ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 อัตราค่ารักษาพยาบาล
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา

หน่วยงาน

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.
 แบบฟอร์มต่าง ๆ

กิจกรรมคุณภาพ
 กิจกรรม 5ส.

ศูนย์ ICT
 ระบบ Finger Scan

กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน
 ข่าว/ประกาศการย้าย
 ระเบียบ/คำสั่ง
 แบบฟอร์มเลื่อนระดับ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แผนพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการพยาบาล
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs
รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


หัวข้อหลัก > สุขภาพ : ย้อนกลับ
 
สธ.แนะพ่อแม่ระวังภัย “ลูกพูดช้า ต้องพาหาหมอ”

เมื่อ วันพฤหัสบดี 02 พฤศจิกายน 2006 - 09:39 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 4401 คนอ่าน  หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

สุขภาพสาธารณสุขแนะพ่อแม่สังเกตพัฒนาการลูก หากพบพูดช้า อย่าคิดว่าแค่เด็กปากหนัก เด็กอาจพิการได้ ต้องรีบพาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุความผิดปกติ และรับการแก้ไขโดยเร็ว หากช้าอาจสายเกินแก้ เพราะการพูดและการได้ยินถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ด้านอื่นๆ ทั้งการฟังและการอ่าน ล่าสุดพบเด็กไทย กว่า 1 ใน 4 มีพัฒนาการล่าช้า

เช้าวันนี้ (1พฤศจิกายน2549) ที่โรงแรมเรดิสัน กทม. นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังเปิดประชุมวิชาการนักแก้ไขการพูด นักแก้ไขการได้ยิน นักกิจกรรมบำบัด นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ แพทย์ พยาบาล จำนวนกว่า 120 คน จัดโดยสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย ว่า ปัจจุบันพบเด็กไทยมีพัฒนาการทางภาษาผิดปกติมากขึ้น จากการวิเคราะห์ปัญหาในรอบ 5 ปีมานี้ พบว่าเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ มีพัฒนาปกติทุกด้านเพียงร้อยละ 72 ค่อนข้างล่าช้าร้อยละ 28 หรือกว่า 1 ใน 4 ส่วนใหญ่เป็นพัฒนาการด้านภาษา การใช้กล้ามเนื้อ และการปรับตัว การช่วยเหลือตนเอง โดยพบเด็กมีปัญหาความผิดปกติทางการได้ยิน 1.7 ต่อประชากร 1,000 คน ส่วนพัฒนาการทางภาษาผิดปกติ ร้อยละ 5-10 ซึ่งพัฒนาการทางด้านภาษาเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้อื่นๆ อีก เช่น การอ่าน การฟัง เป็นต้น หากเด็กมีปัญหาเรื่องนี้จะส่งผลต่อการรับรู้ด้านอื่นๆ ด้วย ทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการเข้าสังคมของเด็ก

ดังนั้น จึงขอแนะนำให้พ่อแม่ เฝ้าดูพัฒนาการของลูกอย่างต่อเนื่องใกล้ชิด หากเด็กอายุ 4-6 เดือน ไม่หันหาเสียง และเด็กทั่วไปจะเริ่มพูดเมื่ออายุประมาณ 1 ขวบ แต่หากเมื่ออายุ 2 ขวบ แล้วยังไม่เริ่มพูดคำที่มีความหมาย คำคำเดียว เช่น พ่อ แม่ น้ำ หม่ำ ยาย หรือเมื่ออายุ 1 ขวบครึ่งยังไม่พูดคำ 2 คำติดกัน หรือไม่พูดเป็นวลีหรือประโยคสั้นๆ และยังไม่สามารถพูดโต้ตอบได้เมื่ออายุ 2 ปี อย่าคิดว่าเด็กปากหนัก และรอไปเรื่อยๆเพราะคิดว่าเด็กจะพูดได้เองเมื่อถึงเวลา จะเป็นอันตรายต่อเด็กมาก

เพราะจะทำให้เสียโอกาสในการกระตุ้นให้เป็นไปตามปกติ ควรรีบพาไปพบแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยจากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ เช่น กุมารแพทย์ โสต ศอ นาสิกแพทย์ จิตแพทย์ ประสาทแพทย์ นักจิตวิทยา นักแก้ไขการได้ยินและนักแก้ไขการพูด เพื่อหาสาเหตุของความผิดปกติ และวางแผนในการแก้ไขรักษาอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยเหล่านี้ จำเป็นต้องได้รับการกระตุ้น ฟื้นฟูระยะยาว เช่น เด็กที่พูดช้าและภาษาไม่สมวัย จะสามารถกระตุ้นพัฒนาได้เต็มที่ในช่วง 2-5 ปี หากขาดการบำบัดรักษา อาจมีความบกพร่องทางภาษาและการพูดติดตัวไปตลอดชีวิตได้ หรืออาจมีความจำกัดด้านการพูดและภาษาตลอดไป และส่งผลกระทบถึงการพัฒนาด้านอื่นๆ เช่น ด้านสติปัญญา ด้านการเรียนรู้ ฯลฯ

นายแพทย์ปราชญ์กล่าวต่อว่า การพูดช้า พบได้บ่อยในเด็กหูพิการ เด็กสมองพิการแต่กำเนิด ปัญญาอ่อน เด็กออทิสติก นอกจากนี้ ยังมีเด็กบางรายที่มีปัญหาการพูดช้าโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งเกิดจากการขาดการกระตุ้นทางการพูดที่เหมาะสมและขาดแรงจูงใจในการพูด เนื่องจากพ่อแม่หรือคนเลี้ยงเข้าใจและตอบสนองได้ทุกเรื่องโดยที่เด็กไม่ต้องพูด หรือปล่อยเด็กให้อยู่กับโทรทัศน์มากเกินไป

ล่าสุดไทยมีนักแก้ไขการพูดน้อยมากเพียง 60 คน โดยร้อยละ 80 อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากข้อมูลจากโรงพยาบาลที่มีนักแก้ไขการพูดพบว่า มีผู้ที่มีปัญหาทางการพูดเข้ารับการตรวจรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการพูดและภาษาเฉลี่ยวันละ 10 คน ใช้เวลาในการตรวจรักษาผู้ป่วยเฉลี่ยรายละ 33 นาที มีผู้ป่วยใหม่เฉลี่ยปีละ 386 คน นายแพทย์ปราชญ์กล่าว 

ข้อมูลจาก
กระทรวงสาธารณสุข
ฝ่ายข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ กลุ่มสารนิเทศ
1 พฤศจิกายน 2549

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 
· ข้อมูลเพิ่มเติม สุขภาพ
· เสนอข่าวโดย prweb


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด สุขภาพ:
หน่วยกู้ชีพศรีสังวร

บทความต่อไป: รู้ทันปัญหาริ้วรอยเหี่ยวย่น
 คำเฉพาะประจำสัปดาห์: 
สธ.แนะพ่อแม่ระวังภัย “ลูกพูดช้า ต้องพาหาหมอ” | เรียกเข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน | 0 ความเห็น
คะแนนอย่างต่ำ
ความเห็นเป็นของผู้ส่งเข้ามา ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเห็นนั้นๆได้


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.188459 Seconds