนที่จะเริ่มใช้งาน

ส่วนจำนวนผู้สังเกตการณ์ คือ จำนวนผู้ที่เข้าอบรมเฉพาะงานในส่วนที่ตนเองเกี่ยวข้อง ซึ่งจำนวนอาจจะมากกว่าที่กำหนดได้

 
บทความต่อไป: ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลและติดตั้งโปรแกรมระบบงานโรงพยาบาล (HOSxP)
 คำเฉพาะประจำสัปดาห์: 
กำหนดการอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบงานโรงพยาบาล | เรียกเข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน | 0 ความเห็น
คะแนนอย่างต่ำ
ความเห็นเป็นของผู้ส่งเข้ามา ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเห็นนั้นๆได้


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.138635 Seconds